دانلود پروژه بررسی محیط های صحرایی و بیابانی دریایی و دریاچه‌ای دلتایی و مصب ها
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » زمین شناسی و معدن  »  دانلود پروژه بررسی محیط های صحرایی و بیابانی دریایی و دریاچه‌ای دلتایی و مصب ها

دانلود پروژه بررسی محیط های صحرایی و بیابانی دریایی و دریاچه‌ای دلتایی و مصب ها مقاله تحقیق انواع محیط های صحرایی محیط های بیابانی محیط های دریاچه ای بررسی محیطی مقاله بیابان زدایی مقاله اکوسیستم بیابان مقاله در مورد بیابان مقالات بیابانزدایی مقاله درباره بیابان

Check the desert and desert environments

 

بررسی محیط های صحرایی و بیابانی دریایی و دریاچه‌ای دلتایی و مصب ها
فهرست مطالب
رسوبات محيطهاي صحرايي 6
رسوبات حمادا (Hamada deposits) 6
رسوبات سرير (Serir deposits) 7
رسوبات سبخاها و درياچه‌هاي نواحي صحرايي 7
رسوبات وادي (Wadi deposits) : 10
رسوبات لسي يا گرد و غباري 10
رسوبات ماسه اي بادي (Eolian Sand Deposits) 11
انواع تپه‌هاي ماسه اي : 14
3ـ تپه‌هاي برخان (Brachan dune) 16
4ـ تپه‌هاي پارا بوليك (Parabolic dune) 17
5ـ تپه‌هاي ستاره اي (Star dune) : 17
7ـ تپه‌هاي معكوس(Reversing dune) : 19
8 ـ دايكا كا (dikaka) : 19
رسوبگذاري و ساختمانهاي رسوبي در تپه‌هاي ماسه اي : 19
رسوبات بين تپه اي : 21
اختصاصات رسوبات بادي 23
رسوبات درياچه اي : 27
رسوبات آواري : 27
رسوبات شيميايي وبيولوژيكي 30
تشخيص رسوبات درياچه اي 31
فرايندهاي موجود در محيطهاي دلتايي عهد حاضر 33
رخساره‌هاي دلتايي 40
1-رخساره‌هاي دلتايي خارج از آب 40
الف – رسوبات پر كننده رودخانه‌هاي قطع شده شاخه اي 40
ب-خاكريزهاي طبيعي : 41
د-رسوبات باتلاقي : 43
2-رخساره‌هاي دلتايي زير آب : 45
مثالي از دلتاهاي قديمه در ايران : 50
كلياتي در مورد تشخيص رسوبات دلتايي و نوع آنها 52
منابع و مؤاخذ : 55
مقدمه
هر محيطي كه در آن زندگي مي‌كنيم نظام مخصوص به خود را دارد . اين نظام شامل شرايط آب و هوايي ، محيطهاي رسوبي ، ژئومورفولوژي ، كشاورزي ، دامداري و … مي‌باشد ، همانطور كه ذكر شد در محيط زندگي خود براي تداوم و بقاء حيات نياز به اين نظام داريم ، علاوه بر آن حس كنجكاوي انسان او را به شناخت محيطهاي بدون حيات وادار مي‌سازد پس مي‌بايست اين نظام را در محيط‌هاي مذكور هم مورد بررسي قرار دهد . شناخت اين نظام بخشي از علم جغرافيا را تشكيل مي‌دهد . آشنائي و شناسايي فرهنگها و آداب ملل مختلف ، نيز چگونگي بهره برداري از منابع طبيعي ، پراكندگي انساني ، حيواني ، گياهي هم بخش ديگر از علم جغرافيا مي‌باشد . نيز خود علم جغرافيا مبحثي از مباحث زمين شناسي مي‌باشد .
پيشگفتار
«اوست خدائي كه شما را از زمين بيافريد و براي آباد ساختن آن برگماشت»
قرآن كريم سوره هود ـ آيه 66
محيطهاي صحرايي به مناطقي اطلاق مي‌شود كه داراي پوشش گياهي كم ، بارندگي اندك و تبخير زياد باشد . در اين نواحي معمولاً باد يكي از عوامل اصلي تغيير دهنده سطح زمين مي‌باشد . شرايطي كه به تشكيل محيطهاي صحرايي كمك مي‌نمايند عبارتند از :
1ـ وجود مناطقي كه در مسير باد قرار داشته و داراي بخار آب كم باشد .
2ـ وجود يك رشته كوه كه در مسير بادهاي بارانزا قرار گرفته است .
3ـ نبود كافي براي به وجود آمدن باران و غيره .
امروزه چنين مناطقي در سطح كره زمين تقريباً در عرضهاي جغرافيايي بين 20 تا 30 درجه نيم كرة شمالي و جنوبي قرار دارد. در اين عرضهاي جغرافيايي به علت برخورد هواي سردي كه از قطبين به طرف استوا در حركت است و هواي گرمي‌كه از استوا به طرف قطبين در حركت مي‌باشد باد بوجود مي‌آيد كه در حركت و رسوبگذاري ذرات رسوبي در محيطهاي صحرايي نقش عمده‌اي را ايفا مي‌كند .
رسوبات محيطهاي صحرايي
رسوبات محيطهاي صحرايي شامل رسوبات حمادا ، رسوبات سرير ، رسوبات سبخاها و درياچه‌هاي نواحي صحرايي ، رسوبات وادي ، رسوبات لسي يا گرد و غباري و رسوبات ماسه اي بادي مي‌باشد (رانيك و ساين 1980) . بايد توجه داشت كه رسوبات صحرايي منحصراً به رسوبات تپه‌هاي ماسه اي ـ كه خود بخشي از رسوبات ماسه اي بادي است ـ اطلاق نمي‌گردد و ساير رسوبات را نيز در بر ميگيرد ، ولي رسوبات تپه‌هاي ماسه اي از همه فراوانتر بوده و در زمين شناسي از اهميت بيشتري برخوردار است .
رسوبات حمادا (Hamada deposits)
حمادا به يك منطقه سنگي صاف با پرتگاههاي عمودي و تند در صحرا اطلاق مي‌شود كه توپوگرافي آن به فرم جزايري است كه از پي سنگ تشكيل شده و بالاتر از قسمت مسطح منطقه قرار دارد . سطح اين نواحي بيشتر ازذرات دانه درشت در اندازة بولدر و پبل ، پوشيده شده است . ذرات دانه درشت از تخريب نواحي مرتفع سرچشمه گرفته و باد قادر به جابجايي آنها نمي‌باشد . منطقة حمادا يك منطقة تخريبي است و احتمال مدفون شدن رسوبات دانه درشت در اين ناحيه خيلي كم است . بدين دليل اين رسوبات در بين رسوبات قديمه كمتر شناخته شده است . ذرات تشكيل دهنده اين رسوبات كاملاً زاويه دار است ، زيرا در نزديكي منشأ تشكيل شده اند . رسوبات فوق غالباً به فرم توده اي ديده مي‌شوند .
رسوبات سرير (Serir deposits)
سرير در عربي به معني تختگاه است و در اين جا به صحراهاي سنگلاخي كه از دانه‌هاي پبل و ماسه درشت با جورشدگي بد يا متوسط تشكيل شده است اطلاق مي‌شود . ذرات دانه ريز اين رسوبات تحت تأثير فرآيندهاي جهشي يا معلق از محيط خارج گرديده است . نوع رسوبات سرير به سنگ منشا بستگي دارد . ضخامت اين نوع رسوبات بسيار كم بوده و گاهي اوقات به حدود چند سانتي متر مي‌رسد . طبقه بندي در اين رسوبات ممكن است به فرم افقي و گاهي اوقات مورب ديده شود .
رسوبات سبخاها و درياچه‌هاي نواحي صحرايي
(Desert lake and inland sabkha deposits)
گاهي اوقات در نواحي صحرايي فرورفتگيهاي كم عمقي وجود دارد كه بر اثر
