دانلود مقاله اشعه ایکس و تهیه آن
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه  »  دانلود مقاله اشعه ایکس و تهیه آن

دانلود مقاله اشعه ایکس و تهیه آن تحقیق دانلود مقاله اشعه ایکس مقاله ای در مورد اشعه ایکس مقاله کاربرد اشعه ایکس مقاله در مورد اشعه ایکس مقاله پراش اشعه ایکس مقاله اشعه ایکس تحقیق در مورد اشعه ایکس تحقیق درباره اشعه ایکس تحقیق راجع به اشعه ایکس تحقیق اشعه ایکس تحقیق درباره اشعه x تحقیق در مورد اشعه x تحقیق در مورد پرتو ایکس

Paper X

 

اشعة ايكس وتهية آن
 
اشعةايكس درسال1895  توسط رونتگنRontgon   كشف شد . اين دانشمندضمن آزمايش هايي كه دربارة  فلورسانس انجام مي داد ، مشاهده نمودكه اگر جدارة  لولة كروكس  را با كاغذ  سياهي  بپوشاند ، تشعشع  حاصل  به هنگام تخلية  الكتريكي در داخل  لولة كروكس ، صفحه و فيلم  عكاسي موجود درخارج لولة كروكس پوشانده شده با كاغذ سياه را متأثر مي سازد . يعني دراثر بمباران  ماده  توسط  الكترون ، اشعه اي حاصل مي شود كه  از اجسام كدر عبور مي نمايد. چون در ابتداي امر طبيعت اين اشعه مجهول بود آن را اشعة ايكس  ناميد . امروزه اشعة ايكس را مي توان توسط لامپ هاي يوني و لامپ هاي الكتروني تهيه نمود .

1ـ لامپ هاي يوني: لامپ هاي يوني ازحباب شيشه اي كه داراي دوالكترود  مي باشد و فشار هواي  داخل  آن در حدود  0.5  ميليمتر  جيوه مي باشد درست شده است . به طوريكه در صورت ايجاد اختلاف  پتانسيل نسبتا‏‎ً  زياد بين دو الكترود يا دو قطب  اشعة كاتوديك حاصل شده و در اثر برخورد اين اشعة كاتوديك بر آند ،كه آن را آنتي كاتد مي ناميم ،اشعة ايكس توليد مي ـ شود . چون  قسمت اعظم  انرژي الكترون ها  به صورت حرارت درآنتي كاتد ظاهر مي شود ، لذا  براي جلوگيري از ذوب آنتي كاتد  آن را از فلزات ديرگداز مانند  پلاتين و يا  تنگستن مي سازند در شكل زير نمونه اي از يك لامپ يوني را مشاهده مي كنيد .

2ـ لامپ هاي الكتروني يا لامپ هاي كوليج  Coolidge  :
اين لامپ  در   1912توسط كوليج  ساخته  شده است .  مكانيسم  اين لامپ مانند يك لامپ دو قطبي مي باشد بدين ترتيب كه يك فيلمان يا رشته سيم ازجنس تنگستن بااستفاده ازولتاژ  6.3ولت گرم شده و فلز دهندة الكترون را طبق پديدة  ترمويونيك گرم مي نمايد . الكترون هاي به وجود آمده تحت تاُثير پتانسيل DC  بالا كه بين  همين  فلز دهندة  الكترون (كاتد) و فلز آند (آنتي كاتد) الكترون ها سرعت نزديك  به ثلث تا نصف سرعت نور به خود اختصاص مي دهد ،كه ضمن برخورد با آنتي كاتد نيز متوقف  شده و در نتيجه  تمام  انرژي آن  به حرارت  تبديل  مي شود  لذا  ضمن اين كه آنتي كاتد از فلزات دير گداز  نظير مس ـ آهن ـ كبالت ـ كُرم  ـ موليبدن  ـ  تنگستن و نقره مي سازند و آن را توسط جريان هوا يا آب خنك مي نمايند …..

دانلود مقاله اشعه ایکس و تهیه آن

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات