دانلود گزارش کارآموزی کانون فرهنگی تربیتی بخش رایانه و کامپیوتر
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی کانون فرهنگی تربیتی بخش رایانه و کامپیوتر

گزارش کارآموزی کامپیوتر کانون فرهنگی تربیتی دانلود گزارش کارآموزی کانون فرهنگی تربیتی بخش رایانه و کامپیوتر کارآموزی کانون فرهنگی کارورزی کانون فرهنگی هنری بخش گزارش کار کانون فرهنگی گزارش هفته امور تربیتی گزارش روز امور تربیتی گزارش رویکرد تربیتی گزارش طرح رویکرد تربیتی

Computer Training Educational Cultural Center Report

 

موضوع : گزارش کارآموزی کامپیوتر کانون فرهنگی تربیتی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:آشنايي كلي بامكان كارآموزي
1-1 تاريخچه سازمان 3
2-1نمودارسازماني وتشكيلات 5
شرح وظايف پست هاي سازماني 8
3-1نوع محصولات توليدي يا خدمات 15
4-1شرح مختصري از فرآيند توليدي يا خدماتي 21

فصل دوم: ارزيابي بخش هاي مرتبط بارشته علمي كارآموز
1-2موقعيت رشته كامپيوتر(نرم افزار)در كانون
2-2 بررسي شرح وظايف رشته كامپيوتر درواحدصنعتي 37
3-2امورجاري دردست اقدام 48
4-2برنامه هاي آينده 50
5-2 تكنيك هاي مورد استفاده توسط رشته كامپيوتر(نرم افزار)دركانون 56

فصل سوم:آزمون آموخته ها ونتايج
نتيجه گيري كلي
1-3 گزارش پيشرفت كارآموزي(1) 59
2-3 گزارش پيشرفت كارآموزي(2) 60
3-3 گزارش پيشرفت كارآموزي(3) 61
4-3 فرم پايان دوره كارآموزي 62

گزارش كارآموزي کامپیوتر كانون فرهنگي تربيتي شهيد باهنر
دانلود گزارش کارآموزی کانون فرهنگی تربیتی بخش رایانه و کامپیوتر
گزارش کارآموزی کامپیوتر کانون فرهنگی تربیتی

مختصری از کارآموزی :

وظايف مدير كانون
1- تهيه و تدوين دقيق برنامه هاي سالانه وتعيين اعتبارات ، امكانات و نيروي انساني مورد نيازوپيش بيني درآمدها براي ارائه به هيات مديره كانون.
2- سازماندهي و توجيه نيروهاي تحت پوشش.
3- اجراي دقيق مصوبات و برنامه هاي ابلاغ شده از سوي سازمان دانش آموزي.
4- توجيه مسئولان بخش ها،همكاران واولياي دانش آموزان نسبت به اهداف، ضرورتها و فعاليتها.
5- تشكيل جلسات شوراي هماهنگي و برنامه ريزي با حضور معاون و مديران بخش ها بر اساس اصول، سياست ها و راهبردهاي كلي و دستورالعمل هاي اداره كل كانونها.
6- ايجاد زمينه لازم براي مشاركت بيشتردانش آموزان ومربيان درتصميم گيري واجراي برنامه ها.
7- گسترش ارتباط و تبادل تجارب به صورت مستمر با مديران ساير كانونها، سازمانها و نهادهاي فرهنگي ودانش آموزي براي انجام همكاريهاي مشترك.
8- حفظ تعادل دراجراي برنامه هاي عمومي، تشكيل كارگاههاي آموزشي وايجاد انجمن ها.
9- نظارت بر عملكرد مسئولان بخش ها و سايردست اندركاران.
10- ايجاد تسهيلات و تهيه امكانات براي اجراي برنامه ها و فعاليتها.
11- تشكيل صندوق تعاون ويژه اعضا و نظارت بر فعاليتهاي آن.
12- پي گيري تامين اعتبارازمنابع مالي جديد.
13- شركت در دوره هاي آموزشي كه از طريق اداره كل كانونها و سازمان دانش آموزي استان طراحي مي گردد.
14- معرفي برنامه ها و فعاليت هاي كانون از طريق رسانه هاي جمعي ، مطبوعات و صداوسيما و ……. به جامعه و خانواده.
15- ارائه طرحهاي نو به كارشناسي كانونهاي استان.
16- پيگيري تآمين وتخصيص اعتبارات ونيروي انساني كانون ازطريق سازمان دانش آموزي،آموزش وپرورش وانعقاد باافراد ذي صلاح حقوقي وحقيقي.
17- اقدام مستمربراي تهيه آخرين اطلاعات مربوط به كليه فعاليتهاي انجام شده دربخش هاي مختلف.
18- تنظيم فهرست اسناد ومدارك واموال درچهار نسخه طبق مقررات تحويل وتحول(هنگام تغيير سمت)وارسال يك نسخه به سازمان دانش آموزي منطقه/شهرستان پس از تآييد مدير جديد.

این گزارش کارآموزی شامل عکس می باشد

دانلود گزارش کارآموزی کانون فرهنگی تربیتی بخش رایانه و کامپیوتر

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]