دانلود مقاله نخود
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود مقاله نخود

مقاله زراعت نخود دانلود مقاله نخود تحقیق مقاله در مورد نخود دانلود مقاله نخود مقاله درباره نخود مقاله ای درباره نخود مقاله در مورد نخود فرنگی زراعت و اصلاح نخود نحوه زراعت نخود زراعت نخود آبی زراعت نخود دیم تحقیق درباره نخود تحقیق در مورد نخود تحقیق در مورد نخود فرنگی تحقیق نخود

Paper Peas

 

موضوع مقاله: نخود

مقدمه

نخود به خانواده بقولات تعلق دارد . بذور رسيده و خشك نخود داراي ارزش غذايي زياد مي باشد و يكي از مهمترين منابع غذايي سرشار از پروتئين ( 18 تا 23 درصد ) مي باشد و نيز از قابليت نگهداري و انبار داري خوبي برخوردار است .
علاوه بر اهميت نخود به عنوان يك منبع غذايي مهم براي تغذيه انسان و دام، اين گياه مي تواند در حاصلخيزي خاك ، بويژه در مناطق خشك موثر باشد . با توجه به اينكه اين گياه نسبت به ساير حبوبات سازگاري بيشتري با شرايط اقليمي كشور دارد و مي تواند بخشي از نيازهاي پروتئيني كشور را تأمين كند، بايد بيشتر مورد توجه كشاورزان و مسئولان كشور قرار گيرد .
ازدياد جمعيت و نياز روز افزون بشر به مواد غذايي از يك طرف و محدوديت منابع توليد از طرف ديگر انديشه محققان و دولتمردان را در اين راستا سوق داده كه تنها راه دستيابي به خود كفايي كشاورزي ،به دليل محدود بودن منابع آب و خاك هر كشور افزايش عملكرد در واحد سطح مي باشد و اين ميسر نمي گردد مگر با توليد ارقام پر محصول كه با بهره گيري از علم ژنتيك مي توان به اين مهم دست يافت .
فهرست مطالب
عنوان                                            صفحه
مقدمه                                      1
فصل اول ( كليات )
سيستماتيك نخود                                  3
معرفي جنس Cicer                                   3
منشاء و تاريخچه نخود                            4
طبقه بندي غير اختصاصي جنس Cicer                   7
طبقه بندي بر حسب عادت رشدي                          8
طبقه بندي بر حسب اندازه بذر                         9
وضعيت نخود و اهميت جهاني آن                         10
فصل دوم ( زراعت نخود )
شرايط محيطي كشت نخود                            14
كاشت نخود                                       15
عمليات كاشت در زراعت نخود                           17
برداشت نخود                                17
فصل سوم ( سيتولوژي نخود )
تعداد كروموزومها                                    19
مرفولوژي هسته                                   20
پلي پلوئيدي                                     21
كشت بافت گياهي                                  22
فصل چهارم ( اصلاح نخود )
اهداف اصلاحي نخود                                    25
تاريخچه اصلاح نخود                                   26
برنامه هاي منطقه اي و بين المللي                        27
آزاد سازي ارقام در دنيا                             29
تكنيك هاي اصلاحي                                 30
وارد كردن مواد گياهي خارجي                          31
گزينش بدون دو رگ گيري                               33
گزينش بعد از دو رگ گيري                             34
معرفي و گزينش گياه                              35
هيبريداسيون                                     38
اصلاح با استفاده از موتاسيون                         42
مخلوط ارقام                                     43
مقايسه روشهاي مختلف اصلاحي                           44
سازگاري و ثبات ارقام                            46
اصلاح براي كيفيت و بازار پسندي                           48
تيپ پا بلند                                     53
خصوصيات دو غلافي و غلاف چند بذري                      55
كاهش حساسيت به فتو پريود                        56
نر عقيمي                                        57
تلاقي هاي بين گونه اي                            58
اينتروگرسيون دسي – كابلي                            59
ارقام حساس به كود                                   61
ارقام حساس به آبياري                            62
ارزيابي لاينها و آزاد سازي ارقام                         63
نقش مركز تحقيقات بين المللي گياهان زراعي                69
نتيجه گيري                                      74
منابع و مآخذ                                        77

دانلود مقاله نخود

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات