دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدار های الکتریکی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدار های الکتریکی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1 پروژه کارورزی دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی پیام نور گزارش کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری گزارش کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی پیام نور

Electrical circuit laboratory report

 

موضوع : گزارش کار آزمایشگاه مدار های الکتریکی
فهرست مطالب
آزمایش شماره :1
موضوع آزمایش: بررسی قانون اهم ، قوانین ولتاژها وجریانهای کرشهف ، قوانین تقسیم ولتاژوتقسیم جریان
1-1: بررسی قانون اهم
روش آزمایش:
:2-1 بررسی تقسیم ولتاژ و ولتاژ کرشهف ((KVL
:3-1 بررسی تقسیم جریان در شاخه های موازی و قانون جریان کرشهف((KCL
آزمایش شماره:2  
مدار را ببندید و توسط اهم متر دیجیتالی مقاومت   را از دو سر a , b اندازه گیری کرده و با نتایج آزمایشهای قبلی مقایسه کرده و نتیجه گیری کنید.
آزمایش شماره :3
موضوع آزمایش:بررسی قانون جمع آثار و قضیه انتقال حداکثر توان
1-3بررسی قانون جمع آثار
:2-3 قضیه انتقال حداکثر توان
نتیجه آزمایش
آزمایش شماره :4
موضوع: بررسی سلف در جریان مستقیم و متناوب
1-4ببسی سلف در جریان مستقیم
آزمایش شماره :5
موضوع:بررسی رفتار گذاری خازن (پاسخ گذاری (RC
1-5بررسی شارژ خازن
ولتاژ خازن در هر لحضه
2-5بررسی دشارژ خازن

دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدار های الکتریکی

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات