گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری گزارش کارآموزی در شرکت بیمه کارورزی گزارش کارآموزی حسابداری شرکت بیمه گزارش کارآموزی حسابداری بیمه گزارش کارآموزی در بیمه گزارش کارآموزی کامپیوتر در بیمه گزارش کارآموزی شرکت بیمه ایران گزارش کارآموزی نمایندگی بیمه گزارش کارآموزی حسابداری بیمه ایران گزارش کارآموزی حسابداری در موسسات بیمه

According to insurance industry experience and familiarity with the principles of Insurance

 

 

موضوع : گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری
آشنايي با صنعت بيمه و اصول بيمه گري
هنگامي كه A ( بيمه گر ) مزايايي چون پول خسارات بيمه و يا ترميم وضعيت به B ( بيمه گزار ) اعطا مي نمايد B ممكن است بر  اساس قانون ملزم شود كه برخي حقوق از جمله حق جانشيني در باقي مانده اموال بيمه شده را به A منتقل نموده و يا حقي در خصوص طرف ثالث مانند حق اقدام عليه وي را به بيمه گذار اعطا نمايد. اين الزام به ان خاطر است كه A حتي المقدور امكان جبران خسارت يا هزينه اي را كه به واسطة اعطاي مزايا به B متحمل مي شود در مورد برت كشان و ضامن هاي آنها نيز مصداق دارد.
در بحث حق جانشيني نكتة اساسي عبارت است از رعايت اصل غرامت جلوگيري از اضافه پرداخت به بيمه گذار ، چرا كه بيمه گذار ممكن است با دريافت وجه خسارت از هر دو طرف از بيمه گر و شخص ثالث بيش از حد خسارت دريافت نمايد. جلوگيري از اضافه دريافت بيمه گذار از برخي راه ها امكان پذير است ولي راهكارهايي كه توسط قانون انگلستان اعمال مي شوند به قرار زيرند.
اول : اگر بيمه گذار از اين كه پول خسارت بيمه را دريافت كرده باشد، ( از شخص ثالث ) مبلغي بابت جبران خسارت دريافت كرده باشد بيمه گر معادل همان مبلغ را از وجه خسارت پرداختي به بيمه گذار كسر خواهد نمود.
دوم : اگر بيمه گر وجه خسارت بيمه رات كامل پرداخت كرده باشد ، در اين صورت حق استفاده از كلية حقوق و امكانات بيمه گذار در رابطه با واقعه اي كه موضوع بيمه بوده است را خواهد داشت.
سوم : اگير بيمه گر كلية وجه خسارت بيمه را كامل پرداخت كرده باشد و سپس متوجه شود كه بيمه گذار قبلاً حقوق و امكانات مربوط به واقعه را به اجرا گذاشته و استفاده نموده است در اين صورت وي مي تواند مبلغ معادل اين حقوق و امكانات و يا معادل بيمه پرداختي را كه از مبلغ قبلي كمتر است از بمه گذار مطالبه نمايد. به اندازه همان مبلغ مي توان ( در قرارداد) مبلغي از پولي كه توسط بيمه گذار از طرف ثالث گرفته شده است را به عنوان وديعه تعيين كرد. اين كار از آن جهت مهم است كه در صورتي كه بيمه گذار ورشكسته شود بيمه گر حق خواهد داشت پيش از ساير بستانكاران در آن مبلغ پول جانشيني كند.
چهارم : در مواردي مقتضي ، بيمه گر حق بازيابي ( اموال تلف شدة بيمه گذار ) را دارد. بازيابي از حق جانشيني متفاوت است. در حقيقت ، اگر بخواهيم دقيق صحبت كنيم ، فقط مورد شمارة دو به معناي حق جانشيني مي باشد و گاهي تحت عنوان « اشكال فرعي » اصل حق جانشيني به آنها اشاره ميشود.
دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری
آشنايي با صنعت بيمه و اصول بيمه گري
دانلود گزارش کارآموزی بیمه و اصول بیمه گری اداره بیمه
فهرست مطالب
آشنايي با صنعت بيمه و اصول بيمه گري 1
چكيده 1
 
فصل اول 2
 
فصل دوم اصل جانشيني 3
خسارت نامه هاي بيمه اي مشكوك 8
محدوذيت ها 12
اقدامات پيشين 14
مزايا 15
 
فصل سوم شاخص هاي رضايت مندي مشتري در بيمه   16
بيمه چگونه بوجود آمد 18
بيمه هاي غير زندگي 20
آشنايي با اصول بيمه گري                                                   20
نفع بيمه پذير 28
بيمه گري چيست ؟ 29
بيمه در دنياي امروز 31
 
فصل چهارم 44
نتيجه گيري 44
پيشنهادات 45

گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]