دانلود مقاله فعالیت های کشاورزی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود مقاله فعالیت های کشاورزی

دانلود مقاله فعالیت های کشاورزی تحقیق حسابداری فعالیت های کشاورزی مهم ترین فعالیت های بانک کشاورزی موضوع فعالیت شرکت های کشاورزی تعریف فعالیت های کشاورزی استاندارد فعالیت های کشاورزی استاندارد 26 فعالیت های کشاورزی مقاله در مورد کشاورزی مقاله درباره کشاورزی مقاله اقتصاد کشاورزی مقاله انگلیسی کشاورزی با ترجمه مقاله ترویج کشاورزی

Paper agricultural activities

 

 

موضوع : مقاله فعالیت های کشاورزی
فهرست‌ مطالب
•دامنه‌ كاربرد
• تعاريف
– تعاريف‌ مرتبط‌ با كشاورزي‌
– تعاريف‌ عمومي‌
• شناخت‌ و اندازه‌گيري‌
• درآمدها و هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از اندازه‌گيري‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌
• عدم‌ امكان‌ اندازه‌گيري‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونه‌اي‌ اتكا پذير
• كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
• افشـا
• تاريخ‌ اجرا
• مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌
• اصلاحات‌ ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌
• پيوست‌ شماره‌ 1 :   نمونه‌ صورتهاي‌ مالي‌
• پيوست‌ شماره‌ 2 :   مباني‌ نتيجه‌گيري‌
دانلود مقاله فعالیت های کشاورزی
فعاليتهاي كشاورزي
مختصری از مقاله :
• فعاليت‌ كشاورزي‌  عبارت‌ است‌ از مديريت‌ بر دگرديسي‌ داراييهاي‌ زيستي‌ براي‌ فروش‌، تبديل‌ به‌ توليد كشاورزي‌ يا افزايش‌ داراييهاي‌ زيستي‌.
• دگرديسي‌  شامل‌ فرايندهاي‌ رشد، تحليل‌، توليد و توليد مثل‌ است‌ كه‌ به‌ تغييرات‌ كيفي‌ يا كمّي‌ دارايي‌ زيستي‌ مي‌انجامد.
• دارايي‌ زيستي‌   عبارت‌ است‌ از حيوان‌ يا گياه‌ زنده‌.
• توليد كشاورزي‌   عبارت‌ است‌ از محصول‌ برداشت‌ شده‌ از داراييهاي‌ زيستي‌ واحد تجاري‌.
• گروهي‌ از داراييهاي‌ زيستي‌    عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ حيوانات‌ يا گياهان‌ زنده‌ مشابه‌.
• برداشت‌  عبارت‌ است‌ از جداسازي‌ توليد كشاورزي‌ از دارايي‌ زيستي‌ يا پايان‌ دادن‌ به‌ فرايند زندگي‌ دارايي‌ زيستي‌.
• دارايي‌ زيستي‌ مولد    عبارت‌ است‌ از يك‌ دارايي‌ كه‌ به‌قصد توليد مثل‌،  اصلاح‌ نژاد و يا توليد كشاورزي‌ ، با حفظ‌ حيات‌ دارايي‌ زيستي‌ ،  نگهداري‌ مي‌شود و قابليت‌ برداشت‌ در بيش‌ از يك‌ سال‌ را دارد .
• دارايي‌ زيستي‌ غير مولد  به‌ طبقه‌اي‌ از داراييهاي‌ زيستي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ واجد شرايط‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ داراييهاي‌ زيستي‌ مولد نيست‌.
6 . فعاليت‌ كشاورزي‌ شامل‌ انواع‌ گوناگوني‌ مانند پرورش‌ احشام‌، درختكاري‌، كاشت‌ گياهان‌ يك‌ ساله‌ يا چند ساله‌،  زراعت‌، كاشت‌ درختان‌ ميوه‌ و نهالستان‌، پرورش‌ گل‌ و پرورش‌ آبزيان‌ است‌.  برخي‌ ويژگيهاي‌ مشترك‌ اين‌ فعاليتها به‌ شرح‌ زير مي‌باشد :
 الف‌. قابليت‌ تغيير .  حيوانات‌ و گياهان‌ زنده‌ به‌صورت‌ بالقوه‌ توانايي‌ دگرديسي‌ زيستي‌ دارند،
 ب‌ . مديريت‌ تغيير .   مجموعه‌ فعاليتهايي‌ كه‌ از طريق‌ بهينه‌سازي‌ و ايجاد شرايط‌ لازم‌ (از قبيل‌ سطوح‌ تغذيه‌، رطوبت‌، درجة‌ حرارت‌، كود و نور) فرايند دگرديسي‌ را تسهيل‌ مي‌كند. چنين‌ مديريتي‌ فعاليت‌ كشاورزي‌ را از ساير فعاليتها متمايز مي‌سازد. براي‌ مثال‌، بهره‌برداري‌ از منابعي‌ كه‌ مديريت‌ نمي‌شود (از قبيل‌ ماهيگيري‌ در درياها و رودخانه‌ها و قطع‌ درختان‌ جنگلي‌ بدون‌ انجام‌ وظايف‌ احياء) فعاليت‌ كشاورزي‌ نيست‌،
 ج‌ . اندازه‌گيري‌ تغيير .  تغييرات‌ كيفي‌ (براي‌ مثال‌، اصلاح‌نژاد، درجه‌ غلظت‌، رسيده‌ بودن‌، پوشش‌ چربي‌، ميزان‌ پروتئين‌ و مقاومت‌ بافتي‌) يا تغييرات‌ كمي‌ (براي‌ مثال‌، توليد مثل‌، وزن‌، ابعاد حجمي‌، طول‌ يا قطر الياف‌ و تعداد جوانه‌) ناشي‌ از دگرديسي‌ به‌ عنوان‌ شاخصهاي‌ فعاليت‌ معمول‌ مديريت‌، اندازه‌گيري‌ و نظارت‌ مي‌شود

دانلود مقاله فعالیت های کشاورزی

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات