گزارش کارآموزی مراحل داشت و برداشت گندم و آفات و بیماری ها و علف های هرز
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی مراحل داشت و برداشت گندم و آفات و بیماری ها و علف های هرز

دانلود گزارش کارآموزی مراحل داشت و برداشت گندم و آفات و بیماری ها و علف های هرز گزارش کارآموزی کارخانه آرد گندم گزارش کارآموزی علف های هرز گزارش کارآموزی آفات و بیماری ها شرایط برداشتن کارآموزی شرایط برداشتن درس کارآموزی

Internship report stage and harvesting wheat

موضوع : گزارش کارآموزی مراحل داشت و برداشت گندم و آفات و بیماری ها و علف های هرز
فهرست مطالب
تغذيه گندم
مهمترين آفات مزراع گندم در منطقه گميشان
مشخصات، زيست‌شناسي، خسارت و كنترل
مشخصات، زيست‌شناسي، خسارت و كنترل
شناسايي آفت
مناطق انتشار، گياهان ميزبان، شيوه و شدت خسارت
زندگي آفت
مديريت تلفيقي آفت
بيماري‌هاي مهم مزارع گندم در منطقه گميشان
زنگ زرد گندم Yellow rust, Stripe rust
علائم بيماري
زيست‌شناسي
نحوه خسارت
مديريت تلفيقي بيماري
تعيين زمان سمپاشي
سياهك آشكار گندم Loose smut
علائم بيماري
زيست‌شناسي قارچ عامل بيماري
سفيدك پودري گندم Powdery mildew
علائم بيماري
زيست‌شناسي
مديريت تلفيقي بيماري Septoria leaf blotch
بيماري سوختگي سپتورياي گندم (سپتوريوز)
علائم بيماري
زيست‌شناسي
مديريت تلفيقي آفت
بيماري فوزاريوم خوشه گندم Scab (Fusarium Head Blight)
علائم بيماري
زيست‌شناسي
مديريت تلفيقي بيماري
مهمترين علف‌هاي هرز مزارع گندم در منطيه گميشان و روش‌هاي كنترل آن
1. چچم ‌Lolium multiflorum
2. يولاف وحشي Avena fatua
3. علف خوني (فالاريس) Falaris minor
4. شلمي Ropistrum rugosum
5. يونجه زرد Melilotus indicus
كيل‌گيري
مشخصات زراعي ارقام گندم مورد كشت در منطقه گميشان
مناطق مناسب كاشت
برداشت گندم
گزارش کارآموزی مراحل داشت و برداشت گندم آفات، بيماري‌ها و علف های هرز
مهندسي كشاورزي زراعت و اصلاح نباتات
مركز خدمات كشاورزي گميشان
مراحل داشت و برداشت گندم آفات، بيماري‌ها، علف‌هاي هرز
دانلود پروژه گزارش کارآموزی کارورزی مراحل داشت و برداشت گندم و آفات و بیماری ها و علف های هرز
مختصری از کارآموزی :
وقتي بارندگي در حد مطلوب است، بايد مواد غذايي را به اندازه‌اي مصرف كرد كه گياه قادر به استفاده كامل و مفيد از آن در شرايط مطلوب رطوبتي باشد. اغلب خاك‌هاي مناطق خشك و نيمه‌خشك بطور طبيعي داراي ذخيره پتاسيم زيادي  هستند و اين مقدار براي زراعت ديم معمولاً كافي است. برعكس، ذخيره فسفر خاك براي عملكرد رضايت‌بخش كافي نيست و بايد بر اساس تجزيه خاك و توصيه مناطق فسفر خالص را قبل و يا موقع كاشت مصرف كرد تا استفاده از آن در مراحل اوليه باعث تحريك رشد و استقرار خوب گياه و نفوذ بهتر ريشه شده و پيش‌رسي محصول افزايش يابد.
فسفر در ازدياد مقاومت گياه نسبت به خشكي موثر است. مصرف كودهاي ازته در غلات ديم، حتي در شرايطي كه حاصلخيزي خاك خوب باشد، مفيد خواهد بود. زمان مطلوب مصرف كودهاي ازته متغير بوده و بستگي به پراكنش بارندگي دارد و بهتر است بر اساس آزمون خاك و توصيه مناطق، ازت خالص (به صورت 3/2 در پاييز در موقع كاشت و در صورت اطمينان از بارندگي‌هاي بهاره 3/1 آن را در بهار به صورت سرك)‌ مصرف نمود.

گزارش کارآموزی مراحل داشت و برداشت گندم و آفات و بیماری ها و علف های هرز

قیمت : 2500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات