مقاله بررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سنین 15 تا 18
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله بررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سنین 15 تا 18

دانلود مقاله بررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سنین 15 تا 18 تحقیق بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی بررسی رابطه عزت نفس و اضطراب بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس بررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی

Examine the relationship between self-esteem and academic achievement

 

موضوع : بررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سنین 15 تا 18

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه
موضوع تحقیق
شرح موضوع تحقیق
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
طرح سوال تحقیق
فرضیه های تحقیق
نوع تحقیق

تعریف اصطلاحات
عزت نفس
تعریف عملی
پیشرفت تحصیلی
تعریف عملی

ادبیات تحقیق
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
1-برنامه درسی
2-کتابهای درسی و مواد آموزشی
3-معلم ، روش تدریس ، تربیت معلم
4-مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل
5-سازمان و تسهیلات مدرسه
6- مدارس شهری و روستایی
7- استفاده از وسایل کمک آموزشی
8-روابط انسانی
9-تحصیلات والدین
10-تاثیر فرهنگ
تاثیر حرمت نفس بر پیشرفت تحصیلی
اعتماد به نفس و نقش آن در زندگی
انگیزه پیشرفت
نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس
عوامل موثر در رشد عزت نفس
عزت نفس و عملکرد سودمند
آسیب شناسی روانی و عزت نفس
دیدگاه های نظری در مورد عزت نفس
دیدگاه اسلامی
گستره نظری
رشد خودپنداره
ابعاد خویشتن
خود ایده آل
1-واکنش دیگران
2-مقایسه با دیگران
3-همانندسازی الگوها
نیاز به احساس ارزش و عزت نفس
کنترل خود و عزت نفس
زمینه های عزت نفس
عزت نفس اجتماعی
عزت نفس تحصیلی
عزت نفس خانوادگی
عزت نفس جسمانی
عزت نفس کلی
ابعاد عزت نفس
1-تنفر از خود
شکست و تردید درباره خود
تایید خود
فنون مشاوره ای برای افزایش عزت نفس
1-روش مراجع مرکزی
2-آگاهی از مشکل به طور گروهی
3-تمرین های متشکل و منظم
4-فیلم
5-بمباران نیرو
6-شناسایی صفت
7-یاوران همانند
8-مشاوره توسط همتایان
تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در ایران
تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در خارج از کشور
چکیده ای از تحقیقات انجام شده

جامعه آماری
طرح تحقیق
ابزار تحقیق
مشخصات پرسشنامه
روش اجرای نمونه گیری
جدول یافته های تحقیق
تفسیر

اثبات فرضیه
خلاصه گزارش تحقیق
محدودیت ها
پیشنهادات

گزینده ای از تحقیق
عزت نفس يا خودارزيابي ، اثرات برجسته اي در جريان فكري ، تمايلات ، ارزشها و هدف هاي شخص دارد و كليد فهم رفتار اوست . شخصي كه از عزت نفس برخوردار است خودش را به گونه اي مثبت ارزشيابي كرده ، برخورد مناسبي نسبت به نظريات مثبت خود و ديگران دارد . در مقابل كسي كه به عزت نفس پايين مبتلاست اغلب نوعي نگرش مثبت مصنوعي نسبت به دنيا دارد . و در نااميدي تلاش مي كند تا به ديگران خودش نشان دهد كه شخص لايقي است و يا ممكن است به درون خويش انزواگزيند و از ارتباط با ديگراني كه از آنها مي ترسد اجتناب نمايد . شخص مبتلا به عزت نفس پايين اساساً فردي است كه احساس غرور كمي در خودش ادراك كرده است . عزت نفس بر اساس تركيبي از مسائل و موضوعاتي كه در زندگي براي ما اهميت دارند ساخته شده است . تاثير معلمان و والدين را در حصول عزت نفس و پيشرفت تحصيلي نبايد از نظر دور داشت .
يكي از مفاهيمي كه به مفهوم نگرش به آموزشگاه و يادگيري آموزشگاهي بسيار نزديك است مفهوم نگرش به خود و عزت نفس تحصيلي در رابطه با يادگيري آموزشگاهي است .
موفقيت و تاييد يا شكست و عدم تاييد در تعدادي از تكاليف يادگيري و در مدت نسبتاً طولاني به عزت نفس كلي درباره آموزشگاه و يادگيري آموزشگاهي
مي انجامد .
دانش آموزي كه مرتباً در آموزشگاه موفقيت كسب مي كند بايد تاثير مدرسه و معلمان را به خود تعميم دهد و يك مفهوم كلي مثبت درباره خودش به عنوان يادگيرنده ايجاد كند (پيشين ص 76) .
با توجه به اهميت اين مقوله و تاثير آن بر شئون زندگي در سنين شخص درصدد پاسخ به اين سوال هستيم كه آيا عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تاثير دارد يا خير ؟
كوپراسميت در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه كودكان با عزت نفس بالا افرادي هستند كه احساس اعتماد به نفس ، استعداد ، خلاقيت و ابراز وجود دارند و به راحتي تحت تاثير عوامل محيطي قرار نمي گيرند . در تحقيقاتي كه بر روي نوجوانان اسرائيل انجام شده (هافمن و همكاران) مبين تاثير ارتباط مادر با كودك در ايجاد تصور مثبت از خود و عزت نفس است .
در اين مطالعه تاثير منابع حمايتي پدر و مادر و دوستان بر عزت نفس مورد بررسي قرار گرفت يافته ها حاكي از وجود ارتباط تنگاتنگ و تعاملي منابع حمايت اجتماعي با عزت نفس در نوجوانان بوده و از سوي ديگر بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي نيز رابطه اي وجود دارد ؟
اگر كودك از اغلب تكاليف مدرسه تصور موفقيت داشته باشد و اگر بخاطر يادگيري اين تكاليف از جانب معلم ، والدين و همسالان خود تشويق مي گردد ، نگرش او به آموزشگاه و يادگيري آموزشگاهي مثبت خواهد بود و او مشتاق است تا تجارب بيشتري را در آنجا كسب كند . (بلوم ، ترجمه سيف ، 1363 ) .
در مطالعاتي كه توسط استنگ صورت گرفت ارتباط متقابلي كه بين عزت نفس و تصور فرد از توانايي خود وجود دارد ، مورد تاييد قرار گرفت ، بدين معني كه اگر ميزان عزت نفس كاهش يابد ، احساس ضعف و ناتواني در فرد بوجود مي آيد و بالعكس با افزايش ميزان عزت نفس ، احساس توانمندي و
ارزشمندي در فرد احيا مي شود و تغييرات مثبتي چون افزايش پيشرفت
تحصيلي افزايش تلاش فرد را در كسب موفقيت ، داشتن اعتماد به نفس ،
بلند همت بودن ، متكبر و پرخاشگر بودن ، تمايل به داشتن سلامتي بهتر ، لذت
بردن از روابط با ديگران ، پيش بيني مثبت نسبت به موفقيت هاي بعدي ، ارتباط تنگاتنگ بين عزت نفس ابراز وجود ، از نشانه هاي بارز سطوح عزت نفس بالا در فرد است .
در مطالعات متعددي كه بر روي دانش آموزان انجام گرفته است يافته ها
بيانگر اين است كه دانش آموزان ناموفق بدليل نداشتن تجارب موفقيت آميز
كافي داراي ارزيابي منفي نسبت به توانايي ها و استعدادهاي خود مي باشند و
ميزان عزت نفس در چنين دانش آموزاني بسيار پايين است و سطوح عزت نفس (افزايش يا كاهش آن ) اسناداتي است كه دانش آموز به موفقيت يا شكست هاي خود مي دهد (بلو-ساليوان) .
با توجه به اين نكته و به منظور اجتناب از احساسات وحشت آور افراد بايد باور داشته باشد كه خوبند (براي مثال ارزشمندند) در نتيجه افراد نياز به عزت نفس دارند تا بتوانند اضطرابهايشان را به حداقل برسانند .

اهميت موضوع :
دانش آموزان در فرآيند آموزش و پرورش رشد مي نمايند و اساساً اينكه آنان نسبت به خويشتن و ديگران و نيز فعاليت هاي آموزشگاهي چه تصوراتي دارند و چگونه قضاوت مي كنند بسيا مهم است . نحوه و كيفيت اين قضاوت ها و ارزش گذاري ها مي تواند تمام جنبه هاي زندگي كودك را تحت تاثير قرار دهد و بر شرايط يادگيري و عملكردي نيز اثر مي گذارد .
از سويي آنها هر لحظه با مسائلي روبرو مي شوند كه نحوه واكنش و پاسخ آنها نسبت به آن مسائل در ساختار شخصيتي آنان موثر است . هركاري كه توسط فرد انجام مي گيرد توسط خانواده ، گروه همسالان و معلمان مورد ارزشيابي و قضاوت قرار
مي گيرد .
بر اين اساس عزت نفس و ميزان آن تحت نفوذ اين قضاوت ها و برداشت ها قرار مي گيرد به طوري كه گاه معيارها ، آنقدر دور از دسترس و دست نيافتني است كه بچه ها را از كسب تجربه موفقيت آميز در محيط خانه يا مدرسه محروم مي سازد و اين لزوماً بر ميزان ارزشمندي و احترام بر خويشتن تاثير منفي دارد .
بنابراين ارزش وجودي عزت نفس به عنوان بعدي از ابعاد شخصيت انسان و ارتباط آن با موفقيت ها و شكستها و مقابله با مسائل قابل ملاحظه مي باشد .
عواملي كه در پيشرفت بشر موثر واقع مي شوند متعدد هستند ولي كوشش و مساعي افراد در اعتماد بر خويشتن و اصلاح شئون زندگي كه يكي از موثرترين عوامل به شمار مي رود بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد تا چنانچه مشخص شد اين عامل در شئون مختلف از جمله پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تاثير دارد ، موجبات افزايش آن توسط برنامه هاي مقتضي فراهم آيد .
بررسي ارتباط بين دو متغير عزت نفس و پيشرفت تحصيلي به لحاظ اهميت ان از نظر بنيادي و كاربردي ، مورد توجه بسياري از روان شناسان تربيتي ، اجتماعي ، شخصيت و آسيب شناسي رواني و متخصصان بهداشت رواني قرار گرفته است .
بسياري از روانشاسان بر اين عقيده اند كه اين دو متغير در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر قرار گرفته اند به طوريكه مي توان افزايش يا كاهش در يكي ، در متغير ديگر نيز تغييراتي به وجود مي آيد (مثلاً با افزايش عزت نفس افراد بر پيشرفت تحصيلي آنها افزوده مي شود) .
در جامعه اي كه افراد آن از عزت نفس بالا و احساس مسئوليت برخوردار باشند در مقابل انواع فشارهاي رواني و تهديدها و وقايع ناگهاني مثل سيل ، زلزله و .. و بيماري هاي رواني ( افسردگي ، اضطراب ، الكسيم و اسكيزوفرني …) مقاوم و پايدار خواهند بود و شكوفايي استعدادهاي نهفته و خلاقيت و پيشرفت هاي اقتصادي ، اجتماعي فرهنگي بدنبال خواهد داشت .
يافته هاي حاصل از اين تحقيق در صورت تاثير آزمايش انها (آنهم در كشور خودمان ) راهبردهاي مهمي براي مراكز خدماتي و حمايتي بهداشتي ، آموزشي ، فرهنگي ، مشاوره اي و …) به همراه دارد .
بعنوان مثال كودكي را در نظر بگيريم كه داراي افت تحصيلي ، بدون دلايل فيزيولوژيكي و ناتوانائيهاي ذهني است يك روانشناس آموزشگاهي به بررسي ميزان اعتماد به نفس او نسبت به توانائيها و استعدادهايش و تلاشي كه براي موفقيت در كارها اعم از تكاليف مدريه با كارهاي محوله ديگر ، از خود نشان مي دهد ،
مي پردازد.
به طور كلي با افزايش موفقيت و پيشرفت دانش آموز ، بر ميزان عزت نفس وي افزوده مي شود و سطح كارآيي فردي ، نزديك به ميزان استعدادها و قابليت هاي فرد مي گردد .
با توجه به مطالب فوق الذكر لزوم هرچه بيشتر برآورد سطوح عزت نفس
دانش آموزان در محيط آموزشگاه امري ضروري به نظر مي رسد . يافته هاي حاصل از اين تحقيق همچنين راهبردهاي مهمي براي مراكز تعليم و تربيت ، معلمان ، مربيان ، مشاوران ، اولياء و خانواده ها در جهت حل پاره اي از مشكلات آموزشگاهي به همراه دارد .

اهداف تحقيق :
هدف تحقيق تعيين ميزان رابطة بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي مي باشد .

طرح سوال تحقيق :
آيا بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد يا خير ؟

فرضيه هاي تحقيق :
الف-بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد يا به عبارتي بين نمرات عزت نفس و پيشرفت تحصيلي همبستگي مستقيم معني دار وجود دارد .
ب-بين نمرات عزت نفس و پيشرفت تحصيلي همبستگي مستقيم معناداري وجود ندارد

مقاله بررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سنین 15 تا 18

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات