دانلود مقاله نگاهی بر روانشناسی عمومی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله نگاهی بر روانشناسی عمومی

دانلود مقاله نگاهی بر روانشناسی عمومی مقاله در مورد روانشناسی عمومی تحقیق پایان نامه دانلود مقاله روانشناسی عمومی مقاله های روانشناسی عمومی مقاله درباره روانشناسی عمومی مقاله در رابطه با روانشناسی عمومی مقاله در خصوص روانشناسی عمومی دانلود مقاله در مورد روانشناسی عمومی دانلود رایگان مقاله روانشناسی عمومی دانلود تحقیق روانشناسی عمومی

Paper at the General Psychology

 

فهرست مطالب

تعريف روانشناسي 5
تاريخچه علم روانشناسي 8
ظهور روانشناسي تجربي 20
مكاتب روانشناسي 26
موضوع علم روانشناسي 35
تعريف علم 37
روش علمي 38
مفهوم نظريه علمي 40
كيفيت رفتار 44
2_ پاسخ: 49
متغيرهاي مستقل و وابسته 52
رشته هاي روانشناسي 53
روان شناسي به عنوان يك حرفه (شغل) 54
ارتباط روانشناسي با ساير رشته ها 56
اساس زيستي رفتار 57
توارث 58
تركيب ياخته ها 58
كيفيت توارث و محيط 64
نقش توارث 65
آزمايش با حيوانات در زمينه توارث 66
آزمايش با انسان در مورد توارث 69
نقش محيط 70
كيفيت رفتار غريزي 71
محدوديت هاي رشد رفتار از نظر تكامل 75
شرايط عمومي رشد و نمود 79
رشد و تكامل قبل از تولد 83
مرحله تخمي 84
مرحله روياني 84
مرحله جنيني 84
حركت 85
تكامل و رشد پس از تولد 85
رشد جسماني 86
رشد عمومي 86
نوع عصبي 88
نوع لنفي 88
نوع تناسلي 88
حساسيت و بازتاب ها 89
حركت 91
كيفيت رشد و پختگي 94
پختگي و آمادگي 96
پختگي و تجربه 100
موارد خاص رشد و تكامل 102
رشد ادراك 102
رشد كلام 104
رشد مفاهيم ذهني 104
رشد هوش و قواي عقلاني 106
رشد رفتار اجتماعي 107
خلاصه فصل 108
اساس عصبي رفتار 111
ياخته عصبي (نورورن ) 112
تحريكات عصبي 113
خواص تحريك عصبي 115
آستانه تحري 116
قانون همه يا هيچ 116
مرحله تحيريك ناپذيري 117
نظر كلي به سلسله اعصاب 118
بازتاب ها 119
ساختمان مغز 122
ساختمان مخ 123
روشهاي مطالعه فعالي هاي مغزي 124
مراكز خاص فعاليت درمخ 128
فعاليتهاي متشكل تر مغز 128
شرطي شدن و تمركز فعاليتهاي مغز 130
يادگيري انتخابي 132
يادگيري ماز 135
فعاليت هاي رواني و ناحيه پيشاني 135
شبكه عصبي و نقش آن در هيجانات 138
موج نگاري مغز و يادگيري 139
فرضيه حركتي آگاهي 140
حواس و پديده هاي مخصوص آنها 142
همبستگي هاي فيزيكي ، رواني 143
پس تصوير منفي 144
رنگ كوري 145
منابع و ماخذ: 147

 

تعريف روانشناسي
اصطلاح سايكالوژي يا پسيكولوژي از دو كلمه يوناني ‍Psyche بمعناي روح و روان و Logos بمعناي مطالعه تركيبي گرديده است.
ولي اصولا مطالعه بررسي خصوصيات مربوط به عادات، رفتار كردار و عكس العمل هاي يك فرد را روانشناسي يا بمعناي لغوي كلمه (مطالعه نفس) گويند.
از تمام عجايبي كه بشر بدنبال آن مي گردد چه در روي زمين و چه در آسمانها جالب ترين آنها بنظر مي آيد كه خود بشر زنده باشد چه با مطالعات و تحقيقات علمي كه در اين زمينه شده با اين نتيجه رسيده اند كه بيشتر منظور از تحقيقات و بررسي هاي علمي از جنبه هاي مختلف طبيعي، اجتماعي و اقتصادي شناسائي طبيعت بشر بوده است تا خود طبيعت . دانشمندان نيز با مباحثات و مجادلات علمي تا اندازه اي با اين نتيجه رسيده اند كه بشر هنوز در مقابل مواهب طبيعت وجود ناچيز و بي فايده است و اگر چه علم ستاره شناسي ثابت كرده است كه زمين تقريبا نزديك به مركز جهان است ولي با اين وجود هنوز شناسائي موقعيت زمين براي بشر امري تصوري است. طبيعت هيچگاه احتياج به شناسايي ندارد و از نظر بشري دلائل بسيار است كه چرا اصولا بشر عقالمند به كشف راز طبيعت و تشخيص افراد ساكن در آن مي باشد.

مقاله نگاهی بر روانشناسی عمومی

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات