پروپوزال بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پروپوزال بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی

خرید پروپوزال گردشگری دانلود پروپوزال بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی پروپوزال گردشگری سلامت نمونه پروپوزال گردشگری نمونه پروپوزال گردشگری دانلود دانلود رایگان پروپوزال گردشگری دانلود پروپوزال گردشگری پروپوزال در مورد گردشگری پروپوزال طرح گردشگری پروپوزال در مورد گردشگری روستایی دانلود پروپوزال ورزشی نمونه پروپوزال ورزشی

Proposal to investigate the factors influencing the development of sports tourism, with an emphasis on natural attractions Sports

 

پروپوزال ارشد گردشگری؛ بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان — با تاکید  بر جاذبه های طبیعی ورزشی

بیان مسئله:
گردشگري، يكي از مهم ترين فعاليت هاي جهان معاصر به شمار مي رود. بر اساس گزارش  WTO تعداد گردشگران جهان ساليانه3/4 درصد رشد دارد و در سال 2020به6/1 ميليارد نفر مي رسد. در همين زمان هزينه هاي گردشگران در سرتاسر جهان در هر سال7/6 درصد رشد دارد و به 2 تريليون دلار مي رسد.(سازمان توريسم جهاني، 2001) بخشي از اين مسافرت ها را گردشگري ورزشي تشكيل مي دهد. در كشورهاي صنعتي، گردشگري به عنوان يك مجموعة كل بين 4 تا 6 درصد توليد ناخالص داخلي ( GDP) را توليد مي كند و گردشگري ورزشي بين 1 تا 2 درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) را شامل مي شود، اگر چه اندازه گيري هاي تأثير ورزش و گردشگري در كل جهان مشكل است، با وجود اين، نرخ رشد صنعت گردشگري ورزشي حدود 10 درصد در سال برآورد مي شود. .(هادسونس ، 2003) مزايا و منافع اقتصادي حاصل از گردشگري، جلوه هاي طبيعي وجغرافيايي و ويژگي هاي مفرح آن، بسيار جالب توجه است و در واقع« گردشگري ورزشي » صنعتي است كه از تركيب دو صنعت« گردشگري » و صنعت« ورزش » پديد آمده است. به عبارت ديگر، ورزش يكي از فعاليت هاي مهم گردشگران در حين گردشگري است و گردشگري و مسافرت نيز با انواع مختلف ورزش همراه است.(هنرور،1383) موضوع مسافرت مردم براي شركت يا تماشاي ورزش به بازي هاي المپيك باستان برمي گردد، درست از زماني كه مردم از نقاط مختلف براي تماشاي رقابت قهرمانانشان در كوه المپيا دور هم جمع مي شدند. اما بحث گردشگري ورزشي يكي از حوزه هاي جديد تحقيقي در ده سال گذشته است.(ادبي فيروزجاه،1386)
به اين ترتيب ورزش يكي از فعاليتهاي مهم گردشگران در حين گردشگري است و گردشگري و مسافرت نيز با انواع مختلف ورزش همراه است. گردشگر كسي است كه براي مدتي، دست كم يك شب، و نه بيش از يك سال به كشوري غير از وطن يا محل سكونت معمولي خود مسافرت مي كند و هدف او كاركردن و پول درآوردن در آن كشور نيست.(گي،1382)همچنين گردشگر ورزشي بازديد كنندة موقتي است كه حداقل 24 ساعت در محل  رويداد اقامت مي كند وهدف اصلي او شركت در رويدادي ورزشي است، در عين حال جذابيتهاي ثانويه اي نيز ممكن است وجود داشته باشد.(نوگنوا ،1996) گردشگري ورزشي يكي از حيطه هاي رو به رشد گردشگري است كه مسابقات و رويدادهاي ورزشي تعداد كثيري گردشگر چه داخلي و چه خارجي را جلب مي كند. پژوهشها نشان داده اند گردشگري ورزشي يكي از بخشهايي است كه در تمام دنيا در صنعت گردشگري بيشترين رشد را دارد.(چالپ ،1992؛ هارتزر ،1994؛ كيم ،2004)
و در اين بازار رويداد گردشگري ورزشي نقش مهمي ايفا مي كند، به گونه اي كه همواره بر تعداد مقصدهايي كه رويدادهاي ورزشي را در آميزة بازاريابي خود وارد مي كنند افزوده مي شود.(چالپ ،2002)
واضح است كه يكي از عوامل مهم در سوددهي و كسب بهره هاي اقتصادي از رويدادهاي ورزشي، گردشگري حاصل از آن است. به علاوه، يكي از دغدغه هاي مهم مديران ورزشي، بالا بردن ميزان استقبال بازديدكنندگان و تماشاگران از رويدادهاي ورزشي در حال برنامه ريزي است. پژوهشهاي متعدد انجام شده در داخل و خارج از كشور همگي حاكي از اهميت بسيار زياد بازاريابي در اين زمينه است(اسلام،1382). براي مثال انجام بازاريابي و خدمات مناسب آژانسهاي گردشگري از عوامل قوي اي است كه گردشگران را به رويدادهاي ورزشي بين المللي در كشور جلب مي كند(هنرور،1383).همچنين ضعف بازاريابي گردشگري در سازمان ايرانگردي و جهانگردي(سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فعلي) عمده ترين عامل عقب ماندگي ايران از روند رو به رشد اين صنعت در جهان است(اسلام،1382)
در اين ميان، جاذبه هاي طبيعي ورزشي نيز در توسعه گردشگري موثر است. كيو  (2003)در سال 2003 در بررسي گردشگري ورزشي در قارة آفريقا، عنوان كرد كه بعضي از كشورهاي شمال آفريقا همانند مراكش، تونس، مصر و ديگر كشورهاي قاره همانند كنيا و افريقاي جنوبي، با استفاده از فرصت هاي موجود براي بهره برداري از گردشگري ورزشي متكي بر جاذبه هاي طبيعي ورزشي، مدت زمان، فصل و درآمد حاصل از گردشگري را به مقدار چشمگيري افزايش داده اند.
. به واسطة نياز روحي- رواني انسان، امروز به تفريح در طبيعت و ورزش هايي كه در عرصة طبيعي قابل انجام است، با برنامه ريزي حساب شده ضمن بهره گيري از استعداد مناطق مختلف و لحاظ كردن شرايط مختلف، مي توان در پيشبرد اهداف اقتصادي و اشتغالزايي گام برداشت و محيط هاي مناسبي براي گردشگران به وجود آورد. (جنينگ ،‌1998). برنامه ريزي بر روي اين جاذبه ها و هدايت گردشگران ورزشي به اين جاذبه ها، بسيار مفيد و موثر خواهد بود، از هدر رفتن وقت، سرمايه، بودجه و منابع و امكانات انساني و مادي جلوگيري كرده و در برابر كشورهاي رقيب براي كشور ما يك مزيت رقابتي ايجاد خواهد كرد زيرا با توجه به بررسي هاي صورت گرفته و اثبات شده، ايران يكي از ده كشور اول جهان از نظر جذابيت هاي گردشگري است(فيرزو جاه،‌1386) و به اين ترتيب استان — با دارا بودن جابه هاي طبيعي و ورزشي بالا مي تواند نقش بي بديلي را در توسعه اين صنعت ايفا نمايد لذا بررسي عوامل موثر بر توسعه گردشگري ورزشي استان — با تاكيد بر جاذبه هاي طبيعي ورزشي مي تواند گامي مهم در راستاي شروعي بزرگ جهت گسترش گردشگري ورزشي باشد.

اين پروپوزال شامل موارد ذيل است:
بيان مسئله
سوابق مربوط
اهداف پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم
تعريف و تعيين جامعه
نمونه و روش نمونه‌گيري
نوع پژوهش و طرح تحقيق
ابزار تحقيق
روش تحليل داده‌ها و روشهاي آماري
منابع

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات