دانلود پروژه سیستم های تلویزیون
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات  »  دانلود پروژه سیستم های تلویزیون

دانلود پروژه سیستم های تلویزیون پروژه سیستم تلویزیون مقاله تحقیق پایان نامه پروژه سیستم های تلویزیون پروژه درس سیستم تلویزیون پروژه کنترل تلوزیون دانلود پروژه تلویزیون پروژه سیستم های تلویزیون پروژه آمار استفاده از تلویزیون پروژه ساخت تلویزیون پروژه تلویزیون دیجیتال مقاله درباره تلویزیون مقاله در مورد تلویزیون مقاله انگلیسی درباره تلویزیون مقاله تعمیرات تلویزیون

System project Television

 

فهرست مطالب

پردازش 1
مخابرات 3
نمايش 3
فشرده سازي تصوير 4
مباني 5
مدلهاي فشرده سازي تصوير 6
رمزگزار ورمزبردار منبع 6
رمزگذارورمزبردار كانال 7
فشرده سازي بدون خطا 7
رمزنگاري طول متغير 8
رمزنگاري هافمن 8
رمزگذاري حسابي 8
رمز نگاري بيت-صفحه اي 10
رمزنگاري ناحيه ثابت 10
استانداردهاي فشرده سازي تصوير 11
فشرده سازي يك بعدي 11
فشرده سازي دوبعدي 12
فشرده سازي تصاوير تكرنگ و رنگي دنباله اي 12
پردازش تصوير رنگي 13
مباني رنگ 14
مدلهاي رنگ 16
مدل رنگRGB 17
مدل رنگ CMY 17
مدل رنگ YIQ 18
مدل رنگ HIS 19
پردازش تصوير تمام رنگي 19
ارتقا با استفاده ازمدلHSI 21

پردازش
در پردازش تصاوير رقمي معمولا“از شيوه هاي كه به شكل الگوريتم بيان مي شود استفاده مي گرددبنابراين غير از تصويربرداري و نمايش تصوير مي توان اغلب عمليات پردازش تصوير را با نرم افزار اجرا كرد تنها علت استفاده از سخت افزار ويژه پردازش تصوير نياز به سرعت بالا دربعضي كاربردها و يا غلبه بر بعضي محدوديت هاي اساسي رايانه است.مثلا“يك كاربرد مهم از تصويربرداري رقمي ؛ريزبيني درنوركم است براي كاهش نويز تصوير بايد چند متوسط گيري روي تصاوير متوالي با نرخ قالب(غالبا“30قاب در ثانيه)انجام شود.شاختار بزرگراه در غالب رايانه ها جز چند رايانه بسيار كارآمد نمي تواند به سرعت داده مورد نيازبراي اجراي اين عمل دست يابد بنابراين سامانه هاي پردازش تصوير امروزي تركيبي از رايانه هاي متداول و سخت افزارهاي ويژه پردازش تصوير است كه كارهمه آنها به وسيله نرم افزار در حال اجرا روي رايانه اصلي هدايت مي شود.

مدلهاي متعدد سامانه هاي پردازش تصوير كه در حدود نيمه دهه 80در سراسر دنيا به فروش رسيد وسايل جانبي نسبتا“بزرگي بود كه به رايانه هاي ميزبان با همان بزرگي متصل مي شد.درانتهاي دهه 80و ابتداي دهه 90سخت افزارهاي تجاري پردازش تصوير به شكل بردهاي تكي كه براي سازگاري با بزرگراه هاي استاندارد صنعتي و انطباق با كارگاه هاي كوچك مهندسي و رايانه هاي شخصي طراحي شده بود تغيير يافت .اين تغيير علاوه بركاهش هزينه ها يكي از عوامل تاسيس شركت هاي زيادي با تخصص توليد نرم افزار پردازش تصوير بود.

گرچه هنوز هم سامانه هاي پردازش تصوير بزرگ براي كاربردهاي نظير پردازش تصاوير ماهواره اي به فروش مي رسندحركت به سوي كوچك سازي وايجاد رايانه هاي كوچك همه منظوره كه به سخت افزار پردازش تصوير مجهز است همچنان ادامه دارد.سخت افزار لصلي تصويربرداري كه به اين رايانه ها افزوده مي شود تركيبي از يك ((رقمي ساز و بافرقاب ))براي رقمي سازي و ذخيره موقت تصوير يك ((واحد محاسبه و منطق))(ALU)براي اجراي عمليات حسابي ومنطقي درنرخ قاب و يك يا چند((بافرقاب))براي دستيابي سريع به داده هاي تصوير در طول پردازش است.امروزه مي توان نرم افزارهاي پردازش تصويرفراهم مي شود وسايل نمايش و نرم افزارهاي كارآمد پردازش كلمه و توليد گزارش ارائه نتايج را تسهيل مي كند اغلب نتايج به دست آمده با چنين سامانه هايي به بردهاي پردازش تصوير سريع و خاصي كه بابزرگراه مورد استفاده سازگارند انتقال مي يابد.

يكي از مشخصه هاي علم پردازش تصويرعدم استفاده از يك راه حل براي كاربردهاي متفاوت است بنابراين فنوني كه دريك مورد خوب كار مي كنند ممكن است در ديگري كاملا“ضعيف باشند تنها فايده وجود سخت افزار قوي ونرم افزارپايه درحال حاضر اين است كه نقطه شروع كار نسبت به يك دهه پيش بسيار پيشرفته تر (وبازار صرفا“كسري از هزينه آن موقع)مي باشد.به طوركلي هنوز هم پيدا كردن راه حل واقعي براي يك مساله خاص نيازمند تحقيق و توسعه فراوان است مباحثي كه درفصول بعدي مطرح مي شود فقط براي اين نوع فعاليت ها ابزارهايي را ارائه مي كند

دانلود پروژه سیستم های تلویزیون

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات