دانلود گزارش کارآموزی پرورش و تکثیر گلهای فصلی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی پرورش و تکثیر گلهای فصلی

دانلود گزارش کارآموزی پرورش و تکثیر گلهای فصلی گزارش کارآموزی گلخانه گزارش کارآموزی گل گهر گزارش کارآموزی گل حفاری گزارش کارآموزی در گلخانه گزارش کارآموزی معدن گل گهر خرید کارورزی پرورش گل و گیاه رشته کشاورزی گزارش کار کارآموزی گیاهپزشکی دانلود گزارش کارآموزی گیاهپزشکی گزارش کارآموزی رشته گیاهپزشکی

Seasonal flowers grow and reproduce internship report

 

موضوع : گزارش کارآموزی پرورش و تکثیر گلهای فصلی
فهرست مطالب
چكيده 2
مقدمه 3
فصل اول: مشخصات تاريخچه تأسيس واحد كارآموزي4
فصل دوم: بررسي شرح وظايف و فعاليتهاي صورت گرفته و تكنيكهاي به كار رفته 5
فصل سوم: پرورش و تكثير گلهاي فصلي (گلهاي فضاي آزاد) 7
گلهاي فصلي پيازي 7
زمان كاشت 8
گل نرگسي: Narcissus
مشخصات گياه شناسي 9
زمان كاشت و نحوه ازدياد 10
بستر كاشت 10
نياز آبي 11
كاربرد 11
گل كوكب كوهي Rudbeckial: L
مشخصات گياه شناسي 12
زمان كاشت و نحوه ازدياد 12
بستر كاشت نياز آبي 13
كاربرد 13
گل رعنا زيبا Gaillardia Pulchella Faug
مشخصات گياه شناسي 14
زمان كاشت و نحوه ازدياد 15
بستر كاشت 15
نياز آبي 16
كاربرد 16
گل سلوي- صلبي Salvia: L
مشخصات گياه شناسي 17
زمان كاشت و نحوه ازدياد 17
بستر كاشت 18
نياز آبي 18
كاربرد 19
گل مينا چمني Bellis Perennis: L
مشخصات گياه شناسي 19
زمان كاشت و نحوه ازدياد 20
بستر كاشت 20
نياز آبي 20
آفات و بيماريها 21
كاربرد 21
گل هميشه بهار Calendula officinalis : L
مشخصات گياه شناسي 22
زمان كاشت و نحوه ازدياد 23
بستر كاشت 23
نياز آبي 23
كاربرد 24
گل جعفري Tagetes L.
مشخصات گياه شناسي 25
زمان كاشت و نحوه ازدياد 26
بستر كاشت 26
نياز آبي 27
كاربرد 27
گل ميمون Antirrhinum L.
مشخصات گياه شناسي 28
زمان كاشت و نحوه ازدياد 29
بستر كاشت 30
نياز آبي 31
آفات و بيماريها 32
كاربرد 32
فهرست منابع 34
دانلود گزارش کارآموزی پرورش و تکثیر گلهای فصلی
گزارش كارآموزي واحد توليدي پرورش و تكثير گلهاي فصلي (گلهاي فضلي آزاد) (رشته كشاورزي)
رشته مهندسي كشاورزي –زراعت و املاح نباتات
مختصری از کارآموزی:
به منظور تعيين نياز غذايي و آبي و دمائي گياهان فصلي در هر يك از مراحل رشد شامل كاشت بذر تا رسيدن به مرحله گلهدهي كه عموماً هدف اصلي در كاشت اين نوع گياهان فضاي سبزي باشد و با توجه به اينكه عامل تعيين كننده در بازار صنعت گل، زيبائي و طول عمر گل ها با حفظ طراوت و شادابي است توصيه هاي تغذيه اي با درك نيازهاي غذايي و آبي و مكاني در هر يك از تيره هاي انتخابي به عمل آمده، تا با توجه به شرايط فيزيكي و شيميائي خاك هر منطقه به ايده آل خود در جهت پرورش و تكثير اين نوع گياهان نزديك شويم.
همچنين توصيه هايي در زمينه چينش هر يك از اين گونه هاي گياهي در كنار هم و يا در كنار گياهان ديگر براي ايجاد فضايي سبزي نشاط آور شده است. همچنين در هر يك از تيره هاي منتخب از گياهان فصلي طوري به  جزئيات مربوط به كشت و كار و نگهداري پرداخته شده كه مخاطب با داشتن حداقل مشكلات از لحاظ ناهنجاريهاي رشدي و آفات و بيماريها با اصول  پيشرفته علمي كار آشنا شود.
مقدمه:
از آن زمان كه بشر متعقل، به بلاغت فكري و شعور باطني رسيد براي حفظ بقاي خود كوشش نمود و به موازات تلاش براي تهيه غذا و پوشاك و مسكن به حفظ سلامت خويش مي انديشيد بنابراين براي تأمين سلامتي و رفع ناراحتي هاي دروني و بروني جسم خويش درصدد بر آمد  كه از موهبات الهي مدد بسته و موجبات سلامتي تن را فراهم سازد . مردم ايران نيز از دير باز به گلكاري علاقه داشتند و از مهمترين كلكاريها در ايران مي توان به گلكاري هاي باغات قصور سلطنتي مظفرالدين شاه اشاره كرد كه مظفرالدين شاه پس از مشاهده گلكاريهاي زيبا در سفر به اروپا تصميم به اجراء آن در قصور سلطنتي خود نمود و اين كار توسط دو برادر از اهالي چكسلواكي و استخدام آنها براي زيبا سازي فضاي اطراف قصر انجام پذيرفت در دوران ديگري مرحوم وسلاف پرتيوا در باغ خود مردم را كم كم آشنا به بعضي گلهاي زيبا و جديد نمود. و اينك اگر بخواهيم حركت تكاملي را در زمينة بهره گيري كامل و بهينه از منابع طبيعي و مالي داشته باشيم بايد دانش و عمل در كنار هم باشد. مسلماً براي يك كارآموز رشته كشاورزي بهترين طريقه يادگيري و پرورش گل و احياي فضاي سبز نشاط آور به طوريكه هم تكنيك را بياموزد و هم با مسائل ظريف حين كار آشنا شود اينست كه تحت نظر كارشناسان مجرب اين امور عملاً آموزش ببيند.

دانلود گزارش کارآموزی پرورش و تکثیر گلهای فصلی

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات