گزارش کارآموزی جوشکاری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی جوشکاری

دانلود گزارش کارآموزی جوشکاری دانلود رایگان گزارش کارآموزی جوشکاری استخدام دانلود گزارش کارآموزی رشته جوشکاری گزارش کارآموزی جوشکاری لوله گزارش کارآموزی رشته جوشکاری گزارش کار کارآموزی جوشکاری گزارش کارآموزی عمران جوشکاری پروژه کارآموزی جوشکاری

گزارش کارآموزی جوشکاری

دانلود گزارش کارآموزی جوشکاری
نكاتي مهم در مورد جوشكاري الكتروفيوژن
متن ارائه شده ذيل در ارتباط با مبحث جوشكاري الكتروفيوژن ميباشد كه با تكيه بر مشكلات ‏حادث در كارگاههاي مختلف و بحث و بررسي پيرامون آنها با كارشناسان داخلي و خارجي نوشته ‏شده است. بنابراين اكيداً توصيه ميشود نتايج و مباني ارائه شده به طور جدي به كار گرفته شود تا ‏قادر باشيم حتي المقدر از هر گونه خلل و نقائص بعدي پيشگيريي كرده باشيم. ‏
بر اساس شواهد موجود و نمونه‌هاي ارسالي به آزمايشگاه ري و مشكلات عنوان شده از طرف ‏مناطق در تعداد قابل توجهي از جوشهاي الكتروفيوژن مواد مذاب به صورت غيرطبيعي از ‏نشانگرهاي جوين ‏‎(WELD INDICATOR)‎‏ خارج شده و موجب بروز نگراني راجع به ‏كيفيت جوش گرديده است. خروج غيرطبيعي مواد مذاب غالباً به صور ذيل بوده است: ‏
– از هر دو نشانگر جوش مواد مذاب با حجم زياد بيشتر از حالت معمول خارج شده‌اند. ‏
– از يكي از نشانگرهاي جوش مواد مذاب با حجم زياد و بيشتر از حالت معمول خارج شده و از ‏نشانگر جوش ديگر مواد مذاب كمتر از حالت طبيعي خارج شده، يا اصلاً خارج نشود. ‏
– از هر دو نشانگر جوش در حد تقريباً طبيعي مواد مذاب خارج شده‌اند وي با هم متفاوت بوده ‏كاملا متقارن نباشند.‏
در پي بررسي ، تجزيه و تحليل موارد فوق نتايج ذيل حاصل گرديده كه قابل عنايت و لازم الاجرا ‏است: ‏
الف- انجام عمليات جوشكاري الكتروفيوژن مستلزم رعايت دقيق شرايط آب و هوا و به خصوص ‏دماي محيط ميباشد و آگاهي از اين نكته حائز اهميت است كه بويژه دماي بالاي محيط ميتواند ‏اثرات تخريبي در كيفيت جوش الكتروفيوژن ايجاد نمايد چرا كه اصولاً در اين نوع جوشكاري. از ‏طريق انرژي الكتريكي ايجاد شده در سيم پيچ حرارتي، مقدار گرماي لازم براي ذوب سطوح مورد ‏جوشكاري بوجود مي‌آيد و معمولاً مقدار انرژي الكتريكي محاسبه شده مبتني بر يك دماي متعادل ‏و معمولي محيط ميباشد و طبعاً در صورتيكه دماي محيط و به تبع آن دماي قطعات مورد جوشكاري ‏بيش از حد معمول باشد مقدار انرژي محاسبه شدة قبلي بيشتر از نياز مي‌باشد و قادر به ذوب مقدار ‏جرم بيشتري از پلي اتيلن بوده و نهايتاً مواد مذاب بيشتري از نشانگرهاي جوش خارج خواهد شد. ‏بنابراين لازم است در شرايطي كه دماي محيط بالا بوده و هوا بيش از حد گرم ميباشد انرژي ‏الكتريكي اوليه را كاهش داده و به ميزان صحيحي تعديل شود. چون انرژي الكتريكي مربوطه تابع ‏قانون ژول ‏ ‏ مي‌باشد و از سه كميت زمان ‏‎(t)‎‏ و جريان ‏‎(I)‎‏ و مقاومت ‏‎(R)‎‏ فقط ‏كميت زمان ‏‎(t)‎‏ در اختيار جوشكار ميباشد و كميتهاي جريان ‏‎(I)‎‏ و مقاومت ‏‎(R)‎‏ از پيش تعيين شده ‏است و مربوط به دستگاه جوشكاري و نوع اتصال است، و مشخصاً ميزان كاهش زمان ‏t‏ متأثر از ‏دماي محيط ميباشد. ‏
طبق نظر شركت ‏WAVIN‏ محدودة قابل قبول دماي محيط براي جوشكاري الكتروفيوژن از ‏ ‏ تا ‏ ‏ است. ‏
البته اين محدوده در ارتباط با اتصالات ساخته شده توسط همين شركت مطرح است لذا در مواقعي ‏كه جوشكاري الكتروفيوژن با استفاده از توليدات اين شركت صورت مي‌پذيرد محدودة دمايي ‏مزبور كاملاً قابل رعايت است. شركت نامبرده اعتقاد دارد در صورتيكه دماي محيط متجاوز از ‏ ‏ بشود لازم است به ازاي هر درجه سانتيگراد افزايش دما، نيم درصد ‏ ‏ زمان ‏جوشكاري ‏‎(FUSION TIME)‎‏ كاهش يابد يا به عبارت ديگر به ازاي هر 10 درجه سانتيگراد ‏افزايش دماي محيط نسبت به حد تعيين شده، 5 درصد ‏‎(5%)‎‏ زمان جوشكاري ‏‎(FUSION ‎TIME)‎‏ كم شود. به عنوان مثال در صورتيكه مدت زمان جوشكاري در يك اتصال ‏‎(FUSION ‎TIME)‎‏ در حد زمان ‏‎100 S‎‏ ذكر شده باشد و دماي محيط ‏ ‏ باشد بر اساس محاسبه ذيل ‏زمان جوشكاري ده درصد تقليل مي يابد و نتيجتاً ‏‎90 S‎‏ خواهد شد. ‏


فهرست مطالب
نکاتی مهم در مورد جوشکاری الکتروفیوژن …… ۴
اصول کلی انبار‌داری، نگهداری، حمل و نقل اجناس پلی اتیلن ۱۷
بازرسی و کیفیت جوشکاری ………………… ۲۷
طریقه تعمیر و جمع‌آوری علمک‌های پلی اتیلن….. ۳۷
نحوه تعمیرات شبکه‌های پلی اتیلن………….. ۴۵
معرفی دستگاه P2000 ……………………. ۷

دانلود گزارش کارآموزی جوشکاری

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]