گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب

گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب گزارش کارآموزی جهاد کشاورزی گزارش کارآموزی در جهاد کشاورزی گزارش کارآموزی رشته کشاورزی گزارش کارآموزی ترویج کشاورزی گزارش کارآموزی حسابداری در بانک کشاورزی گزارش کارآموزی اقتصاد کشاورزی گزارش کارآموزی حسابداری در جهاد کشاورزی گزارش کارآموزی کامپیوتر در جهاد کشاورزی

According to the Institute of Agricultural Research and Education Training

موضوع : گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب

فهرست مطالب

طرح هاي تحقيقاتي بازديد شده:
تحقيقات كتابخانه اي انجام شده:
كار در آزمايشگاه:
آشنايي با نرم افزارهاي مرتبط با مهندسي خاكشناسي و آمار
شرح طرح هاي تحقيقاتي بازديد شده:
اثر مصرف مواد آلي بر كميت و كيفيت محصول چغندر قند
مقدمه :
مواد و روشها :
نتايج و بحث :
منابع مورد استفاده :
بررسي اثرات ميزان محلول پاشي عناصر كلسيم و منگنز بر روي خواص

كمي و كيفي دو رقم گوجه‌فرنگي
مقدمه:
مواد وروشها:
نتايج و بحث:
منابع مورد استفاده :
تعيين معيارهاي كيفي ميوه‌هاي صادراتي، افزايش عملكرد و ارتقاء كيفي

آنها با مصرف بهينة كود و آب در كشور
چكيده:
روش تحقيق:
•    خصوصيات شيميايي خاك باغهاي مورد آزمايش:
•    كيفيت آب آبياري باغهاي مورد آزمايش :
•    تجزيه برگ:
•    عملكرد باغ مطلوب و نامطلوب:
منابع:
بررسي اثر مصرف فاضلاب تصفيه شده طي فرايند هوادهي بر خصوصيات
شيميايي خاك و تجمع عناصر كمياب سرب و كادميوم در گياهان آبياري شده با فاضلاب
مقدمه :
مواد و روشها :
اثر محلول پاشي كلرور كلسيم بر روي درختان سيب
چكيده‌:
روش‌ اجراي‌ طرح‌ :
روش‌ انجام‌ محلول‌ پاشي‌ كلرور كلسيم‌
روش‌ انجام‌ آزمايشات‌ كيفي‌ و چشايي‌ ميوه‌
1اندازه‌ گيري‌ عناصر :
اسيديته‌ قابل‌ تيتراسيون‌
مواد جامد محلول‌
سفتي‌ بافت‌
ميزان‌  pH
ميزان‌ نشاسته‌
اندازه‌ گيري‌ خصوصيات‌ ارگانولپتيك‌
جامعه‌ آماري‌
كاوش‌

بررسي اثرات كودهاي ازت وپتاسه بر عملكرد محصول گل زعفران
چكيده :
مقدمه :
نتايج
ادغام نتايج :
بحث نتايج :
منابع مورد استفاده :
تعيين تناسب اراضي گندم آبي و چغندرقند در منطقه چناران، استان خراسان
مقدمه:
مواد و روشها :
نتايج و بحث:
منابع مورد استفاده :

تعيين‌ نياز آبي‌ گياه‌ چغندرقند به‌ روش‌ لايسيمتري‌ در مشهد
مقدمه‌:
نتايج و بحث:

ضرورت مصرف گوگرد در خاكهاي استان خراسان
مقدمه :
ضرورت مصرف گوگرد در جهت تعديل pH و اصلاح خاكهاي آهكي استان خراسان
ضرورت مصرف گوگرد جهت اصلاح خاكهاي شور و سديمي استان خراسان
منابع مورد استفاده :
تحقيق در مورد اثر گوگرد در حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
مقدمه:
گوگرد در گياهان:
راهنماي تشخيص كمبود گوگرد در گياهان
گوگرد در خاك:
كودهاي محتوي گوگرد و روش مصرف آن:
روش های خارج شدن گوگرد ازت از خاک
جمع بندي و پيشنهادات:
بيوفسفات طلايي، كودي جديد در تغذيه نوين  درختان ميوه
چكيده
منابع

دانلود گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب
کارآموزی موسسه تحقيقات و آموزش كشاورزي بخش تحقيقات خاك و آب
گزارش كار دوره كارآموزي موسسه تحقيقات و آموزش كشاورزي بخش تحقيقات خاك و آب

مختصری از کارآموزی :

اثرات سودمند مواد آلي در بهبود خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي خاكهاي زراعي و نقش آنها در افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي از ديرباز مورد توجه بشر بوده است. اين مواد تا قبل از شناسايي و مصرف كودهاي شيميايي در حدود 150 سال پيش تنها منبع خارجي تأمين كننده عناصر غذايي مورد نياز گياه به شمار مي‌آمدند. ولي با گذر از كشاورزي سنتي و ورود به كشاورزي مدرن در نيم قرن اخير متأسفانه مصرف كودهاي آلي كاهش و كودهاي شيميايي بطور روز افزوني افزايش يافت. تخريب خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي خاك در اثر عدم مصرف كودهاي آلي و كشت و كار بيش از اندازه و نيز آلودگي‌هاي زيست محيطي ناشي از مصرف بي‌رويه كودهاي شيميايي در كشاورزي باعث گرديد كه در سالهاي اخير مصرف اين نوع كودها دوباره مورد توجه قرار گيرد. بطوريكه مديريت مطلوب ماده آلي در خاك قلب كشاورزي پايدار نام گرفت. در همين راستا در كشور ما نيز در نظر است كه با استفاده از مواد آلي از منابع مختلف سطح ماده آلي خاكهاي زراعي حداقل به ميزان يك درصد افزايش يابد.ماده آلي منبع مواد معدني و انرژي براي گياهان و موجودات خاك است و با تشديد فعاليت زيستي در خاك به چرخش بهتر عناصر غذايي و قابليت جذب آنها كمك مي‌كند. تحقيقات مختلف نشان داده است كه در خاكهاي آهكي مخلوط كردن كودهاي فسفاته با كودهاي آلي موجب جذب بهتر فسفر توسط گياه مي‌گردد. اين پديده مي‌تواند ناشي از كاهش pH خاك در اثر CO2 حاصل از فساد مواد آلي و نيز اثر فسفر آلي باشد. معدني شدن 1 درصد ماده آلي در 30 سانتيمتري سطح خاك مي‌تواند معادل 9 تن در هكتار اسيد سولفوريك، پروتون آزاد كند كمپلكس‌هاي آلي – فلزي كه بر اثر تجزيه ميكروبي ماده آلي خاك تشكيل مي‌شوند نيز قابليت جذب عناصر كم مصرف را بطور مؤثري تحت تأثير قرار مي‌دهد. ماده آلي  خاك دانه سازي و متعاقب آن نفوذ‌پذيري خاك را افزايش داده  و توسعه ريشه و راندمان مصرف آب را بهبود مي‌بخشد.
سطح زير كشت چغندرقند در كشور 185 هزار هكتار و توليد كل چغندرقند در كشور 5 ميليون تن گزارش شده است كه در اين ميان استان خراسان با سهم 6/33 درصد از سطح زير كشت و 9/35 درصد توليد آن در جايگاه ويژه‌اي قرار دارد مطالعات انجام شده تاكنون در استان بيشتر روي تاثير كودهاي شيميايي خصوصاً N-P-K متمركز بوده و  به بررسي اثرات مواد آلي پرداخته نشده است.

مواد و روشها :
به منظور بررسي تاثير مواد آلي بر كميت و كيفيت محصول چغندرقند پژوهشي در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 10 تيمار و در 4 تكرار در اراضي مركز تحقيقات كشاورزي خراسان (طرق) انجام شد تيمارهاي آزمايش عبارت بودند از مقادير 5/2، 5 و 10 تن در هكتار از هر يك از كودهاي گاوي، مرغي و كمپوست و شاهد (بدون مصرف هر گونه كود دامي) قبل از كاشت از هر تكرار يك نمونه مركب خاك از عمق 30-0 سانتيمتري تهيه و در آزمايشگاه خصوصيات فيزيكي و شيميايي آن تعيين گرديد

گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]