دانلود مقاله پیرامون حسابداری پیمانکاری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود مقاله پیرامون حسابداری پیمانکاری

دانلود مقاله پیرامون حسابداری پیمانکاری تحقیق پروژه مقاله مراحل حسابداری پیمانکاری مقاله ای در مورد حسابداری پیمانکاری مقاله در مورد حسابداری پیمانکاری مقاله حسابداری پیمانکاری دانلود مقاله حسابداری پیمانکاری مقاله انگلیسی حسابداری پیمانکاری مقاله لاتین حسابداری پیمانکاری با ترجمه مقاله لاتین حسابداری پیمانکاری مقاله حسابداری پیمانکاری pdf دانلود مقاله جامع مراحل حسابداري پيمانكاري

Articles on accounting, contract

 

بخشی از متن
تدوين مطالبي دربارة نحوة حسابداري انواع فعاليت هاي اقتصادي از يك سو ، بر دانش پيشرفته و امروزين حسابداري متكي و از سوي ديگر ، با شرايط خاص ، عرف تجاري و قوانين حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي در ايران منطبق باشد يكي از زمينه هاي ضروري پژوهشي است كه مي تواند كاربرد روش هاي پيچيدة حسابداري را آسان  ساخته و در عين حال خدمات حسابداري در سطوح مختلف را كارآمدتر نمايد علاوه بر اين ، پژوهش هايي از اين دست ، امكانات گسترش ، رواج و فراگيري ، اصول و ضوابط حرفه اي را افزايش داده و كار حسابداري واحدهاي تجاري را در مجموع بهبود مي بخشد امروزه مؤسسات عمومي و خصوصي اجراي عملياتي نظير : راه سازي – سد سازي – احداث ساختمان – تاسيسات – كشتي سازي – هواپيما سازي و ساخت قطعات پيچيده وسايل و تجهيزات را با انعقاد پيمان به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي كنند.

فهرست
فصل اول
عمليات پيمانكاري :
–               ارركان اصلي عمليات پيمانكاري
–               انواع قرارداد هاي پيمانكاري
–               مراحا اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري
–               مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح
–               ارجاع كار به پيمانكار
–               انعقاد قرار داد با پيمانكار
–               اجراي كار ( شروع عمليات )
–               خاتمه كار
–               سازمان بر اساس وظايف ( سازمان كار كروي )

فصل دوم
حساب هاي شركت پيمانكاري
دارائي هاي جاري
–               بانك و صندوق
–               تخواه گردان ها
–               حساب هاي دريافتني
–               حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول
–               اسناد دريافتني
–               پيش پرداخت ها
–               سپرده حسن انجام كار
درارئيهاي ثابت :
–               دارائيهاي ثابت مشهود
–               داراييهاي ثابت نا مشهود
بدهي هاي جاري :
–               حسابهاي پرداختني
–               اسناد پرداختني
–               پيش دريافت ها
بدهي هاي بلند مدت
–               سرمايه
–               در آمدها
–               هزينه ها
–               حساب پيمان
–               حساب كار گواهي شده
فصل سوم
روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري
–               روش كار تكميل شده
–               روش درصد پيشرفت كار
–               ذخيرة لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني
–               دعاوي و تغيرات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري
–               تعيين سود پيمان تكميل شده
–               انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده
–               محاسبة سود پيمان نا تمام
–               نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه
–               نحوه محاسبات استهلاك تموال ، ماشين آلات و تجهيزات .
فصل چهارم
ماليات پيمانكاري
–               ماليات مقطوع
–               ماليات بر در آمد پيمانكاري
–               در آمد مشمول ماليات پيمانكاري
–               ماليات موسسات پيمانكاري
–               شركت هاي سهامي
–               نحوة نگهداي حساب هاي مالياتي
–               پيش پرداخت ماليات
–               ماليات قطعي پيمان ها
–               ذخيرة ماليات بر در آمد
فصل پنجم
گزارش هاي مالي
–               ترازنامه
–               جدول بهاي تمام شدة‌كار در جريان ساخت
–               گزارش هاي عملياتي
–               گزارش پيشرفت كار
–               صورت حساب صودو زيان
–               تراز آزمايشي

دانلود مقاله پیرامون حسابداری پیمانکاری

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات