تحقيق سياست خارجي
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تحقيق سياست خارجي

دانلود مقاله سیاست خارجی تحقيق سياست خارجي پایان نامه اصول سیاست خارجی مقاله سیاست خارجی ایران مقاله سیاست خارجی روسیه مقاله سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مقاله سیاست خارجی امریکا مقاله سیاست خارجی پیامبر مقاله سیاست خارجی ترکیه مقاله سیاست خارجی خاتمی مقاله سیاست خارجی اوباما مقاله سیاست خارجی برزیل

Study of foreign policy

 

مقدمه:
سوال) چرا كشورها در صحنه جهاني با هم تعامل دارند؟ چرا كشورها منزوي نمي شوند؟ چرا نياز به آن مي شود كه كشورها با هم ارتباط برقرار كنند؟
پاسخ) دلايل متعددي مي تواند باشد:
1ـ براي ايجاد صلح عدالت، رفاه، نياز به رفاه، باعث دوستي كشورها با هم مي شود. به عنوان مثال : كشور آمريكا و پاكستان مراوده برقرار مي كند. آمريكا احساس مي كند كه به عدالت و صلح در صحنه جهاني كمك مي كند. و حتي باعث رفاه در داخل آمريكا و پاكستان مي گردد.
اين نظر خوش بينانه است. اگر اين نظريه را بپذيريم علت خوش بينانه است. يعني به اين مفهوم كه در صحنه جهاني براي تعالي، ارطبات برقرار مي كنيم كه اين تعالي براي عدالت صلح و رفاه مي باشد. در واقع بر اين فرض استوار است كه كشورها نيت خير دارند، پس رهبران كشورها ذاتاً خوب هستند. بعبارتي انسانها خوبند، و چون كشورها خوبند پس كشورها نيز با هم خوب هستند. بنابر اين كشورها اگر بخواهند ارتباط داشته باشند چيزهاي خوبي مثل صلح، رفاه، عدالت و … است. اينها عقايد خوش بينانه است. اگر اين عقيده را بپذيريم، اخلاق در صحنه جهاني مطرح مي شود. در نتيجه بايد بپذيريم كه اخلاق و سياست موثر است . چون كشورها براي رسيدن به اهداف بايد اخلاقي باشند. پس انكار خد پسندانه نيست و تفكر انسان دوستانه است . من همه چيز را براي خودم نمي خواهم . بنابر اين اخلاق ، مباحث اخلاقي و تفكرات اخلاقي تاييد در رفتار كشورها دارد ، گار كشوري با كشور ديگري روابط دوستانه برقرار كند ، به خاطر نياز اخلاقي است .دليل دوم: عده اي نظريه اول را كه مبتني بر اخلاق در صحنه جهاني است ، رد مي كنند . دليلي كه كشورها با هم تعادل دارند ، براي كسب قدرت است.
سوال) سوالي كه در اينجا مطرح ميشود، اين است كه كشورها از اين مراوده چه چيزي به دست مي آورند؟ دليل اينكه آمريكا و پاكستان مراوده مي كند چيست؟
آمريكا از اين ارتباط و مراوده دست به قدرت سياسي ، اقتصادي ، نظامي مي زند ، يعني اين رابطه باعث بهره مندي آمريكا در حيطه سياست، سياست، اقتصاد و … مي شود. بنابر اين چون به نفع آمريكا است ، ارتباط برقرار مي كند . پاكستان نيز به همين دليل و براي نفعش ارتباط برقرار مي كند ، هر چند كه بهره ها يكسان نيست. آن كشوري بيشتر بهره به دست مي آورد كه قدرت بيشتري دارد . پس هر دو بهره اي به دست مي آورند.
بنابر اين عده اي مي گويند ، دليل اينكه كشورها با هم مراوده دارند، بخاطر كسب قدرت است . اين نگاه ، نگاه بسيار خوش بينانه نيست ، بد بينانه هم نيست . ولي واقع گرايانه است . اگر كشور a  و b با هم مراوده دارند ، به خاطر اين است كه كه كشور a  و b قدرت و منفعت بدست مي آورد . و كشور b هم از رابطه با a قدرت و منفعت كسب ميكند . پس براي هر دو منفعت است . هر چند يكسان نيست . اين نگاه بسيار واقع گرايانه است . . چرا كه اگر a با b رابطه دارد ، به خاطر كسب منفعت است انسانها ذاتاُ هم مي توانند خوب باشند و هم و هم مي توانند بد باشند . نظريه اول مي گويد كه انسانها همه ذاتاً خوبند ، ولي نظريه دوم مي گويد كه اينطور نيست . انسانها ممكن است كه خوب و هم بد باشند . چون اگر همه خوب باشند ، سعي مي كنيم سهم همه يكسان باشد ولي ميبينيم كه اينطور نيست.

تحقيق سياست خارجي

قیمت : 7000 تومان


[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات