دانلود پروژه کارآموزی کنترل کیفیت
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفیت شرکت صنعتی

دانلود رایگان گزارش کارآموزی کنترل کیفیت آسفالت پروژه کارورزی دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفیت شرکت صنعتی دانلود رایگان گزارش کارآموزی واحد کنترل کیفیت دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفیت گزارش کارآموزی کنترل کیفیت آماری گزارش کارآموزی کنترل کیفیت دانلود پروژه کارآموزی کنترل کیفیت گزارش کارآموزی شرکت برق صنعتی

 

Quality Control of Industrial Training Report

 

 

موضوع : گزارش کارآموزی کنترل کیفیت شرکت صنعتی

فهرست مطالب
• مقدمه
• معرفي محل كارآموزي
• چارت سازماني مشاغل كارخانه
• جانمائي كارخانه
• تجزيه و تحليل سيستمهاي اندازه گيري (MSA)
• توانايي ابزار اندازه گيري (Cg, Cgk)
• تعيين ثبات (Stability)
• تعيين ارتباط خطي (Linearity)
• روش محاسبه ارتباط خطي
• آناليز سيستمهاي اندازه گيري داده‌هاي كمي
o تكرار پذيري
o تكثير پذيري
o ترسيم نمودار دامنه (R) و محاسبه تكرار پذيري
o ترسيم نمودار ميانگين و محاسبه وتكثير پذيري
o تحليل نمودار دامنه (R)
o تحليل نمودار ميانگين
o شاخص R & R%
o مقادير RF
o نوسانات قطعه به قطعه (PV)
o قدرت تفكيك
• آناليز سيستمهاي اندازه گيري داده‌هاي وصفي
o نمونه برداري داده‌هاي وصفي
• كنترل فرآيند آماري (S.P.C)
• ابزارهاي هفتگانه SPC
• اصول آماري نمودارهاي كنترل
• اصول آماري نمودارهاي كنترل R
• حالتهاي خارج از كنترل
• چگونگي شروع برنامه SPC
• حالتهاي خارج از كنترل R
• مواقع استفاده از نمودار
• تفسير نمودار
• نمودارهاي كنترلي داده‌هاي وصفي
• نمودار كنترلي NP
• نمودار كنترلي C
• مثالها
o توانايي ابزار اندازه گيري (Cg, Cgk)
o تعيين ثبات (Stability)
o تعيين ارتباط خطي (Linearity)
o آناليز سيستمهاي اندازه گيري داده‌هاي كمي
o آناليز سيستمهاي اندازه گيري داده‌هاي وصفي
o نمودارهاي كنترل
• گزارش كارآموزي
• پايان

دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفیت شرکت صنعتی
کارآموزی كنترل كيفيت (M.S.A, S.P.C)شركت صنعتي مددرويان

مختصری از کارآموزی :

براي كنترل كيفيت فرايند توليد در طي زمان و اينكه آيا فرايند تحت كنترل است يا خير؟ مي‌توان از S.P.C و خصوصاً از ابزار نمودارهاي كنترلي SPC استفاده كرد.
همچنين براي اخذ تصميمات مختلف در طول فرايند توليد از سيستمهاي اندازه گيري كه به عنوان ابزار دقيق (Gauge) معروف هستند استفاده مي‌شود. اگر چه اغلب واحدهاي توليدي از انواع مختلف سيستمهاي اندازه گيري استفاده مي‌كنند ولي متأسفانه از تحت كنترل بدون و يا با صلاحيت بودن (كارايي) آنها اطلاع كمي دارند و بطور كلي از ميزان نوسانات مربوط به علل خاص و علل عام در فرايند اندازه گيري هيچگونه اطلاعي در دست نبوده و مسئولان همچنان از وسايل اندازه گيري (ابزار دقيق) با اين فرض كه اين وسايل كارشان را دقيق انجام مي‌دهند، استفاده مي‌كنند.
در اينجا مبحثي به نام تجزيه و تحليل سيستمهاي اندازه گيري (M.S.A) مطرح مي‌شود كه هدف آن ارائه دستورالعملهايي است كه به مهندسان و مسئولان سيستمهاي اندازه گيري كمك كند تا با تدوين رويه‌هايي، كيفيت سيستم اندازه گيري را تعيين كند.

دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفیت شرکت صنعتی

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات