دانلود پروژه طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » فناوری اطلاعات و کامپیوتر  »  دانلود پروژه طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ

دانلود پروژه طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ معنی سورتینگ دانلود پروژه طراحي سيستم هوشمند سورتينگ تخم مرغ دستگاه سورتینگ دستگاه سورتینگ میوه دستگاه سورتینگ سیب زمینی دستگاه سورتینگ برنج دستگاه سورتینگ خیار مقاله سورتینگ

دانلود پروژه طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ

طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ

مقدمه :
درآمد حاصل از فروش سيستم هاي ماشين بينايي و متعلقات وابسته در سال 1986 بيش از 400 ميليون دلار بوده و اين رقم تا سال 1991 بالغ بر 2 ميليارد دلار شده است. کاربرد ماشين بينايي در مواردي مثل مونتاژ محصولات ، بازرسي و انتقال مواد ، باعث بهبود کارايي اين فرايندها خواهد گرديد.
عدم اطلاع کافي مهندسين از تکنولوژي ماشين بينايي و عدم آشنايي با توجيه اقتصادي بکارگيري آن موجب شده است که در استفاده از اين تکنولوژي ترديد و بعضي مواقع واکنش منفي وجود داشته باشد. عليرغم اين موضوع ، ماشين بينايي روز به روز کاربرد بيشتري پيدا کرده و روند رشد آن چشمگير بوده است.
تعداد سيستم هاي ماشين بينايي نصب شده و در حال استفاده نسبت به تعداد  مواردي که مي توانند از اين تکنولوژي بهره گيرند ، بسيار کمتر است. سازندگان و فروشندگان سيستم هاي ماشين بينايي بر اين عقيده هستند که بجز موارد معدود ، اطلاعات کاربران اين سيستم ها بسيار محدود مي باشد. در حالي که مفاهيم کلي براي کاربران شناخته شده است ، اطلاع کاربردي کافي در اختيار کاربران نيست تا بتوانند نيازهاي خودشان را با تواناييهاي ماشين مرتبط و بررسي نمايند.
نظر به اينکه کاربرد ماشين بينايي روز به روز گسترده تر مي شود و هم اکنون در برخي از صنايع مونتاژ الکترونيک ، صنايع اتوموبيل سازي و صنايع نساجي اين تکنولوژي متداول شده است. لازم مي نمايد تا صنعت کشاورزي و صنايع غذايي کشور نيز در خصوص بکارگيري اين تکنولوژي آشنايي لازم را پيدا کند. استفاده از ماشين بينايي بعنوان يک ابزار کارآمد و انعطاف پذير در سيستم هاي اتوماسيون کارخانه هاي صنايع غذايي اجتناب ناپذير خواهد بود.
اين پژوهش سعي خواهد کرد ضمن معرفي سيستم هاي ماشين بينايي و پردازش ديجيتالي تصوير و کاربردهاي آن در صنايع مربوط به کشاورزي ، به طور اخص به کاربرد آن در سورتينگ تخم مرغ و طراحي سيستم هاي مربوط به آن (نرم افزار و …) بپردازد.

فهرست مطالب
مقدمه : 2
فصل اول 5
1 -1 اشنايي با ماشين بينايي و پيشينه استفاده از ان 6
1-1-1 بينايي و اتوماسيون کارخانه 8
2-1-1 بينايي انسان در مقابل بينايي ماشين 10
3-1-1 پارامترهاي مقايسه اي 10
4-1- 1 ملاحظات اقتصادي 12
2-1  کاربرد هاي ماشين بينايي در کشاورزي 13
1-2-1 کاربرد در تشخيص کيفيت ميوه ها : 14
2-2-1 کاربرد در کنترل کيفيت سبزيجات 16
3-2 -1 طبقه بندي و ارزيابي کيفيت حبوبات 17
4-2 -1 کاربرد در ساير توليدات غذايي 18
6-2-1  نتيجه استفاده از سيستم هاي بينايي ماشين در کشاورزي 19
3-1 طرح يک خط مکانيزه توليد تخم مرغ 19
1-3 -1 اجزاء يک مرغداري مکانيزه به همراه بخش بسته بندي 20
2-1-3 -1 مرحله شستشو 21
3-1-3-1  مرحله درجه بندي 22
4-1-3-1 مرحله بسته بندي 23
فصل دوم 24
1-2 مفاهيم اوليه پردازش تصوير 25
1-1-2 پيکسل 25
2-1-2 پنجره 26
3-1-2 مکان پيکسل 27
شکل 4-1-3) المانهاي غير مستطيلي a) المانهاي گرد مجزا b) المانهاي گرد داراي همپوشاني 30
4-1-2 سطح خاکستري 30
1-5-1-2 خطاي اندازه گيري 38
6-1-2 هيستوگرام 40
1-6-1-2 ايجاد هيستوگرام 41
2-6-1-2 مشخصات 44
7-1-2 سيستم هاي رنگي RGBو CMYB 45
2-2 پردازش هاي اوليه ماشين بينايي 46
1-2-2تبديل تک متغيره 48
1-1-2-2 عملگر هماني 49
2-1-2-2 عملگر معکوس 50
3-1-2-2 عملگر حد استانه 51
4-1-2-2 ساير اپراتورها 52
شکل 9-2-2) عملگر معکوس حد استانه سطح خاکستري (a تابع (b ورودي (c خروجي 56
2-2-2تبديل دو متغيره (جفتي) 57
1-2-2-2 جمع تصاوير 59
3-2-2-2 ضرب تصاوير 63
3-2 طراحي سيستم 66
1-3-2 سيستم ماشين بينايي 67
2-3-2پردازش تصوير 69
2-2-3-2 پيدا كردن ناحيه مورد علاقه Region of interest 72
3-2-3-2 پيدا كردن مرز تخم مرغ 73
4-2-3-2 حذف نويز 75
5-2-3-2 تشخيص تميز يا الوده بودن تخم مرغ 76
6-2-3-2 تخمين وزن و حجم تخم مرغ 77
الگوريتم هاي پردازش تصوير : 79
3) مرحله پيدا کردن مرز تخم مرغ 80
4) مرحله حذف نويز 82
5) مرحله تشخيص تميز يا الوده بودن تخم مرغ 83
6)تخمين وزن و حجم تخم مرغ 84
فصل سوم 85
1-3 نتايج ازمايش سيستم 86
2-3 پيشنهادات 87
تقدير و تشکر 88

دانلود پروژه طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ

قیمت : 5500 تومان


[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]