دانلود مقاله روانشناسی کودک استثنایی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » روانشناسی و اجتماعی  »  مقاله روانشناسی کودک استثنایی

دانلود تحقیق روانشناسی کودک استثنایی مقاله روانشناسی کودکان استثنایی رشته روانشناسی کودکان استثنایی کتاب روانشناسی کودکان استثنایی دانلود مقالات روانشناسی کودکان استثنایی مقاله های روانشناسی کودکان استثنایی مقاله در مورد روانشناسی کودکان استثنایی دانلود مقاله روانشناسی کودکان استثنایی مقالات روانشناسی کودکان استثنایی

Psychology of Exceptional Children

 

موضوع: مقاله روانشناسی کودک استثنایی

فهرست                       صفحه
مقدمه و تاريخچه                                 2
معرفي گرايشهاي روانشناسي                            8
دروس عمومي و تخصصي روانشناسي كودكان استتثنائي            12
بررسي كودكان استثنائي                           13
در مدرسه چه كسي از من حمايت مي كند؟                      18
وضعيت مشاوره در گذشته و حال                         27
ديدگاه شرع در مورد معلوليت                               30
پژوهش در مورد كودكان استثنائي                       35
ضميمه                                       37
منابع و مآخذ                    40

مقدمه و تاريخچه
عقب ماندگي ذهني يا باصطلاحخ ديگر نارسايي رشد قواي ذهني موضوع تازه و جديدي نيست بلكه در هرد دوره و زمان افرادي در اجتماع وجود داشته اند كه از نظر فعاليت هاي ذهني در حد طبيعي نبوده اند. بخصوص از روزي كه بشر زندگي اجتماعي را شروع كرده موضوع كساني كه به عللي قادر نبودند خود را با اجتماع هماهنگ سازند مطرح بوده است.

مقاله روانشناسی کودک استثنایی

قیمت : 4000 تومان


[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]