دانلود تحقيق خروج صغير از حجر
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  تحقيق خروج صغير از حجر

دانلود تحقيق خروج صغير از حجر مقاله خروج صغیر از حجر صغیر و حدود حجر او اهميت استيفاء تعريف اهليت و انواع آن صغير و حدود حجر آن مقاله استبداد صغیر مقاله در مورد صغیر اصفهانی تحقیق درباره گناهان صغیره تحقیق در مورد گناهان صغیره تحقیق درباره سوره حجر تحقیق عصر حجر تحقیق سوره حجر مقاله در مورد حجر

This minor departure from the Stone

 

مقدمه:
موضوعي كه در اين مجموعه تلاش به بررسي اجمالي آن شده است خروج صغير از حجر است اين كه چه زماني صغير از حجر خارج مي‌شود و خود واجد اهليت براي انجام امور خود مي‌باشد موضوع مورد بحث اين مجموعه است. مي‌دانيم كه حجر حالتي است كه در آن شخص توانايي انجام و اجراي حقوق خود را ندارد (اهليت استيفاء) ولي راجع به اهليت تمتع بايد گفت همه‌ي اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهليت براي دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود. همچنين ماده 958 در اين رابطه مقرر مي‌دارد: «حمل از حقوق مدني متمتع مي‌گردد، مشروط بر اينكه زنده متولد شود». حتي مجنون و حمل (مشروط بر اينكه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود يا فقدان اهليت استيفاء است كه سبب مي‌شود شخص را از انجام امور باز دارد يا به او اجازه‌ي انجام اموري را دهد. مي‌دانيم كه محجورين بر سه قسم هستند صغير، مجنون، سفيه در اين مجموعه تنها بحث بر سر يكي از محجورين مي‌باشد و آن هم صغير است. صغير هم خود بر 2 قسم است: مميز و غير مميز. راجع به صغير غير مميز بايد گفت، از آنجا كه عقود و معاملات به قصد انشاء محقق مي‌گردد. (ماده 191) صغير غير مميز فاقد چنين قصدي است.در نتيجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وي راجع به صغير مميز و معاملات او جاي تأمل دارد و بايد مورد بررسي قرار گيرد. اينكه صغير مميز در چه زماني از حجر خارج مي‌شود و اهليت انجام امور خود را دارد موضوع بحث اين مجموعه مي‌باشد كه نويسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگويي به آن نموده است.

فهرست تفصيلي عناوين:
مقدمه
فصل اول: حجر و انواع آن    
مبحث اول
1- تعريف اهليت و انواع آن
1-1- اهليت تمتع
2-1- اهليت استيفاء
مبحث دوم
1- تعريف حجر و انواع آن
2- اسباب و علل حجر
3- استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213
مبحث سوم
1- صغير و حدود حجر آن
2- بلوغ و علائم آن
فصل دوم: خروج صغير از حجر و آثار مترتب بر آن
مبحث اول
پايان حجر صغير و آثار مترتب بر زوال حجر صغير
قسمت اول: اثر عام زوال مجد
قسمت دوم: اثر خاص زوال حجر
مبحث دوم
1- تحول شرايط لازم از نظر فقه اسلام
2- تحول شرايط لازم از نظر حقوق موضوعه
مبحث سوم
بررسي و نقد ماده 1210
راي استفتائات
راي و حد رويه
نتيجه
منابع

تحقيق خروج صغير از حجر

قیمت : 6000 تومان


[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات