دانلود پروژه پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » حقوقی و قضائی  »  دانلود پروژه پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

دانلود پروژه پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری مسئولیت قراردادی و قهری جمع مسئولیت قراردادی و قهری مسئولیت مدنی قهری و قراردادی تفاوت مسئولیت قهری و قراردادی مسئولیت قهری و قراردادی تفاوتها و کارکردها تغییرات مسئولیت قهری و قراردادی تحقیق مسئولیت قرار دادی پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی

Anticipated losses on contractual liability and enforcement

 

پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری
فهرست مطالب
پيشگفتار 4
فصل اول 6
كليات 6
الف – مفهوم مسئوليت مدني : 7
ب – اقسام آن از نظر منشأ : 7
2- ضمان قهري (الزامات خارج از قرار داد) : 8
مبحث دوم – موضوع مسئوليت مدني : 9
مبحث سوم – اركان مسئوليت مدني : 14
1- فعل زيانبار : 14
فصل دوم 19
قلمرو و مبناي قاعده پيش بيني پذيري ضرر 19
مبحث اول – جايگاه قاعده در مسئوليت قرار دادي 20
الف – حقوق فرانسه و نظامهاي مشابه : 21
ب – كامن لا : 22
ج – حقوق ايران 23
ماده 230 قانون مدني نيز مقرر مي‌دارد : 25
مبحث دوم – گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد : 26
الف – كامن لا 27
ب – نظامهاي رومي – ژرمني 28
ج – حقوق ايران : 28
گفتار دوم – مبناي قاعده پيش بيني پذيري ضرر 30
مبحث اول – مبناي قاعده در مسئوليت قرار دادي 30
مبحث دوم – مبناي قاعده در الزامات خارج از قرار داد 32
الف – نظريه تقصير: 33
ب – رابطه سببيت : 34
فصل سوم 37
اجراي قاعده پيش بيني ضرر 37
الف – اجراي قاعده در هر دو مسئوليت 38
ب – امكان اجراي قاعده در مسئوليتهاي محض (بدون تقصير) 40
مبحث دوم – ضابطه تشخيص ضرر قابل پيش بيني : 42
الف – معيار نوعي تشخيص در مسئوليت قرار دادي 42
ب – اجراي ضابطه نوعي در مسئوليت قهري : 44
مبحث سوم – استثنائات قاعده 46
الف – تقصير عمدي و آنچه درحكم آن است : 46
ب – خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصي):‌ 48
نتيجه : 52
فهرست منابع : 54
پيشگفتار
مسئوليت مدني در حقوق تعهدات عنواني است براي بيان الزام قانوني جبران ضررهاي ناروا خواه اين ضرر از عهد شكني و نقص پيمان باشد يا از تخطي از تكليف عمومي عدم اضرار به غير بر اين اساس مسئوليت مدني دو شاخه مهم دارد: مسئوليت قرار دادي و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئوليت جبران ضرر ناروا مي‌باشد و ضرر ناروا ضرري است كه در مباني نظري مسئوليت از آن سخن مي‌رود و معيار آن منطبق بر مبناي مسئوليت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرايطي است از جمله اين شرايط شرط «قابليت پيش بيني ضرر» مي‌باشد كه هم در مسئوليت قرار دادي و هم در مسئوليت قهري (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئوليت قرار دادي قلمرو مرسوم قاعده پيش بيني ضرر است و اجراي آن در مسئوليت قهري تلويحاً پذيرفته شده است.
در كامن لا نيز رويه قضايي و انديشه‌هاي حقوقي در هر دو زمينه قاعده پيش بيني ضرر را قابل اجرا مي‌دانند.
در حقوق ايران نيز مي‌توان نشانه‌هايي از نفوذ اين قاعده يافت. نويسندگان قانون مدني به طور ضمني آن را اعلام كرده و اين قاعده مبناي نگارش برخي از مواد قانوني قرار گرفته است. در قانون تجارت نيز آثار اجراي قاعده مشهود است اما مهمترين متني كه در حقوق موضوعه ايران در بردارنده اين قاعده مي‌باشد قانون مجازات اسلامي است كه مواد متعددي از آن در بردارنده قاعده پيش بيني ضرر در عرصه مسئوليت قهري مي‌باشد. مي‌توان گفت مبناي اين قاعده «محدود شدن مسئوليت مدني به قواعد اخلاقي» است.
فصل اول
كليات
مبحث اول – مفهوم مسئوليت مدني و اقسام آن از نظر منشأ
الف – مفهوم مسئوليت مدني :
مسئوليت كلمه‌اي عربي است و معادل فارسي آن عبارت «پاسخگويي» مي‌باشد كه از لحاظ لغوي معناي واضح و روشني دارد. در اصطلاح حقوقي نيز اين عبارت از معناي لغوي آن دور نشده است. مسئوليت عبارت است از : پاسخگويي شخص در قبال اعمالي كه به او استناد داده مي‌شود.
بنابراين مسئوليت مدني عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زياني كه در نتيجه عمل مستند به او به ديگري وارد شده است».
به بياني ديگر مسئوليت مدني قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشي از فعل يا ترك فعل شخص است.
ب – اقسام آن از نظر منشأ :
از نظر منشأ مسئوليت مدني بر 2 قسم مي‌باشد :
1- مسئوليت قرار دادي : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادي از انجام تعهد خويش امتناع ورزد و خسارتي به طرف مقابل وارد آيد مكلف به جبران خسارت مي‌باشد و اين تكليف مسئوليت قرار دادي ناميده مي‌شود. بر اين اساس مسئوليت قرار دادي عبارت است از : الزام پيمان شكن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشي از پيمان شكني. مبناي اين تعهد لزوم جبران ضرر ناروا مي‌باشد. چنانكه ماده 221 قانون مدني مقرر مي‌دارد:
«اگر كسي تعهد اقدام به امري كند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده باشد يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»
همانطور كه از حكم ماده بر مي‌آيد مسئوليت مدني 3 منبع دارد : عقد، عرف و قانون

دانلود پروژه پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

قیمت : 6000 تومان


[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات