دانلود پروژه بررسي كمي و كيفي بنتونيت در گل حفاري
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه » زمین شناسی  »  دانلود پروژه بررسي كمي و كيفي بنتونيت در گل حفاري

دانلود پروژه بررسي كمي و كيفي بنتونيت در گل حفاري پایان نامه مقاله بنتونیت چیست بنتونیت چاه ارت بنتونیت فروش بنتونیت حفاری بنتونیت جهت چاه ارت بنتونیت اکتیو بنتونیت کلسیم دار بنتونیت خوراک دام بنتونیت در حفاری مشخصات بنتونیت حفاری بنتونیت در گل حفاری گل حفاری بنتونیت فروش بنتونیت حفاری بنتونيت حفاري

Project quality and quantity of bentonite in the mud

 

بررسي كمي و كيفي بنتونيت در گل حفاري

فهرست مطالب
فصل اول: كلياتي در مورد حفاري
1-1 مقدمه 1
1-2 تاريخچه حفاري 3
1-3 واژه هاي اصلي مورد استفاده در حفاري 8
فصل دوم: گل حفاري
2-1 تاريخچه مختصري از گل حفاري 17
2-2 گل حفاري 23
2-3كاربرد و وظايف گل حفاري 29
2-4 خواص گل حفاري و نحوه اندازه گيري آنها 43
2-5 تركيب گل حفاري 53
2-6 روابط بين حجم و وزن مخصوص گل حفاري 63
2-7 تعداد بشكه گل حفاري حاصله از تعليق رس درآب 65
فصل سوم: شناسايي موادشيميايي و موارد استفاده آنها درگل حفاري
3-1 مواد وزن افزاي گل حفاري 68
3-2 مواد گرانروي زا 74
3-3 مواد كنترل كننده صافاب گل 76
3-4 مواد كنترل كنندهPH 77
3-5 مواديكه جلوگيري از خورندگي مي كنند 83
3-6 ساير مواد مصرفي گل حفاري 84
فصل چهارم: محاسبات مهندسي گل حفاري
4-1 محاسبه بالا آمدن گل از مته(ته چاه) تا سطح 90
4-2محاسبه زمان كامل گردش گل 91
4-3 محاسبه تهيه گل هاي اوليه
4-4 محاسبه كشتن چاه در هنگام وقوع جريان
4-5 اندازه گيريPH يا غلظت يون هيدروژن گل 92
4-6 اندازگيري قليائيت 101
فصل پنجم: سيمان حفاري
5-1 آزمايش هايي كه بر روي سيمان حفاري انجام مي شود 105
5-2 سيمانه كردن چاهها 109
5-3 تركيب سيمان چاههاي حفاري 110
5-4 تاثيرات حرارت وفشار بر روي خواص سيمانها 113
5-5 انواع سيمانهاي مورد استفاده در چاههاي حفاري 115
5-6 اضافات سيمان 118
5-7 مواد تقدم دهنده بندش سيمان 118
5-8 مواد حجم افزا 123
5-9 آب آزاد 126
5-10 مصرف بنتونايت آبديده در دوغاب سيمان 130
5-11 مواد وزن افزا 131
5-12 زمان نيم بند شدن سيمان 134
5-13 قوانين سرانگشتي 137
5-14 مهارآب روي 138
5-15 گرانروي 139
5-16 توليدات شركت هاليبورتون 140
5-17 مواد تاخردهنده شركت هاليبورتون 143
5-18 مواد ضدكف 147
5-19 محاسبه مواد افزودني به دوغاب سيمان 149
5-20 روشهاي متداول براي سبك كردن وزن دوغاب سيمانهاي حفاري 153
5-21 بنتونيت و روش افزودن آن به سيمان 153
5-22 مشخصات فيزيكي گيلسونيت و اثر آن بر روي خواص سيمان هاي كلاسA,D 155
5-23 اثر بنتونيت بر روي خواص سيمان هاي كلاسD,A 156
5-24 نتيجه گيري 157
فصل ششم:بنتونيت
6-1 مقدمه 161
6-2 ژئوشيمي 163
6-3 كاني هاي مهم بنتونيت 164
6-4 انواع بنتونيت ها از ديدگاه صنعتي 164
6-5 ژنزبنتونيت 164
6-6 روشهاي فرآوري 165
6-7 موارد استفاده 166
6-8 وضعيت توليد و فرآوري بنتونيت در ايران 178
6-9 معادن عمده بنتونيت 181
فصل هفتم: باريت
7-1 مقدمه 183
7-2 تاريخچه باريت 184
7-3 مشخصات عمومي باريت 187
7-4 معادن عمده باريت 188
7-5 موارد استفاده 189
7-6 بازيافت باريت 205
7-7 جايگزين ها 205
7-8 ذخاير باريت 206
منابع و ماخذ 210

دانلود پروژه بررسي كمي و كيفي بنتونيت در گل حفاري

قیمت : 15000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات