تحقیق پیرامون دوره های زمین شناسی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه » زمین شناسی  »  تحقیق پیرامون دوره های زمین شناسی

دانلود تحقیق پیرامون دوره های زمین شناسی مقاله تحقیق درباره دوره های زمین شناسی تحقیق در مورد دوره های زمین شناسی مقاله در مورد دوره های زمین شناسی مقاله دوره های زمین شناسی مقاله در مورد زمین شناسی مقاله درباره زمین شناسی مقاله انگلیسی زمین شناسی مقاله انگلیسی زمین شناسی مهندسی مقاله های زمین شناسی اقتصادی

Research on the geological

 

مقدمه:
جغرافياي ديرينه يا پالئوژئوگرافي، مطالعه وضع جغرافيايي زمين در گذشته است که بر اساس بررسي هاي چينه شناسي مناطق مختلف زمين مشخص مي شود. مهمترين روش مورد استفاده در اين روش تعيين رخساره هاست که نتايج حاصل از آن در دو مرحله زير بکار مي روند:
1- استفاده از نتايج حاصل از بررسي رخساره هاي عهد حاضر در تعيين نحوه پراکندگي رخساره ها در گذشته و تهيه نقشه رخساره اي.
2- مرحله تفسير اخير و تهيه نقشه جغرافيايي حقيقي از وضع گذشته زمين.نقشه وضع جغرافيايي زمين در گذشته که تغييرات بعدي زمين را نيز منعکس مي کند، اصطلاحا نقشه پالينسپاتيک ( Palinspatique ) ناميده مي شود.
بطور کلي در جغرافياي ديرينه و چينه شناسي دو موضوع زير مورد بررسي قرار مي گيرد:
1- تعيين توالي طبقات در زمان که از روي آن مي توان تاريخ وقوع حوادث زمين شناسي را تعيين کرد.
2- تعيين توالي طبقات در مکان که از روي آن مي توان جغرافياي دوره هاي مختلف زمين شناسي را از لحاظ تغيير چهره يا رخساره طبقات مشخص کرد.

فهرست مطالب:
مقدمه
تقسيم بندي زمان
تاريخ زمين
چينه شناسي و جغرافياي ديرينه
رخساره
انواع رخساره ها
روش تنظيم نقشه جغرافيايي زمين در گذشته
دوران پرکامبرين (Precambrian)
جغرافياي ديرينه پرکامبرين
آب و هواي پرکامبرين
تقسيم بندي دوران پرکامبرين
پرکامبرين در ايران:
دوران ديرينه زيستي پالئوزوييک (Paleozoic)
فازهاي کوهزايي پالئوزوييک
آب و هواي پالئوزوييک
پالئوزوييک تحتاني
پالئوزوييک فوقاني
پالئوزوييک در ايران
دوران ميان زيستي مزوزوييک (Mesozoic)
ديرينه شناسي دوران دوم
حرکات کوهزايي دوران دوم
جغرافياي ديرينه دوران دوم
آب و هواي دوران دوم
مزوزوئيک در ايران
دوران نوزيستي سنوزوييک (Cenozoic)
ديرينه شناسي دوران سوم
حرکات کوهزايي دوران سوم
جغرافياي ديرينه دوران سوم
سنوزوييک در ايران
دوران انسان زيست کواترنري (Quaternary)
دوره هاي يخچالي

تحقیق پیرامون دوره های زمین شناسی

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]