گزارش کارآموزی ایران خودر و واحد ریخته گری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی ایران خودر و واحد ریخته گری

دانلود گزارش کارآموزی ایران خودرو واحد ریخته گری گزارش کارآموزی کارگاه ریخته گری گزارش کارآموزی شرکت ریخته گری گزارش کارآموزی شرکت ریخته گری گزارش کارآموزی ریخته گری فولاد گزارش کارآموزی ریخته گری چدن دانلود گزارش کارآموزی ریخته گری گزارش کار کارآموزی ریخته گری گزارش کارآموزی کارگاه ریخته گری چدن دانلود رایگان گزارش کارآموزی کارگاه ریخته گری

Internship report of a single vehicle Foundry

 

دانلود گزارش کارآموزی ایران خودرو بخش ریخته گری دستگاهي است بـراي تميزكاري قطعات ريخته گري كه تـوسط پرتاب ساچمه هاي ريز به سمت مسطح قطعه آن را تميز مي كند . جنس ساچمه ها از نوع فولاد است و جنس بدنه مي تواند فولاد يا چدن پر كروم باشد . در واحد شات پلاست سيلندر و سر سيلندر جهت از بين بردن زوائد

 

 

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

 

موضوع : گزارش کارآموزی ایران خودرو واحد ریخته گری

 

 

كارخانه ريخته گري چدن ايران خودرو ، به طور كلي از هشت واحد تشكيل شده كه ذيلاً شرح داده مي شود :
1. واحد ماهيچه سازي :
 ساخت ماهيچه به منظور ايجاد حفره هاي داخلي قطعه مي باشد كه ايجاد اين حفره ها پس از ريخته گري به وسيله ماشينكاري امكان پذير نمي باشد و يا بسيار مشكل است . در كـارخانه ريخته گري ايـران خـودرو ، ماهيچه سـازي به دو روش  Hot box وCold box  صورت مي گيرد . در روش Hot box  ماسه همراه با اكسيد آهن ، رزين و اسيد در ميكسر مخلوط مي شود و سپس توسط اين مخلوط مخازن بالاي دستگاه هاي ماهيچه سازي شارژ مي شود . در واحد ماهيچه سازي Hot box  ، دستگاه هايي وجود دارد كه آنها پس از شوت ماسه داخل قالب توسط مشعل هايي ماسه حـرارت داده مي شوند تا سخت گردند و پس از خـروج از قالب به قسمت تميزكـاري منتقل مي شوند و در صورت نياز بتونه كاري هم مي شود كه بتونه از اجزاء زير تشكيل شده است ؛ بنتونيت ، دكسترين ، ماسه سيليسي و آب
بعد از بتونه كاري عمل رنگ كاري انجام مي شود و سپس ماهيچه ها در گرمخانه قرارمي گيرند تا پوشش آنها خشك شود و سپس به انبار منتقل مي شوند .
مشخصه و تركيب ماسه ماهيچه سازي :
كاتاليست 20 – 17 درصد رزين ، اكسيد آهن 3/5 – 3 درصد وزن ماسه ، رزين 3 – 2/2 وزن ماسه .
دستگاه كلد باكس : دستگاه كلد باكسي كه در كاخانه مورد استفاده قرار مي گيرد ، جهت توليد ماهيچه سيني بزرگ به كار مي رود و تركيب ماسه به صورت زير است:
ماسه سيليسي + اسيد + رزين.
 توضيحات مفصل مربوط به اين واحد در ادامه گزارش آمده است .
2. واحد قالبگيري :
خطوط قالبگيري ريخته گري چدن شامل سه واحد مجزا مي باشد .
I. خط قالبگيري FDC : اين خط داراي دو پرس joult squees   مي باشد . كه يك پرس تاي زير و پرس ديگر تاي رو را قالبگـيري مي كند ، اين خط جهت قالبگـيري فلايويل ، سر سيلندر پيكان ، كپه ياتاقان اگزوز به كار مي رود .
II. خط BMM : مـاسه ايـن خط مخلوطي از ماسه سيليسي ، بنتونيت ، پـودر زغال و آب مي باشد . در اين خط درجه ها خالي شده در قسمت شيك اوت به روي ريل غلتكي منتقل مي شود . اين ريل حركت مي كند و در كنار پرس ها قرار مي گيرند . درجه ها توسط بالا برهاي پنوماتيك از روي ريل به روي ميز كار و زير پرسها منتقل مي شوند و از بـالاي درجه ، درجه ها با ماسه پر مي شوند و سپس توسط سيستم فشاري و ضربه قالبگيري انجام مي شود . سختي قالب ها در اين قسمت به وسيله سختي سنج پرتابل گرفته مي شود .
III. خط قالبگيري واگنر : خط واگنر تمام اتوماتيك است كه اين خط توسط يك شركت آلماني تأسيس شده است . تمامي مراحل قالبگيري ، خروج قطعه از قالب و ماسه سازي به وسيله دستگاه هاي اتوماتيك صورت مي گيرد كه توسط اپراتور از داخل اتاق كنترل كه در بالاي خط قرار دارد كنترل مي شود .
3. واحد ذوب :
 خط ذوب شامل دو كوره 8 تني ، سه كوره 2 تني و يك كوره نگهدارنده مي باشد كه كوره 8 تني و 2 تني جهت تهيه ذوب براي كوره مادر مورد استفاده قرار مي گيرد . مواد شارژ اين كـوره ها را مـقداري قراضه فولادي كه از كـارخانه بـرش و پرس ايران خودرو تحويل مي گيرند ، شامل مي شود كه در كوره شارژ مي گردند . سپس برگشتي هاي ريخته گري شامل سيستم راهگاهي و قطعات ضايعاتي سيلندر و سر سيلندر شارژ مي گـردد . مذاب تهيه شده در كوره هاي فوق توسط پاتيل هاي بزرگي به درون كوره مادر ريخته مي شود و در اين كوره آناليز و تركيب عناصر تصحيح شده و براي ذوب ريزي آماده مي شود .
براي جوانه زائي مي توانيم از مواد مختلفي مانند Fe – Si – Zr  ، Fe – Si – Sr  ، Fe – Si – Ca  يا Fe – Si – Ba  استفاده كنيم . مهمترين آن Fe – Si – Sr  يا سوپرسيد مي باشد . كه مقدار اضافه كردن آن بين 6/0 – 1/0 مي باشد به نوع جوانه زا ، ضخامت قطعه و . . . دارد كه در شركت ايران خودرو مقدار 1/0 اضافه مي گردد

 

 

دانلود گزارش کارآموزی ایران خودرو بخش ریخته گری

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ایران خودرو (بخش ریخته گری)

گزارش كار آموزي در كارخانه ريخته گري چدن شركت ايران خودرو

واحد كارآموزي: كنترل كيفي چدن ( كنترل سنگ زني )

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

معرفي واحدهاي مختلف كارخانه ريخته گري چدن

 

1. واحد ماهيچه سازي :

 

2. واحد قالبگيري :

 

3. واحد ذوب :

 

4 . واحد شات بلاست :

 

5 . واحد سنگ زني :

 

6 . واحد واترتست :

 

7 . كنترل نهايي قطعه :

 

8 . واحد آزمايشگاه :

 

فصل اول

 

خطوط قالبگيري

 

انواع روشهاو خطوط قالبگيري در كارخانه ريخته گري چدن ايران خودرو :

 

 ساخت مخلوط ماسه :

 

قالبگيري و مونتاژ ماهيچه :

 

قالبگيري B.M.M

 

قالبگيري ديزاماتيك Disa Matic :

 

قالبگيري دستي :

 

ساخت ماسه :

 

نكات قابل توجه در قالبگيري :

 

 

فصل دوم 

 

ايستگاه ذوب و كوره هاي تهيه مذاب چدن

 

چدنها :

 

مزاياي چدن :

 

شارژ كوره

 

شرايط افزودن مواد جوانه زا :

 

 كوره القايي

 

معايب كوره هاي القايي

 

تقسيم بندي كوره هاي القايي

 

اهميت فركانس در كوره هاي القايي :

 

كوره ها :

 

زينتر كردن كوره هاي القايي :

 

 

فصل سوم

 

ماهيچه سازي

 

خواص ماسه ماهيچه :

 

خواص عمومي ماسه ماهيچه

 

خواص ماسه ماهيچه :

 

روش ساخت ماهيچه :

 

تجهيزات جعبه ماهيچه :

 

اندازه ماهيچه :

 

انبار :

 

روش Hot Box :

 

تمام كاري ماهيچه :

 

عيوب ناشي از ماهيچه :

 

Veins

 

نفوذ پذيري قالب و ماهيچه :

 

 پليسه‌گيري :

 

بتونه‌كاري :

 

رنگ يا پوشان ماهيچه و قالب :

 

حمل و نقل ماهيچه :

 

 انبار كردن ماهيچه‌ها :

 

مشخصات انبار ماهيچه‌ها

 

 مونتاژ كردن ماهيچه‌ها :

 

 

فصل چهارم

 

فرآيندهاي قالبگيري

 

ماسه قالبگيري  (Molding Sand):

 

انواع ماسه مصرفي:

 

فرآيندهاي قالبگيري و مواد مصرفي براي قالبگيري

 

خواص عمومي مواد قالبگيري :

 

مواد قالبگيري

 

مخلوط ماسه قالبگيري چدن خاكستري

گزارش کارآموزی ایران خودر و واحد ریخته گری

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات