مجموعه گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مجموعه گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي

دانلود مجموعه گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی پروژه کارورزی نمونه گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی گزارش کارآموزی (اداره حقوقی شهرداری) گزارش کارآموزی حقوقی کارورزی حقوقی گزارش کارآموزی رشته حقوق گزارش کارآموزی حقوق ثبت گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق گزارش کارآموزی رشته حقوق ثبتی

Report a trainee solicitor

 

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی مشاوران حقوقي در 288 صفحه در قالب ورد

 

فهرست مطالب:
پيش گفتار
مقدمه
1- فصل اول: بخش اول مدني
2- بطلان قرارداد صوري
3- الزام به فروش سرقفلي
4- ابطال دستور بانك ملت مبني بر ممنوعيت خروج
5- مطابقه حق الوكاله
6- خلع يد
7- ابطال و استرداد عين چكها
8- الزام به فروش ثمن اعياني
9- تأمين دليل – تخليه – مطالبه اجور معوقه
10- الزام به ايفاء تعهد – تحويل مبيع
11- الزام به تنظيم سند رسمي
12- تغيير نام كوچك
13- اعسار از محكوم به
14- تقسيم و فروش ماترك
15- تعديل اجاره بها
16- تنفيذ اعمال خيار شرط
17- خلع يد و رفع تصرف عدواني
18- صدورشناسنامه
19- تعيين داور
20- فسخ اجاره و تخليه
21- اخذ پايان كار و تنظيم سند رسمي
22- صدور گواهي حصر وراثت
23- تخليه و تحويل آپارتمان
24- تنفيذ صلح نامه سرقفلي
25- دستور موقت – الزام به فك رهن
26- صدور گواهي حصر وراثت
27- اعسار از محكوم به
28- استرداد چكها – دستور موقت
29- فسخ قرارداد
30- تامين خواسته – مطالبه وجه
31- مطالبه حقوق كارگري
32- افزايش اجاره بها
33- مطالبه حقوق كارگري
24- افزايش اجاره بها
25- مطالبه وجه حواله
27- الزام به تجويز انتقال منافع
28- رفع تصرف عدواني (خلع يد)
29- توقيف اموال (تامين خواسته)
30- مطالبه وديعه
31- امضاء صورتجلسه و خروج از شركت
32- بخش دوم : حقوق خانواده
33- دستور موقت – حضانت فرزندان
34- تامين خواسته – استرداد جهيزيه
35- دستور موقت – ملاقات فرزند
36- ملاقات دائمي
37- تأمين خواسته – مطالبه مهريه
38- طلاق
39- الزام به تمكين
40- مطالبه به نفقه فرزندان
41- الزام به تمكين خاص
42- مطالبه مهريه
43- فصل دوم: كيفري
44- كلاهبرداري
45- جيب بري (سرقت)
46- افترا (توهين)
47- خيانت در امانت
48- مشاركت در اهمال نگهداري اموال دولتي
49- فروش نگهداري قرص روان گردان (شيشه)
50- جعل و غصب عناوين دولتي
51- ورود و اقامت غيرمجاز – سرقت
52- جعل واستفاده از سند مجعول
53- ضرب و جرح عمدي
54- صدور چك بلامحل
55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلي
56- اعتياد و نگهداري شيشه
57- مزاحمت برنسوان
58- توهين و تهديد
59- تغيير در پلاك خودرو
60- غيبت از نظام وظيفه
61- اخلال در نظم عمومي
62- جبران ضرر و زيان ناشي از جرم
63- بي احتياطي در رانندگي منجر به ايراد صدمه بدني
64- ايراد ضرب و جرح عمدي و فحاشي
65- كلاهبرداري
66- جيب بري (سرقت)
67- افتراء – توهين – نشر اكاذيب
68- خيانت در امانت
69- مشاركت در اهمال در نگهداري اموال دولتي
70- فروش – نگهداري – قرص اكستازي
71- جعل عنوان دولتي
72- جبران ضرر و زيان ناشي از جرم
73- فصل سوم: بخش اول اجراي احكام مدني
74- تخليه و تحويل
75- پرداخت مبلغ چك
76- الزام به حضور در دفتر خانه
77- تخليه وتحويل واحد مسكوني
78- پرداخت وجه
79- اعمال ماده 149 قانون كار
80- خلع يد – پرداخت اجرت المثل
81- مطابق حقوق كارگري
82- پرداخت وجه و هزينه دادرسي
83- رفع اثر تأمين خواسته
84- پرداخت حقوق
85- مطالبه حقوق كارگري
86- الزام به تنظيم سند رسمي
87- فروش ملك مشاعي
88- پرداخت وجه
89- تخليه و تحويل آپارتمان
90- رفع تصرف عدواني
91- تخليه و تحويل
92- تأمين خواسته (توقيف اموال)
93- دستور تخليه
94- رفع تصرف عدواني
95- الزام به انتقال رسمي
96- تخليه و تحويل
97- اجراء قرار تأمين خواسته كيفري
98- تأمين اموال
99- خلع يد و رفع اثر تصرف عدواني
100- خلع يد
101- تأمين خواسته
102- توقيف اموال
103- اجراي ماده 45 قانون كار
104- فصل دوم – بخش دوم اجراي احكام كيفري
105- ترك انفاق
106- كلاهبرداري (فروش مال غير)
107- سرقت
108- سرقت به عنف و تهديد
109- تخريب و ايراد خسارت
110- جعل كلاهبرداري
111- سرقت
112- ترك انفاق
113- كيف قاپي
114- تخريب
115- رانندگي بدون پروانه
116- صدمه بدني غير عمدي
117- فصل چهارم
118- ممانعت از حق
119- صدمه بدني غيرعمدي
120- توهين و فحاشي
121- ابطال شناسنامه
122- خيانت در امانت
123- ضرب و جرح عمدي
124- مطالبه مهريه
125- رابطه نامشروع
126- مخدوش كردن چك
127-صدمه بدني غيرعمدي
128- ضرب و جرح عمدي
129- مزاحمت تلفني
130- قرار رد درخواست
131- مطالبه خسارات وارده
132- نگهداري مشروبات الكلي
133- اعسار و تقسيط
134- ضرب و جرح عمدي
135- مطالبة بقيه مهريه
136- اعسار از محكوم به

مجموعه گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي

قیمت : 30000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]