پروژه هاي ديسپاچينگ ملي و منطقه اي سازمان برق ايران
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات  »  پروژه هاي ديسپاچينگ ملي و منطقه اي سازمان برق ايران

مقاله پست توزيع برق دانلود پروژه های دیسپاچینگ ملی و منطقه ای سازمان برق ایران پروژه دیسپاچینگ ملی مقاله پایان نامه پروژه دیسپاچینگ پروژه در مورد دیسپاچینگ دیسپاچینگ چیست؟ مرکز دیسپاچینگ چیست مفهوم دیسپاچینگ مقاله در مورد دیسپاچینگ پروژه دیسپاچینگ نقشه دیسپاچینگ تحقیق در مورد دیسپاچینگ مرکز دیسپاچینگ ایران سایت دیسپاچینگ ملی دانلود رایگان مقاله ای در مورد دیسپاچینگ

Organization of national and regional dispatching electricity

 

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
قسمت اول: آشنايي با مراكز ديسپاچينگ ملي و منطقه اي
1- سيستم هاي جمع آوري اطلاعات 2-1
شبكه قدرت و راهبري آن
پروژه هاي ديسپاچينگ ملي و منطقه اي سازمان برق ايران
2- نيازهاي بهره داري در ديسپاچينگ ملي و منطقه اي 5-2
تعداد سطوح سلسله مراتبي سيستم ديسپاچينگ
مسئوليت ها
3- مباني طراحي 6-5
پاسخ هاي زماني
حجم اطلاعات و بسط و تو سعه سيستم
4- پيكر بندي سيستم هاي ديسپاچينگ 8-6
ديسپاچينگ ملي
ديسپاچينگ مناطق
5- تجهيزات مركز كنترل مادر ( SCC )
الف) سخت افزار سيستم كنترل 13-9
سيستم هاي كامپيوتري ( كامپيوترهاي اصلي، ارتباطي و كامپيوترهاي برنامه هاي شبكه قدرت)
رابط انسان و ماشين
صفحه ميمك و گرداننده آن
كنترل هاي ديسپاچر(صفحه تلوزيوني- صفحه كليدي )
دستگاههاي چاپگر
چارت ركوردها
انتقال اطلاعات با ديسپاچينگ مناطق
پايانه هاي دوردست
ب) نرم افزار سيستم كنترل 16-13
سيستم عامل
جمع آوري اطلاعات و كنترل
نرم افزار رابط بين انسان و ماشين
برنامه هاي كاربردي شبكه قدرت
ج) تهويه مطبوع 17
د) ديزل 18-17
6- ديسپاچينگ مناطق
قسمت دوم: مباحث عمومي توزيع
1- مفاهيم اساسي 21-20
2- انواع بار 23-21
3- انواع مختلف سيستمهاي توزيع 25-24
4- ايستگاههاي فوق توزيع و توزيع 29-25
5- نوع آوري و ابداع در توزيع قدرت الكتريكي 33-30
قسمت سوم : پست هاي فوق توزيع و توزيع 47-34
طرح پست توزيع
مبدل ها
تنظيم ولتاژ
كليد هاي قابل قطع زير بار خطوط
كليدزني فشار قوي
تغذيه فوق توزيع عادي و اضطراري
پست هايي با چند مبدل
خلاصه مطالب

كليات
سيستم هاي جمع آوري اطلاعات

شروع سيستم هاي مدرن جمع آوري اطلاعات و كنترل

(Supervisory Control and Data ) كه امروزه در ايران از آن با نام ديسپاچينگ ياد مي شود به اواخر نيمه قرن بيستم بر مي گردد. اين اصطلاح بعداً تبديل به نام كلي تر اندازه گيري مقادير عددي،اندازه گيري وضعيت ها و كنترل از راه دور شد.

با بالا رفتن قابليت ميني كامپيوتر ها براي استفاده در سيستم هاي فوق، امكان استفاده عملي از واحد پردازنده مركزي بعنوان تصميم گيرنده و متعاقب آن اعمال كننده كنترل بوجود آمد.
شبكه قدرت و راهبري آن

در شبكه هاي قدرت سيستم هاي جمع آوري اطلاعات و كنترل مي تواند در ساده ترين فرم يعني از كنترل كردن يك فيدر توزيع تا پيچيده ترين نوع آن يعني كنترل تمامي توليد و انتقال و توزيع در يك محوطه وسيع جغرافيايي مورد استفاده قرار گيرد.

امروزه بيش از هر زمان نياز به وجود سيستم هاي مدرن كامپيوتري مديريت انرژي احساس ميشود سيستم هاي مديريت انرژي ( EMS ) امروزه در زمينه هاي كلي زير مورد استفاده قرار مي گيرند.

پروژه هاي ديسپاچينگ ملي و منطقه اي سازمان برق ايران

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]