گزارش کارآموزی مطالعه و بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی مطالعه و بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها

دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها کارآموزی کنترل کیفیت کیفیت کارآموزی کارآموزی کنترل کیفیت آماری کنترل کیفیت کالا بازرسی کنترل کیفیت کالا فرم کنترل کیفیت کالا کنترل کیفیت کالا در انبار کنترل کیفیت کالاها کنترل کیفیت کالاهای وارداتی آزمایشگاه کنترل کیفیت کالای نساجی

Training, quality control and product design study report

 

موضوع : گزارش کارآموزی مطالعه و بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها
امروزه به كيفيت كالا بعنوان يك امر ساختني توجه مي‌شود نه يك مساله كنترل كردني . توليد يك كالا با كيفيت مناسب نياز به بهبود عملكرد كليه قسمتهاي دخيل در توليد آن كالا دارد. كنترل كيفيت مواد اوليه، قطعات ساخته شده و نيمه‌ساخته‌اي كه محصول از مونتاژ آنها بوجود مي‌آيد ضروري است ، اما كافي نيست . علاوه بر موارد مذكور بايد نظارت و طراحي دقيقي بر كنترل در حين توليد و طراحي بعمل آيد. انجام اين كار مستلزم طراحي يك سامانه كنترل كيفيت يكپارچه IQC مي‌باشد. اگر چه سابق بر اين روشهاي TQC به همين منظور استفاده شده‌اند، اما به نظر مي‌رسد كه اجراي IQC آسانتر از TQC باشد. طراحي و اجراي يك سيستم IQC علاوه بر آسان بودن، بيشتر مزاياي يك سيستم TQC را به همراه دارد. سيستم IQC مورد نظر از ادغام دو سيستم كنترل كيفيت آماري و سيستم كنترل فرآيند آماري در مجاورت يك سيستم اطلاعات كيفيت حاصل مي‌شود. واحد مورد بررسي اين مطالعه يك شركت بزرگ ماشين‌آلات صنعتي مي‌باشد كه مدل IQC براي آن طراحي و اجرا گرديده است .
صنعت بسته بندي و طراحی کالا
مي توان گفت زبان توليد،بسته بندي وارايه كالا با شكل مناسب دربازار است.لزوم نگرش سيستماتيك به صنايع بسته بندي ،امروز بسيار بيشتر از گذشته احساس مي شود.تنگناهاي اقتصادي موجودوكاهش نقدينگي وسرمايه درگردش واحدهاي توليدي،كاهش منابع تامين كننده در آمدهاي مالي همه وهمه اهميت نقش صنعت بسته بندي ولزوم نگرش مديريتي وسيستماتيك رابيشتر ايجاب مي كند.درجهان امروز محصولات بسته بندي شده داراي ويژگيهاي كاملا شناخته شده است ،امامتاسفانه هنوز نقش اقتصادي ،اجتماعي بسته بندي از سوي بسياري از توليد كنندگان كشور به درستي درك نشده است وآگاهي لازم نسبت به آن به عنوان يك ابزار بازاريابي در بازارهاي داخلي وخارجي وجودندارد.
كيفيت بسته بندي ايران نسبت به بسته بنديهاي  خارجي درسطح بسيار پاييني قراردارد.باتمام اهميتي كه بسته بندي دارد وپيوسته توسط مسئولان به آن اشاره مي شود،بسته بندي هنوز هويت صنفي يا صنعتي پيدانكرده وواحدهاي توليدي همچنان براي پيداكردن يك روش يايك ماشين بسته بندي مناسب محصول خود سردرگم هستند.دراين رابطه مي توان به فقدان بسته بندي مناسب درمورد برخي كالاهاي صادراتي مانند زعفران اشاره نمود كه عموما به صورت فله اي صادر مي شود.درپاره اي ازموارد بسته بندي بعضي ازمحموله هاي صادرشده به كشورهاي پيشرفته بدليل مغايرت  با قوانين مربوط به محيط زيست ،به خودداري واردكنندگان اين كشورها از تحويل گرفتن كالا منتهي شده است.درمواردي بدنبال بي توجهي توليد كنندگان وصادر كنندگان نسبت به استانداردهاوالزامات كشورهاي واردكننده ،كالاهاي  مزبورقابل قبول در آن كشورها محسوب نشده است دور ريخته ويا مرجوع شده اند
نقش طراحي در صنعت بسته بندي
 طراحي دربسته سعي دارد كيفيت كالا را به شكل دقيق تري به نظر مصرف كننده برساندتا علاوه بربرخورداري از اعتماد واطمينان بيشتر به سلامتي كالا،ايجاد جذابيت وگيرايي بالاتري نموده ومصرف كننده رامجبور به خريد نمايد.اين شكل طراحي امكان رقابت مطمئن كالا رادر بازارهاي رقابتي به راحتي فراهم مي سازد.هنگام طراحي سهولت جابجايي يا مصرف،مسايل مرتبط با با حمل ونقل وانبار كردن كالا نيز مورد بحث قرار مي گيرد.بسته بندي مناسب نقش عمده اي درموفقيت محصول دارد.طراحي موفق بسته بندي محصول مستلزم تخصصهاي مختلف درزمينه تحقيقات علمي،روانشناسي ،هنر وطراحي است.رنگ آميزي وطراحي بسته بندي متناسب با سليقه بخشهاي مختلف بازار موجب جلب تقاضاي بيشتر براي محصول مي شود.
روش توزيع مي تواند اثر زيادي برساختار بسته بندي داشته باشد.تغيير در سيستم توزيع ممكن است منجربه روش جديد بسته بندي محصولات قبلي شود.مثلا تغيير به سمت ناوگان كانتينري باعث كاهش درميزان بسته بندي خارجي مي شود
دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها
مطالعه و بررسي كنترل كيفيت و طراحي كالاها
فهرست مطالب
تاريخچه 1
مقدمه 2
كيفيت كالا 2
نقش طراحي در صنعت بسته بندي 4
بسته بندي و صادرات 12
روش هاي افزايش كيفيت كالا و خدمات 14
كنترل كيفيت 19
عوامل مؤثر در كيفيت طراحي 22
اجزاي مديريت كيفيت فراگير          25
spc چيست؟ 39
هزينه يابي كيفيت 41
شركت XX سهامي عام 58
مروري بر تاريخچه كنترل كيفيت در ژاپن 66
اصول بازاريابي فيليپ كاتلر 85
برنامه ريزي استراتژيك مبتني بر كيفيت 87
ادغام برنامه ريزي استراتژيك و مديريت جامع كيفيت 88
عناصر اصلي برنامه ريزي استراتژيك مبتني بر كيفيت 89
سنجش ، ارزشيابي و ارتقاي مستمر 89
پنج رويكرد برنامه ريزي كيفيت 95
مراحل اجرا 96
نظريه مديريت كيفيت 99
زنجيره واكنشي بهبود كيفيت 102
جايزه مالكوم بالدريج 104
جوران 108
كرازبي 110
تاگوچي 113
ايشي كاوا 116
اصول حركت به سوي كيفيت 117
استانداردهاي كيفي و كيفيت 119
ابعاد كيفيت 121
تعاريف122
پاسخ به چند سؤال كليدي 124
مدلهاي جهاني ارزيابي كيفيت 131
 استقرار مديريت كيفيت 133
ساختار روش اجرايي 134
مبناي مديريت كيفيت 140
منابع150

گزارش کارآموزی مطالعه و بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]