گزارش کارآموزی مکانیک
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی مکانیک

دانلود گزارش کارورزی مکانیک گزارش کارآموزی مکانیک گزارش کارآموزی مکانیک خودرو گزارش کارآموزی مکانیک سیالات گزارش کارآموزی مکانیک ساخت و تولید گزارش کارآموزی مکانیک ماشین سازی گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در تعمیرگاه گزارش کارآموزی مکانیک جامدات گزارش کارآموزی مکانیک ایران خودرو گزارش کارآموزی مکانیک ماشین های کشاورزی پروژه کارورزی مکانیک

Mechanical internship report

 

موضوع : گزارش کارآموزی مکانیک

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه 1
آشنايي با شركت پمپ بركه 7
وسائل اندازه گيري 8
روغناب‌هاي ماشين كاري 12
ابزار برش 13
قلاويزها 16
ماشين تراش 18
ماشين مته 27
ماشين فرز 33
ماشين فرز دور تراش عمودي(كاروسل) 37
طبقه بندي پمپ‌ها 39
نيروي محوري 44
كاويتاسيون 46
قسمت‌هاي اصلي يك پمپ 48
شفت و بوش‌ها 50
كوپلينگ 54
آب بندي 55
موتور متحرك 61
بالانس 65

اندازه‌گيري
ماشينكار براي بدست آوردن اندازه‌هاي صحيح از وسايل، ابزارها، سنجه‌ها و شابلونهاي گوناگون استفاده مي‌كند . اندازه‌هاي دقيق معمولاً به صورت اعشاري نوشته و برحسب دهم و صدم ميليمتر خوانده مي‌شوند.
ريزسنج
ريزسنج( ميكرومتر) ابزار دقيقي است كه براي اندازه‌گيريهاي دقيق(در حد دهم و صدم ميليمتر) بكار مي‌رود و عمل اندازه‌گيري با آن با چرخاندن پيچ تنظيم كه گام دندانة بسيار ظريفي دارد انجام مي‌شود. قاب ريزسنج نعل‌شكل و يك‌ سر آن داراي فك ثابت سخت و آبداده و سر ديگر آن مجهز به طبلك مدرج است. ريزسنج در انواع و اندازه‌هاي گوناگون ساخته مي شود و براي اندازه‌گيريهاي دروني و بيروني و عمق قطعه كار بكار مي رود . در شكل صفحه بعد ، گام پيچ محور ريزسنج 5/0 ميليمتر است (20دانه در هر سانتيمتر) و هنگاميكه طبلك به اندازة يك درجه چرخانده مي‌شود فك متحرك اندازه‌گيري به اندازه 01/0 ميليمتر به طرف فك ثابت و يا برعكس حركت مي‌كند. خط طولي پوسته با خطوط ريز عمودي با فاصلة مساوي يك ميليمتر تقسيم‌بندي شده‌است. تقسيم‌بندي بالاي خط طولي از صفر آغاز شده و خطي كه با رقم«5» نمايانده شده نمايش پنج ميليمتر وخطي كه با رقم« 10» نمايانده شده نمايش 10 ميليمتر و … است. تقسيم‌بندي پائين خط از 5/0 ميليمتر آغاز شده و به ترتيب نمايانگر 5/0،5/1،5/2 ميليمتر و … است.

لبه شيبدار طبلك به 50 قسمت مساوي تقسيم شده و هر فاصله نمايانگر يك‌صدم ميليمتر است. براي خواندن ريزسنج برحسب صدم ميليمتر اندازة خوانده شده روي پوسته با شماره‌اي از طبلك كه در امتداد خط طولي پوسته قرار گرفته است جمع مي‌شود.
روش كار بدين ترتيب است كه ابتدا فك ثابت را به يك طرف قطعه‌اي كه مي‌خواهيم اندازه‌گيري كنيم مي‌چسبانيم و سپس با استفاده از مانع جغجغه‌اي طبلك را آنقدر مي‌چرخانيم تا فك متحرك به طرف ديگر قطعه برسد و مانع جغجغه‌اي درجا بچرخد ، در اينحالت با استفاده از مهره قفل‌كننده ، فك متحرك را قفل مي‌كنيم ريزسنج را از قطعه خارج كرده و مقدار نشان داده شده را قرائت مي‌كنيم.
لازم به توضيح است كه ريزسنجها منحصر به نوع نشان داده شده در شكل نيستند و مهمترين تفاوت ريزسنجها با يكديگر محدودة اندازه گيري آنها مي باشد . براي مثال ريزسنجهايي وجود دارند كه محدودة اندازه‌گيري آنها بين 350 تا 400 ميليمتر است. تنها تفاوت ريزسنجهاي بزرگ با كوچك در اندازه قسمت نعلي شكل آنها است كه در ريزسنجهاي بزرگ بصورت نيم‌دايره‌اي ساخته مي‌شود.
كوليس
كوليس يك تيغه مدرج و يك فك متحرك دارد . تيغه ، درجه‌بندي شده و دوكشويي روي آن سوار شده‌اند كه يكي از آنها بوسيلة مهرة افقي تا اندازه‌اي قابل تنظيم است و ديگري مي‌تواند در طول تيغه حركت كند. لبه‌هاي بيروني فكهاي ثابت و متحرك براي اندازه‌گيري قطر دروني و اندازه‌هاي ديگر مناسب هستند. لبه‌هاي دروني آنها نيز براي اندازه‌گيريهاي بيروني بكار مي‌روند.

تيغة كوليس با تقسيماتي به اندازه يك ميليمتر مدرج شده‌است. روي هر دهمين خط درجه‌بندي ، شماره‌اي وجود دارد كه نمايانگر ده ميليمتر است . ورنيه نيز به 50 قسمت تقسيم‌شده كه روي هر پنجمين خط درجه‌بندي ، شماره‌اي وجود دارد كه نمايانگر يك دهم ميليمتر است طول اين 50 تقسيم‌بندي برابر با طول 49 تقسيم‌بندي روي تيغه است.

گزارش کارآموزی مکانیک

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات