کارتحقیقی ضمان درک
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  کارتحقیقی ضمان درک

دانلود کار تحقیقی ضمان درک مقاله تحقیق ضمان درک تحقیق در مورد ضمان درک مقاله در مورد ضمان درک تعریف ضمان درک اسقاط ضمان درک خسارات ناشی از ضمان درک معنی ضمان درک ضمان درک مبیع ضمان درک در حقوق ایران ضمان درک حادث ضمان درک یعنی چه؟ ضمان درک چیست؟

Providing research work to understand

 

مقدمه:

«بيع فاسد اثري در تملك ندارد»( ماده۳۶۵ قانون مدني) لذا«هر كس به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد نمايد»(ماده۳۶۶ قانون مدني). اين قاعده ويژه مستحق للغير در آمدن مبيع نيست و در تمام موارد بطلان عقد جاري است. قانون مدني بايع را در صورت مستحق للغير در آمدن مبيع، جزئا يا كلا، ضامن دانسته است گرچه به ضمان تصريح نشده باشد. در نتيجه« بايع بايد ثمن مبيع را مسترد كند ودر صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهده «غرامات» وارده بر مشتري نيز برآيد»(مواد۳۹۰و۳۹۱ قانون مدني). اين احكام در معامله بر مال مغصوب نيز حاكم است و«اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز مي‌تواند نسبت به ثمن و خسارات» به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد»(ماده۳۲۵ قانون مدني) و« اگر مشتري عالم به غصب باشدنسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد»(ماده۳۲۶ قانون مدني).

کارتحقیقی ضمان درک

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات