دانلود گزارش کارآموزی عمران مجتمع پزشکان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی عمران مجتمع پزشکان

دانلود گزارش کارآموزی عمران مجتمع پزشکان گزارش کارآموزی عمران ساختمان گزارش کارآموزی عمران ساختمان بتنی گزارش کارآموزی عمران ساختمان بتنی word گزارش کارآموزی عمران متره گزارش کارآموزی عمران گزارش کارآموزی عمران word گزارش كارآموزي عمران گزارش کارآموزی مهندسی پزشکی گزارش کارآموزی تجهیزات پزشکی

Complex Civil trainee doctors report

 

موضوع : گزارش کارآموزی عمران مجتمع پزشکان
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول :
بتن خط براي آرماتور :
فصل دوم: آناليز
فصل سوم : تجهيز و اداره كارگاه
فصل چهارم : محوطه سازي
تقسيم بندي ابعاد تركيب گياهان :
درختچه ها
گياهان بوته اي
فصل پنجم: پيشنهادات و نكات
دانلود گزارش کارآموزی عمران مجتمع پزشکان
کارآموزی عمران مجتمع پزشكان
مختصری از کارآموزی:
ميلگردهاي استفاده شده در ساختمان بتني پزشكان از نوع AIII بوده و در قطرهايي از قبيل Q28 و Q26 و Q24 در بعضي موارد از Q30 استفاده  شده است و براي مش حرارتي سقف از ميلگرد Q10 استفاده مي شود.
بتن ها بسته به موقعيت استفاده شده داراي عيارهاي مختلف از جمله 250، 300، 350 و 400 كيلوگرم در هر متر مكعب بوده بطوري كه بتن استفاده شده در سقف داراي عيار 400 كيلوگرم در متر مكعب مي باشد روان كننده ها بيشترين مصرف را در مواد مضاف به بتن دارا مي باشند كه موجب مي شود بتن كارپذيرتر شده و نسبت آب به سيال نيز تغيير نكند.
با توجه به حجم زياد ستونهاي بتني نيروي لزله توسط اين ستونها و نوع اتصالات آنها به تير مستهلك مي شود و بطور كلي نيروي زلزله جذب ستونها شده و تقليل مي يابد.
بيمارستهانها و ساختمانهاي پزشكي درماني از درجه اهميت بالايي برخوردار هستند چون در آن واحد بيش از 300 نفر در آنها هستند و انتظار مي رود اين ساختمانها بعد از زلزله قابليت بهره برداري خود را بتوانند حفظ كنند.
تيپ هاي تير و ستون هاي بكار رفته متنوع مي باشند بطوري كه براي ستونها از كوچكترين مقطع كه cm40 40 بوده تا بزرگترين مقطع cm 8080 استفاده ش ده است و براي تيرها داريم :
Cm 2550 – cm 4550 – cm 4050…………………. cm 10270
در ستونها حداقل تعداد ميلگردهاي طولي در چند وجهي ها به تعداد گوشه ها و در ستونهاي با مقطع دايره 6 ميلگرد مي باشد.
تمامي آرماتورها بايد بصورت سرد خم شوند مگر اينكه مهندس مسئول به شكل ديگر اجازه دهد و آرماتوري كه قسمتي از آن در بتن قرار گرفته است نبايد در كارگاه خم شوند به جز آنچه در نقشه هاي طرح مشخص شده است يا بوسيله مهندس مسئول اجازه داده شود گاهي بر اساس شرايط اجرايي ممكن است خم كردن ميلگردها لازم شود خم كردن چنين ميلگردهايي در كارگاه نبايد بدون اجازه مهندس مسئول انجام گيرد همچنين مهندس مسئول بايد تعيين كند كه آيا ميلگردي بصورت سرد خم شوند يا اينكه آنها را حرارت داد در ضمن خم ها بايد به شكل تدريجي باشد. در صورت حرارت دادن حرارت بايد به گونه اي باشد كه به بتن آسيبي نرسد.
در زمان بتن ريزي بايد دقت شود كه آرماتور فلزي از كل روغن يا ساير پوشش هاي غير فلزي كه چسبندگي آرماتور و بتن را كاهش مي دهد پاك شده باشد و در ضمن براي بستن آرماتورها نبايد متقاطع را به يكديگر جوش داد مگر اينكه مهندس مسئول اجازه دهد چون جوش دادن ميلگردهاي متقاطع مي تواند بوسيله ايجاد اثر بريدگي (notch effect) از لحاظ متالو»ي يك ميلگرد را در نقطه جوش شده به شدت تضعيف كند.

دانلود گزارش کارآموزی عمران مجتمع پزشکان

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات