دانلود گزارش کارورزی عمران ساختمان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارورزی عمران ساختمان

دانلود گزارش کارورزی عمران ساختمان پروژه گزارش کارورزی عمران ساختمان دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان بتنی دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان فلزی دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان همراه با عکس دانلود گزارش کارآموزی عمران سازه بتنی دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران ساختمان بتنی دانلود گزارش کارآموزی عمران بتنی (سازه بتنی و نکات اجرایی)

Building Construction Internship report

 

 

موضوع : گزارش کارورزی عمران ساختمان
با توجه به اينکه ساختمان هاي احداثي در کشور ما اکثرا” بصورت فلزي يا بتني بوده و ساختمانهاي بنايي غير مسلح با محدوديت خاص طبق آئين نامه 2800 زلزله ايران ساخته مي شود، آشنايي با مزايا و معايب ساختمانها مي تواند درتصميم گيري مالکين ، مهندسين نقش اساسي داشته باشد.
بعد از طراحي و محاسبات فني بايد محل ساختمان مشخص شود و کارهاي آماده سازي و پياده کردن نقشه را در آن آغاز کرد که اين عمليات به صورت زير دسته بندي مي شود:
1- پاک سازي محل ساختمان
2- پياده کردن نقشه ساختمان
3- استقرار يک سطح مبنا
منظور از پاک سازي محل ساختمان، بازديد زمين و ريشه کني است. قبل از شروع هر نوع عمليات ساختماني بايد فاصله آن نسبت به خيابانها و جاده هاي اطراف بررسي شده و پستي و بلندي بنا معلوم گشته و همچنين محل چاه هاي فاضلاب و قناتها و چاه هاي آب قديمي تعيين شده و محل آن نسبت به پي سازي مشخص گردد و سپس نسبت به ريشه کني گياهان اقدام شود و بالاخره شکل هندسي زمين تعيين گردد .
منظور از پياده کردن نقشه يعني انتقال نقشه از کاغذ به زمين به طوري که محل دقيق ستونها و پي ها و ديوارها و عرض پي ها روي زمين مشخص باشد که با ريختن گچ خطوط اصلي ساختمان تعيين مي گردد. توصيه  مي شود در موقع پياده کردن نقشه براي جلوگيري از جمع شدن خطاها اندازه ها را از يک نقطه اصلي که آن را مبداء مي گوييم حساب نمود و روي زمين منتقل کنيم قبل از اقدام به گود برداري بايد حتما اندازه هاي نقشه پياده شده کنترل شود براي اين کار مي توان دو قطر اتاق را اندازه گيري کنيم چنانچه مساوي باشد آن اتاق گونيا مي باشد که به اين کار اصطلاحا چپ و راست مي گويند.
معمولا زمين هاي ساختماني مسطح به ندرت يافت مي شود بنابراين قبل از شروع هر کار ساختماني بايد محل ساختمان را مسطح نمود که اين کار با خاک برداري و خاک ريزي انجام مي شود .
آماده کردن کارگاه :
پس از تحویل کارگاه پیمانکار باید بر اساس ضوابط و مندرجات قرارداد نسبت به آماده سازی کارگاه اقدام نماید .
آماده سازی اولیه به منظور استقرار عوامل اجرایی و شروع کار به شرح زیر است :
1- تخریب ساختمانهای موجود
2- تسطیح محوطه ، گودبرداریها و زهکشی
3- نقاط نشانه و مبدا
4- پر کردن چاهها ، قنوات و قطع اشجار
5-  ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه
6- تحویل و کنترل مصالح
     7- سایر موارد
“خاکبرداري و گودبرداري”
منظور از خاکبرداري و گودبرداري عبارت است از برداشت خاکهاي محوطه  گودبرداري پي ساختمانها و محل انبيه فني تاسيسات ، برداشت خاک از منابع قرضه با وسايل ، تجهيزات و ماشين الات مورد تاييد تا تراز و رقوم هاي خواسته شده در نقشه هاي اجرايي و دستور العمل هاي دستگاه نظارت .
اجراي عمليات خاکبرداري اين پروژه جهت اجراي فونداسيون  مطابق با خطوط و تراز موجود  در نقشه هاي اجرايي و دستور العمل هاي دستگاه نظارت  شروع شد . اين عمليات گودبرداري توسط ماشين الات ساختماني : 1- لودر: جهت کندن خاک  2- کاميون : جهت حمل خاک کنده شده ، صورت گرفت . به دليل ماسه ايي بودن خاک که باعث شد عمليات خاکبرداري با زاويه 45 درجه صورت گيرد و همچنين عمق خاکبرداري (( 3 متر )) و وجود ساختمانهاي مجاور که نسبتاٌ قديمي بودند عمليات خاکبرداري با مشکلاتي همراه بود و خطر ريزش و نشست خاک و تخريب ساختماني مجاور وجود داشت . براي حل اين مشکل ابتدا سازه نگهبان و شمع هاي حائل مناسب به منظور جلوگيري از ريزش هاي احتمالي و تامين ايمني کامل به هنگام عمليات ساختماني اجرا گرديد . در نهايت با رعايت حريم مناسب از ديوارهاي مجاور (1 متر از هر طرف ) عمليات گودبرداري شروع شد .
اجراي سازه نگهبان:
نحوه کار به اين صورت بود که ابتدا خر پا هاي از جنس چوب بين در ساختمان مجاور محل گود برداري به صورت افقي و به فواصل معيني که توسط مهندس ناظر تعيين مي شود اجرا گرديدند .
سپس با اجراي 8 مرحله ي زير عمليات گودبرداري به اتمام رسيد :
مرحله ي اول : حفر چاه
مرحله ي دوم : نسب عضو قائم و اجراي شمع
مرحله ي سوم : گودبرداري با شيب پايدار
مرحله ي چهارم : اجراي فونداسيون زير عضو مايل
مرحله ي پنجم : نصب عضو مورب
مرحله ي ششم : نصب اولين رديف باربندها
مرحله ي هفتم : نصب رديف هاي بعدي باربندها
مرحله ي هشتم : اتمام عمليات گود برداري
پس از اجرا ي عمليات گودبرداري توسط کارگران خاک برداري دستي جهت رگلاژ و تخليه خاک هاي مازاد و تسطيح روي پي اقدام شد .
دانلود گزارش کارورزی عمران ساختمان
فهرست مطالب
گزارش ماهانه 4
گزارش هفتگي   5
مقدمه 7
آماده کردن کارگاه 9
خاکبرداري و گودبرداري 9
اجراي سازه نگهبان 10
پاره ايي از نکات مهم جهت عمليات خاكي   10
پاره ايي از نکات مهم جهت عمليات پي کني و گودبرداري 11
مختصری در مورد ساختمانهای بتنی و فلزي 12
کلیاتی در مورد سيمان 12
انواع سیمان پرتلند 13
سیمان سفید و رنگي 13
نگهداری ، حمل و انبار کردن سيمان 13
كلياتي در مورد بتن استفاده شده در پروژه 14
رده بتن 14
انواع مواد افزودنی به بتن 15
انواع پروفیلهای ساختماني 17
شالوده یا پي 17
انواع شالوده یا پي 18
پي نواري 18
نكته اجرايي مهم   19
قالب بندي پي 20
آجرهاي فشاري 20
پيوند كله راسته (فلامندي) 20
بتن مگر (نظافت، لاغر و..) 21
شبكه ميلگرد تحتاني و فوقاني پي نواري 21
شناژ 22
طراحی شناژهای افقی بر اساس آبا 23
ریشه انتظار 24
درز انقطاع 24
آماده سازي محل بتن ريزي 25
نحوه ريختن بتن پي 26
 كاميونهاي مخلوط کن (Truck Mixers) 26
پمپ هاي بتن 26
متراكم كردن بتن 28
طريقه اتصال صفحه ستون به پي 29
طريقه اتصال ستون به صفحه زير ستون 29
آرماتورهاي  ثابت کننده ستون 30
میله مهارها 32
وصله ستونها 32
انواع اتصالات تیر به ستون 33
انواع اتصالات ستون به ستون 35
تیرهای بتني 35
انواع سقفها       36
اجراي سقف تیرچه بلوك 37
تیرچه ها 37
میلگرد ممان منفي 39
کلاف عرضي 39
قلاب اتصال 39
عايق كاري 40
نكات اساسي درهنگام اجراي عايق كاري 40
عايقكاري پي 41
عايق كاري ديوار 41
عايق كاري كف 42
ملات ماسه سيمان 43
مطالب مهم در هنگام اجراي ديوار 44
1-شاقول كر دن 44
2-  ريسماني كردن كار 44
3- وانبند كردن ريسمان 44
– زنجاب كردن آجر 45
5- بندهاي افقي و قائم     45
6- لغاز 45
7- تيشه داري 45
8- آب ساب   45
9- دوغاب ريزي 46
10- بند كشي   46
شمشه گيري 48
اندود كاري 49
 نحوه اجراي لوله کشي برق   49
    بتن ريزي راه پله ها 50
نصب پروفيل هاي محل آسانسور   51
اشتباهات ساختمان و همچنين موارد اجرايي برخي قسمت ها که با آيين نامه تطابقي نداشت 52
این گزارش کارآموزی شامل تصاویر مربوطه می باشد

دانلود گزارش کارورزی عمران ساختمان

قیمت : 5500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات