دانلود گزارش کارآموزی در تامین تامین اجتماعی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی در تامین تامین اجتماعی

دانلود گزارش کارآموزی در تامین تامین اجتماعی دانلود پروژه کارورزی در تامین اجتماعی دانلود گزارش کارآموزی سازمان تامین اجتماعی دانلود گزارش کارآموزی در تامین اجتماعی دانلود گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی گزارش کارآموزی در تامین اجتماعی دانلود رایگان گزارش کارآموزی در بیمه تامین اجتماعی دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تامین اجتماعی

According to provide training in social security

 

 

موضوع : گزارش کارآموزی در تامین تامین اجتماعی
قبل از پرداخت به تئوري حسابداري صندوقهاي تأمين اجتماعي لازم است به انواع مستمري اين صندوق ها به طور اختصار اشاره نماييم زيرا همين مستمريها و شرايط آنها است كه بايد در آينده درباره آنها با در دست داشتن اطلاعات لازم محاسبات مربوطه را انجام دهيم.
الف) مستمري بازنشستگي :‌حق دريافت مستمري بازنشستگي هميشه به يك حداقل سن و طي يك دوره حداقل بيمه بستگي دارد.
در بسياري از كشورهاي اروپاي غربي و ساير كشورهاي صنعتي براي برقراري مستمري سن مردان لااقل بايد 65 سال باشد ولي در كشورهاي اروپاي شرقي غالباً 60 سال است از طرف ديگر در بسياري از كشورهاي در حال توسعه معمولا سن دريافت مستمري 60 حتي 55 سال تعيين شده است.
در تعداد زيادي از كشورها سن قبول مستمري براي زنان كمتر از مردان است.
دوره استاژ: (دارا بودن حداقل سابقه بيماري) در برخي از صندوق ها بر حسب مدت پرداخت حق بيمه، سال هاي بيمه،‌ شغل، كار يا محل اقامت تعيين مي گردد.
معمولاً از 10 سال كمتر و از 25 سال بيشتر نيست.
ب) مستمري از كار افتادگي:
از كار افتادگي بر دو نوع است و به موجب قانون تعريف شده است:
1) از كار افتادگي شغلي
2) از كار افتادگي كلي (عدم توانائي انجام كار)
از كار افتادگي شغلي به از دست دادن شغل بيمه شده كه به طور معمول به آن مي پردازد مربوط مي شود. ولي از كار افتادگي كلي عبارتست از عدم توانايي به دست آوردن در آمد در هر شغل مناسب
ج) مستمري بازماندگان
مستمري بازماندگان در صورت فوت مستمري بگير بازنشسته يا بيمه شده شاغل يا از كار افتاده پرداخت مي گردد.
بازماندگان مهم دريافت كننده مستمري همسر و فرزندان متوفي هستند.
ساير مستمري بازماندگان احتمال مانند والدين، خواهران، برادران، و اولاد آنها يا شوهر يك زن بيمه شده در شرايطي محدود از نظير هزينه ها هرگز حائز اهميت نيستند.
نرخ هاي پرداخت مستمري ها به شرح زير است.
نرخ مستمري بازنشستگي : 30% دستمزد متوسط پاياني به اضافه %5/1 به ازاء هر سال پرداخت كسور بيش از 15 سال تا حداكثر %60 بعد از 35 سال يا به اضافه كسورات پرداخت شده يا بستانكار شده
مستمري از كار افتادگي : همان فرمولي كه براي مستمري بازنشستگي بيان شد.
مستمري بازماندگان: درصدي از مستمري بازنشستگي كه بيمه شده حق دريافت آن را دارد يا از مستمري از كارافتادگي كه در زمان فوت حق آن را مي داشت به اين شرح %50 به همسر و 20% به هر طفل
منابع تامين مالي و هزينه ها
طبق ماده 51 قانون تامين اجتماعي هيأت مديره سازمان بايد تا اول دي ماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم كند و به شوراي عالي تامين اجتماعي پيشنهاد نمايد شوراي عالي مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصويب كند و به هيئت مديره ابلاغ نمايد.
براساس ماده 28 قانون، به طور كلي درآمدهاي سازمان از منابع زير تامين مي شود:
1-2-5- درآمدهاي حاصل از حق بيمه وصولي
2-2-5- درآمدهاي حاصل از وجوه و ذخائر و اموال سازمان
3-2-5- درآمدهاي حاصل خسارات و جرائم نقدي
4-2-5- كمك ها، هدايا و ساير درآمدها
5-2-5- سه درصد وصولي حق بيمه بيكاري
فصل اول
طبقه بندي انواع بيمه هاي درمان به تجزيه و تحليل سياستهاي بيمه اي در نظام هاي بهداشتي يا تركيبي از طرح هاي بيمه كمك مي كند، ارائه طبقه بندي ابزاري مفيد خواهد بود كه دستيابي به داده هاي آماري در مورد سياستها و اطلاعات موردنياز را براي برقراري نظارت در بيمه هاي خصوصي هدايت خواهد كرد.
بيمه نوعي روش تأمين منابع مالي است كه هم پيش پرداخت و هم يك كاسه كردن را دربرمي‌گيرد، بيمه هاي درمان براساس چهار معيار منبع تأمين مالي، ميزان اختيار افراد براي مشاركت در برنامه گروهي يا فردي بودن برنامه و روش محاسبه حق بيمه طبقه‌بندي مي شوند.
چشم انداز رفاه اجتماعي در جهان امروز
1- جامعه اي با دو سرعت
2- عقيم سازي و سقط جنين اجباري
براي اينكه اطلاعاتي راجع به رفاه و عدالت اجتماعي داشته باشيم، لازم دانستم هرچند كه اين مباحث چندان ارتباطي به گزارش اصلي ندارد.
شمه اي از آنچه را كه دانستن و تفكر كردن پيرامون اين موضوع به نظر اين حقير الزامي است را به اطلاع خوانندگان برسانم.
عدالتي كه همة جوامع از آن سخن به ميان مي آورند ولي اكثريت آنها از معناي واقعي آن بي خبر هستند.
1- جامعه اي با دو سرعت
در آبان ماه گذشته (سال 84) هنگامي كه دولت ليبرال دموكرات نخست وزير ژاپن براي تعيين تكليف اصلاحات اقتصادي موردنظر خود و پيش بردن موج جديد خصوصي سازي انتخابات پارلماني زودتر از موعد را انتخاب كرده بود، تبليغات انتخاباتي كم سابقه اي براي متقاعد كردن رأي دهندگان برپا شد.
اصلاحات موردنظر نخست وزير ژاپن و حزب حاكم در حقيقت همان چيزي است كه در كشورهاي ديگر با عنوان خصوصي سازي مطرح مي شود و نخستين هدف آن هم كوتاه كردن دست دولت از تصدي سازمانها و دستگاههاي توليدي و خدمات عمومي است.
در گرماگرم همين مبارزات انتخاباتي بود كه در زير همان آگهي هاي ديواري بس بالابلند بر در و ديوار شهرها، روزنامه نگاران خارجي با گروههاي چشم گيري از افراد بي‌سروسامان و خيابان خواب مواجه مي شدند كه در گوشه و كنار گذرگاههاي عمومي روزگار مي گذراندند.
يكي از همين خبرنگاران در مصاحبه با يكي از همين خيابان خواب ها مي گويد:
«مرد پنجاه ساله اي بي پناه است كه صاحب و كارفرماي يك كارگاه فلزكاري كوچك بوده است كه ورشكست شده و براي فرار از دست طلبكاران به يكي از مجتمع هاي فقيرنشين در توكيو پناه آورده است.
در نيمه اول سال 2005 (1384) وضع اقتصادي كشور تا حدي بهبود يافت و آثاري از رشد مجدد اقتصادي پديد آمد.
واقعيت اين است كه دور از بازارهاي سهام و عملكرد چشم نواز صنايع سود آفرين و همچنين دور از بازي هاي سياسي صاحبان قدرت و باز هم دور از عرضه گسترة كالاهاي لوكس در شهرهاي بزرگ و محله هاي اشرافي، كشور ژاپن ديگري هم وجود دارد كه متشكل از انبوه عظيمي از مردم بي بضاعت است كه به طور معمول در پرتو دوربين ها و نمايشگاهها و چشم اندازهاي دلفريب تبليغاتي قرار نمي گيرند،‌ ولي اين جماعت خاموش و سر به زير را مي توان در امتداد خيابانهاي با فروشگاههاي ورشكسته و كارگاههاي تعطيل شده مشاهده كرد. سيماي ديگري از اين تعطيلي ها و اخراج ها را مي توان در ستون حوادث و در ميان نامه هاي خوانندگان روزنامه هاي بزرگ كشور را تشخيص داد.
افزايش خودكشي به ميزان يكصد مورد در روز است كه بيشتر آنها به دلايل اقتصادي مربوط مي شود.
براساس آمار و ارقام سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 15 درصد از خانوارهاي ژاپني در زير خط فقر زندگي مي كنند.
«عقيم سازي و سقط جنين اجباري»
علت ديگر اينكه تأمين اجتماعي بايستي در جهان توسعه پيدا كند، اين است كه انتظار مي رود كه به پيشرفت فرهنگ مردم عامي منجر شود.
و درك انسانهاي عصر حاضر را در رابطه با نحوة زندگي و شناخت عواملي كه به بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي اشان كمك مي كند را بالا مي برد.
گزارش كارآموزي تأمين اجتماعي

دانلود گزارش کارآموزی در تامین تامین اجتماعی

قیمت : 3500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :