گزارش کارآموزی کنترل کیفی در کارخانه قوای محرکه نیکروسیکلت
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی کنترل کیفی در کارخانه قوای محرکه نیکروسیکلت

دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفی در کارخانه قوای محرکه نیکروسیکلت گزارش کارآموزی مهندسی صنایع کنترل کیفیت دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفیت گزارش کارآموزی کنترل کیفیت آماری گزارش کارآموزی کنترل کیفیت گزارش کارورزی کنترل کیفیت کارآموزی موتورسیکلت

According to the dynamics of training and quality control at the factory Nykrvsyklt

 

 

موضوع : گزارش کارآموزی کنترل کیفی در کارخانه قوای محرکه نیکروسیکلت
اهداف و مزاياي كنترل كيفيت
هدف از تاسيس ، ايجاد و فعاليت تمامي موسسات و سازمانهاي اجتماعي از قبيل كارخانجات صنعتي و … توليد محصولات و يا ارائه خدماتي است كه مشخصۀ اصلي آن انطباق به مورد مصرف ميباشد. عبارت انطباق با مورد مصرف به عنوان معني اساسي كيفيت يك كالا و يا خدمت تعريف مي گردد. براي دستيابي به هدف فوق، واحدهاي توليدي مانند يك ارگانيزم زنده فعاليت هاي مختلفي را انجام ميدهند.يك كارخانه صنعتي نيز از طريق به كارگيري بخشهاي معين و سيستمهاي مشخص با عملكرد گوناگون مانند امور مالي، بازاريابي، امور پرسنل و … به فعاليت مي پردازد.
از مهمترين سيستم هاي موجود در يك كارخانه يا واحد صنعتي سيستمي است كه به منظور دستيابي به هدف كيفيت و يا انطباق توليد با مورد مصرف فعاليت مي كند، اهميت عملكرد اين سيستم به اين دليل است كه بقاي يك كارخانه وابسته به درآمد حاصل از فروش توليدات آن بوده و توانايي فروش توليداتش وابسته به مناسب بودن آنها براي استفاده مي باشد.
عملكرد سيستم كيفيت وابسته به فعاليت مجموعۀ وسيع از سيستمهاي ديگر دارد.
توليدكنندگان تلاش مي كنند توليد محصولات مطابق با مشخصات تعيين شده انجام پذيرد، بنابراين بايد فرآيند توليدي را كنترل نموده تا به كيفيت مطلوب دست يابند.
توليد محصولات معيوب باعث نارضايتي مشتريان و كاهش نرخ تقاضا نسبت به محصول ارائه شده مي گردد، زيان حاصل از اين امر و هم چنين هزينه هاي مصرف شده براي توليد اين قطعات، از دست رفتن موقعيت هاي تجاري كه به علت تاخير در ارسال كالا براي مشتريان ايجاد مي شود و اثرات ديگر يك توليد نا مرغوب، مي تواند عامل ايجاد ضرر و زيان قابل ملاحظه اي براي يك واحد صنعتي گردد.
دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفی در کارخانه قوای محرکه نیکروسیکلت
كارآموزي كنترل كيفي در كارخانه قواي محركه نيكروسيكلت
گزارش کار آموزی مدیریت: کنترل کیفی در کارخانه قوای محرکه نیکروسیکلت
قواي محركه نيكروسيكلت
فهرست مطالب
فصل اول : ادبيات موضوع
– مقدمه
– تاريخچه كنترل كيفيت
– تعريف كنترل كيفيت
– اهداف و مزاياي كنترل كيفيت
– لزوم كنترل كيفيت
 
فصل دوم : معرفي مكان كار آموزي
–  تاريخچۀ شركت
–  اهداف شركت
–  بخش شماره گذاري شاسي
–  انبار مواد اوليه
–  تست شاسي
–  بخش نصب پلاك و ثبت مشخصات
 
– فصل سوم : شناخت وضعيت موجود
–   پيش مونتاژها
–  مونتاژ فرمان
–  مونتاژ محور عقب و جلو
–  مونتاژ موتور
 
فصل چهارم : كنترل فرآيند توليد با روشهاي آماري
– مقدمه
– مراحل تهيۀ نمودارهاي كنترل
– منظور و مقصود از تهيۀ نمودار كنترل
 
– فصل پنجم : تجزيه و تحليل
– تجزيه و تحليل نمودارهاي كنترل در بررسي سيستم هاي علت
– انواع مشخصات نمودار كنترلي
– نمودارهاي كنترل براي مشخصه هاي متغير
– اصول آماري نمودارهاي كنترل
– اصول آماري نمودار كنترل R
– لزوم به كارگيري هم زمان نمودارهاي كنترل ميانگين و دامنه
– اصول آماري نمودار X   با استفاده از تخمين S
– اصول آماري نمودار كنترل S
– اصول آماري نمودار كنترل ميانگين با دامنۀ متحرك
– نمودارهاي كنترل وضعي
– نمودار كنترل نسبت اقلام معيوب – نمودار p
– اصول آماري نمودارهاي كنترلي p
– نمودار كنترلي براي تعداد اقلام معيوب – نمودار np
– نمونه گيري در نمودار كنترل p و np
– نمودار كنترل تعداد نقص ها ( c و u )
– اصول آماري نمودار كنترلي c
– نمودار كنترلي تعداد نقص ها در واحد محصول – نمودار u
– اندازه نمونه در نمودارهاي كنترل c و u
– تحت كنترل در آوردن نمودارهاي كنترل وصفي
– كاربرد نمودارهاي وصفي به عنوان روش كنترل آماري فرآيند و بازرسي
– نمودار استخوان ماهي براي تاب برداشتن شاسي
– نمودار استخوان ماهي براي سوختن موتور
– نمودار پارتو
– تجزيه و تحليل نمودار پارتو
 
– فصل ششم :
نتايج و پيشنهادات

گزارش کارآموزی کنترل کیفی در کارخانه قوای محرکه نیکروسیکلت

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات