دانلود گزارش کارآموزی سیکل پرورش ماهی قزل آلا
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی سیکل پرورش ماهی قزل آلا

دانلود گزارش کارآموزی سیکل پرورش ماهی قزل آلا گزارش کارآموزی پرورش ماهی قزل آلا دانلود گزارش کارورزی پرورش ماهی قزل آلا گزارش کار تشریح ماهی قزل آلا گزارش کار پرورش ماهی قزل آلا دانلود گزارش کارآموزی سیکل پرورش ماهی قزل آلا گزارش کارآموزی سیکل پرورش ماهی قزل آلا گزارش کارآموزی سیکل پرورش ماهی قزل آلا

Salmon farming cycle internship report

 

موضوع : گزارش کارآموزی سیکل پرورش ماهی قزل آلا
فهرست مطالب
فصل اول
تورگردان احاصه اي
فصل دوم: خصوصيات منطقه
مقدمه
1-1 آدرس وموقعيت آب ماهي سرا
1-2 منبع تامين كننده آب ماهي سرا
1-3 محل تامين غذا وتخم ماهي
1-4 ظرفيت توليد استخر
فصل سوم: زيست شناسي ماهي قزل آلا
1-2 زيستگاه قزل آلاي رنگين كمان
2-2 مهاجرت تخم ريزي وتوليد مثل
3-2 نيازمندي هاي محيطي ماهي قزل آلا
فصل چهارم: كار در استخر
1-3   شتسشوي استخرها
2-3 ضد عفوني كردن استخرها
3-3 تميز كردن توري ها
4-3 تامين آب حوضچه هاي هنگام كمبود آب و تامين اكسيژن
5-3 غذادهي به ماهي ها
6-3 رقم بندي ماهي ها
7-3   احتياجات غذايي ماهي قزل آلا رنگين كمان
8-3 ارتقاء آبگيري كانالها وسرعت جريان آب در كانالها
9-3 زمان رهاسازي بچه ماهي ها
10-3 بيماريهاي ماهيان
11-3 غذاي ماهيان
12-3 منابع
کارآموزی سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان
مختصری از کارآموزی:
قزل آلاي رنگين كمان نخستين گونه از خانواده آزاد ماهيان است كه بوست بشر رام شده ومورد پرورش قرار مي گيرد. ماهي قزل آلاي رنگين كمان در رده ماهيان استخواني راسته آزاد ماهي شكلان  قرار دارد.
گوشت ماهي هاي قزل آلا غني از چربيهاي غيراشباعي هستند كه وجود شان در  غذاي سالم ضروري است همچنين تخم ماهيان قزل آلا را مي توان به صورت خاوريار مرغوب عمل آوري وعرضه نمود قزل آلاي رنگين كمان در حال حاضر كاملا اهي شده وپرورش آن آسان است .مزه وطعم قزل آلاي رنگين كمان نسبت به ماهي آزاد چه به صورت تازه وچه به صورت دودي بهتر و خوشمزه تراست در اين رابطه پرورش ماهيان سردآبي به ويژه قزل آلاي رنگين كمان با توجه به ذائقه پسند بودن اين ماهي واستقبال مصرف كنندگان از آن مي رود تا جايگاه ويژه اي در رژيم غذايي مردم كشورها بيابد و با شناخت پتانسيل هاي موجود در زمينه پرورش اين ماهي در سطح كشور لزوم افزايش و آگاهي در مورد فن آوري زيستي پرورش اين ماهي را الزامي مي سازد پرورش اين ماهي نظير ساير گونه هاي آبزيان در امر تغذيه خاص است .براي دست يابي به اين اهداف لازم است رفتارهاي تغذيه اي ونيازهاي غذايي اين ماهي اطلاعات دقيق وكامل در اختيار داشته باشيم.
قزل آلاي رنگين كمان جز ماهيان پرورشي است اين ماهي در اواخر قرن نوزدهم ميلادي اهلي شده و به صورت قابل مصرف وقابل عرضه به بازار پرورش داده مي شوند. در حال حاضر ماهي قزل آلا اساسي صنعتي را تشكيل مي دهد كه در حال توسعه است واهميت آن به ويژه در كشورهايي كه قادر به تدارك شرايط ومهيا كردن محيط اب شيرين يا شور براي پرورش آن هستند در حال افزايش است. در پرورش ماهي قزل آلا از هر آبي كه زلال وروشن و داراي دماي مناسب باشد نمي توان براي پرورش استفاده كرد.

دانلود گزارش کارآموزی سیکل پرورش ماهی قزل آلا

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات