گزارش کارآموزی تخم مرغ و ماهی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی تخم مرغ و ماهی

دانلود گزارش کارورزی تخم مرغ و ماهی گزارش کارآموزی تخم مرغ و ماهی گزارش کارآموزی کارخانه تن ماهی گزارش کارآموزی پرورش ماهی قزل آلا گزاش کارورزی تخم مرغ و ماهی کارآموزی پرورش ماهی گزارش ماهیانه کارآموزی کارآموزی پودر ماهی

Internship Report eggs and fish

 

موضوع : گزارش کارآموزی تخم مرغ و ماهی

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد.

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول
آشنايي با مكان كارآموزي
فصل دوم: خصوصيات منطقه
آدرس وموقعيت
فصل سوم:
آزمون آموخته ها و نتايج و پيشنهادات
فصل چهارم : ضمائم
ارزيابي بخش هاي مرتبط:
به متراژ 100 متر مي باشد كه متعلق به شركت تعاوني مدع و عم مرع كرج مي باشد و داراي يك آبدارخانه سرويس بهداشتي و سه اتاق مي باشد كه دوتا از اتاقها متعلق به كارمندان است و اتاق ديگر كه اتاق بايگاني است كه در آنها پرونده ها نگهداري مي شود ويك فايل پرونده هاي در دست اقدام (كسانيكه براي دريافت جوا كسب اقدام نموده و مدارك آنها كامل نمي باشد ) و در فايل ديگر پرونده هاي سه ساله ( كه اين پرونده ها در واقع يك نوع كارت شناسايي مي باشد كه به ساده شمردن اعضاء و ابلاغ نامه به آ“ان كمك مي كند و فايل ديگر .
پرونده هاي دائم كه اين پرونده ها 10 ساله مي باشد كه پس از اتمام اعتبار جواز نيازي به پرداخت وجه نمي باشد اما با تعبير مكان اگر چه تاريخ سجواز تمام نشده ولي نياز به صدور جواز مي باشد . و فايل ديگر اسناد و مدارك و زوكن هاي سند حسابداري و پرينت هاي بانكي و ملزومخات اداري نگهداري مي شود .
و اتاق ديگر كه مربوط به حسابدار و خزانه دار مي باشد و ديگري اتاق مدير عامل مي باشد كه يك نفر كارمند كه تمام كارها زير نظر ايشان مي باشد و رئيس اتحاديه يكي – دوباره در هفته براي رسيدگي به كارها و امضاء مدارك و نامه ها بهاتحاديه مي آيد و داراي 5 نفر هسئت رئيسه و سه نفر پرسنل باشد كه زير نظر مجمع امور صنفي و كميسيون نظارن اداره‌ي بازرگاني فعاليت مي نمايد .

آموخته ها:
آموخته هاي من در اين اتحاديه شامل سند زدن مدارت ووارد كردنآنها در كامپيوتر مي باشد . سند زدن دستي مي باشد كه شامل هزينه هايي كه اتحاديه در يك ماه متحمل شده كه شامل فيش هاي در آمد(كسانيكه مي خواهد عضو اين اتحاديه براي دريافت پروانه‌ي كسب شوند و مبلغ 000/200 تومان مي باشد به عنوان در آمد سال اول و وروديه از اعضا گرفته مي شود و حقعضويت ساليانه كه مبلغ 000/40 تومان مي باشد و اين مبالغ عضويت براي پروانه كسب را مي توانند در 3-2 قسط پرداخت نمايند و زمانيكه فيش ها را واريز نمودند براي آنها سند زده و دارد دئفتر معين و دفتر كل كامپيوتر نموده و پرينت مي گيريمو فيش ها را با سندي كه زده اين و پرينتي كه گرفته ضميمه كرده و وارد زوكن مي كنيم )
2- فاكتورها ( پرداخت هزينه ها از محل تنخواه گردان كه شامل پرداخت بابت مأموريتو بازرسي ملزومات اداري : جهت خريد رونكن – چسب مايع – برگه – كارتن برچسب و كپي – و … مي باشد ) و فاكتورهايي كه بابت هزينه هر يك ، از كارمندان اتحاديه خريداري كرده اند امضاء نموده و تحويل مسؤل حسابداري مي گردد ابتدا فاكتورها را در دفتر تنخواه وارد كرده و كد ميدهيم پس سند زده و وارد كامپيوتر مينمائيم .
3- صدور چك ( بابت حقوق و مزايا كاركنان هزينه‌ي و ورزشي و بابت پرداخت حق بيمه كاركنان ) و براي اين موارد سند زده و وارد ( دفتر معين و كل ) كامپيوتر نموده و از چك كپي گرفته و با شسند سو پرينتي كه گرفته‌ايم ضميمه كرده و درزونكن قرار مي دهيم
در آخر هر ماه ليست حقوق و دستمزد و بيمه كاركنان را مينويسيم و در آخر هر ماه پرينتي از بانك گرفته و با شماره چك و فيشهاي در آ‚د مطابقت داده و مغايرت ميگيريم و بعد وارد كامپيوتر ميكنيم ¸ضميمه سند مي شود .
از سند هاي وارد شده در كامپيوتر هر ماه ترازي تهيه كرده كه تراز شامل پرينت دفتر كل و معين اين كار براي اطمينان خود حسابداري مي باشد كه هر 3 ماه يا 6 ماه يك بار ترازي تهيه مي شود كه با امضاي رئيس اتحاديه – خزانه دار – حسابدار به جمع امور صنفي ستوزيعي و خدماتي فرستاده تا مورد بررسي قرار سگرفته شود و در صورت بروز هرگونه مشكل به اتحاديه ابلاغ مي شود .

گزارش کارآموزی تخم مرغ و ماهی

قیمت : 1500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]









تبلیغات