دانلود گزارش کارآموزی کشاورزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی کشاورزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی

دانلود گزارش کارآموزی کشاورزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی پروژه کارورزی گزارش کارآموزی شرکت تعاونی روستایی گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی گزارش کارآموزی حسابداری شرکت تعاونی دانلود گزارش کارآموزی شرکت تعاونی روستایی نمونه گزارش کارآموزی حسابداری شرکت تعاونی دانلود گزارش کارآموزی رشته کشاورزی دانلود رایگان گزارش کارآموزی کشاورزی

Farm internships in agricultural production cooperative

 

 

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

موضوع : گزارش کارآموزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی

فهرست مطالب

تاريخچه سازمان: 1
نمودار سازماني و تشكيلات: 1
نوع محصولات توليدي يا خدمات: 2
امور جاري در دست اقدام توسط كار آموز: 2
برنامه هاي آينده كار آموز: 3
گندم: triticum spp 3
عمليات تهيه زمين: 3
خاك: 5
ويژگيهاي بذر: 5
خلوص بذر: 5
قوه ناميه بذر: 6
تراكم بوته: 8
ميزان مصرف بذر: 8
فواصل ميان رديفها: 10
عمق كاشت: 10
زمان كاشت گندم: 10
بيماريهاي بذر 12
تغذيه گندم: 13
ازت: 14
كود فسفر: 15
كود پتاسه: 17
زمان مصرف كودهاي شيميايي 18
جو: Hordeum Vulgar 18
خاك: 18
ويژگيهاي بذر جو: 19
ميزان بذر: 19
زمان كاشت: 19
روش كاشت جو: 20
عمق كاشت: 20
بيماريهاي بذر: 20
سياهك سخت جو: Ustilago hordei 21
تغذيه جو: 21
كلزا: 22
آماده سازي زمين و كاشت: 22
ارقام مناسب كلزا: 22
خاكهاي مناسب كلزا: 23
خصوصيات بذر كلزا: 23
ميزان بذر: 23
عمق كاشت: 24
زمان كاشت: 24
تغذيه كلزا: 24
آبياري كلزا: 25
كنترل علف هرز: 26
دلايل ارجحيت توليد كلزا و توجه كشاورزان به آن: 27

دانلود گزارش کارآموزی کشاورزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی
کارآموزی کشاورزی شركت تعاوني توليد كشاورزي

مختصری از کارآموزی :

بهترين خاك براي توليد عملكرد بالا، اراضي لومي، لومي رسي و لومي شني كه زهكشي در آنها بخوبي صورت مي گيرد مي باشد.
ُگندم در زمينهاي داراي حالت قليايي و اسيدي زياد رشد ضعيفي دارد و عملكرد آن پائين است. مناسبترين ph براي گندم 5/7 – 6 مي باشد.

ويژگيهاي بذر:
بذرهاي گندم پائيزه جهت كاشت بايد سازگار به شرايط نا مساعد محيطي، مقاوم به بيماريها، عاري از بذور علفها هرز باشد. از طرف ديگر يكسان و سالم بوده و وزن هزار دانه، درجه خلوص و قدرت جوانه زني (ارزش مصرف بذر) بالايي داشته باشد.

خلوص بذر:
منظور از خلوص بذر همان خالص بودن بذر است. بذري كه براي كاشت استفاده مي شود بايد عاري از هر گونه آلودگي هاي فيزيكي و ژنتيكي باشد.
1- خلوص فيزيكي بذر: آلودگيهاي فيزيكي در بذر به دو دسته تقسيم مي شود.
الف) مواد بي آزار: كه شامل چوب، بقاياي گياهي، سنگ، كلوخ و دانه هاي شكسته است اين مواد در صورت كشت شدن نيز به بذر اصلي صدمه نمي زنند ولي وضع ظاهري بذر، بذر نا مرغوب و حجم آنرا زياد مي سازد.
ب) مواد مضرر: مواد فيزيكي مضرر شامل تخم علفهاي هرز، تخم يا شفيره حشرات و آفات بذر گياهان ديگر مي باشد كه حتما بايد از داخل بذر جدا شود.
بهترين راه براي جدا كردن مواد فيزيكي بذر استفاده از دستگاه بوجاري است ناخالصي ژنتيكي:از خطرناكترين و مضرترين آلودگيهاست كه در اثر اختلاط چند ژنو تيپ يا واريته با يكديگر حاصل مي شود. بعنوان مثال اگر چند رقم گندم با يكديگر مخلوط شوند در صورت كاشته شدن مزرعه به فرم ناجوري در خواهد آمد. ممكن است يكي زودرس و ديگري ديررس، يكي پا بلند و ديگريي پا كوتاه، يكي آبي و ديگري ديم كه در مجموع باعث كاهش عملكرد مي شوند.

قوه ناميه بذر:
منظور از قوه ناميه بذر همان خاصيت زنده بودن بذر است كه از طريق شمارش جوانه هاي زده شده در صد بذر بدست مي آيد.
عوامل و دلايل زيادي هستند كه بر ميزان جوانه زنيبذر موثرند ولي مهمترين دلايلي كه بر قوه ناميه بذر اثر مي گذارند

دانلود گزارش کارآموزی کشاورزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]