تخريب توسط باد و يا عوامل تكتونيكي به وجود آمده اند . چنانچه آب در داخل اين فرورفتگيها جمع شود ، درياچه‌هاي كم عمقي تشكيل مي‌گردد . آب ممكن است به دو صورت در داخل اين حوضه‌ها تجمع پيدا كند . يكي به توسط رودخانه‌هاي صحرايي و ديگري از طريق تراوش آب از زير زمين به داخل اين فرورفتگيها كه اين حالت اخير به علت بالا بودن سطح آب زير زميني در منطقه مي‌باشد . رسوبات اين درياچه‌ها بيشتر دانه ريز (در حد سيلت و رس) با طبقه بندي افقي و لاميناسيون است كه گاهي اوقات نيز لايه بندي تدريجي در آنها ديده مي‌شود . لاميناسيون و طبقات افقي هنگامي‌تشكيل مي‌گردند كه رسوبات دانه ريز معلق در آب در يك محيط آرام رسوب كنند ، ولي لايه بندي با دانه بندي تدريجي بر اثر ريزش ناگهاني مقادير زيادي رسوب آواري در محيط ، كه با كاهش انرژي در محيط نيز همراه است ، تشكيل مي‌گردند . اگر رسوبات لايه بالايي از رس باشد ممكن است در سطح آن تركهاي گلي ـ در هنگام خشك شدن درياچه ـ تشكيل شود كه توسط رسوبات بادي پوشيده شده و در رسوبات قديمه نيز قابل تشخيص است . ممكن است در اثر تبخير شديد در اين درياچه‌ها ، لايه هايي از گچ شبيه به رسوبات سبخائي تشكيل گردد . در هنگام تشكيل رسوبات تبخيري در اين درياچه‌ها ممكن است ناخالصيهايي از قبيل ذرات سيلت و رس ،‌كه توسط باد حمل شده اند ، در رسوبات تبخيري ديده شود .
سبخا عبارت است از پهنة خشكي كه در كنار درياها و يا درياچه‌ها قرار دارد و از رسوبات تبخيري پوشيده شده است . در رسوبات سبخائي مناطق خشك ، به علت تبخير خيلي شديد ، لايه‌هاي نمك ، گچ و كريستالهايي از گچ تشكيل مي‌گردد . در مواقعي كه براي مدت طولاني ناحية خشك است ، اين رسوبات نمكي تركيده و به قطعاتي تبديل مي‌شود كه باد آنها را از محل برداشته و دور مي‌كند . همچنين ممكن است بر اثر بارندگي يا ورود آبهاي جاري بدرون حوضه و يا بالا آمدن سطح آبهاي زير زميني مقداري از اين نمكها حل شود . رسوبات سبخائي مناطق خشك غالباً از لايه‌هاي تقريباً موازي سيلت و رس كه بطور متناوب همراه با لايه‌هاي نازك ماسه ، گچ و رسهاي گچ دار ديده مي‌شود تشكيل شده است . يكي از آثار مهم در رسوبات سبخاهاي مناطق خشك ، وجود دايكهاي ماسه اي است . در اين محيطها ، به علت تبخير سريع لايه نمك تشكيل شده ممكن است شكسته شود . سپس رسوبات دانه ريز رسي كه داراي آب فراوان است و در زير نمكها قرار دارد بالا آمده و اين كه ماسه‌هاي در حال حركت از بالا اين شكستگيها را پر مي‌نمايد و تشكيل دايكها را مي‌دهد.
رسوبات وادي (Wadi deposits) :
وادي به رودخانه هايي اطلاق مي‌گردد كه در محيطهاي صحرايي جريان پيدا مي‌كنند . اين رودخانه‌ها بيشتر در نزديكي كوهستان وجود دارند و اغلب اوقات خشك بوده مگر زماني كه بارندگي در منطقه صورت گيرد . رسوبگذاري در اين رودخانه‌ها ، به علت كاهش ناگهاني سرعت و جذب آب ، خيلي سريع صورت مي‌گيرد . چون اين رودخانه‌ها موقتي هستند ، رسوبات خود رودخانه و يا رسوبات بادي موجب پر شدن كانال رسوبي مي‌گردد . رودخانه‌هاي محيطهاي صحرايي غالباً خواص رودخانه‌هاي بريده بريده را دارند كه در فصل محيطهاي رودخانه اي مفصلاً مورد بحث و بررسي قرا گرفت . اندازة ذرات تشكيل دهندة اين رسوبات به منشأ و وجود ذرات مختلف در آن بستگي دارد . طبقه بندي مورب با مقياس كوچك و بزرگ و طبقه بندي افقي در اين رسوبات ديده مي‌شود . معمولاً در يك توالي عمودي تناوبي از رسوبات رودخانه اي و بادي در اين قسمت از محيطهاي صحرايي قابل رويت است …………….

دانلود پروژه بررسی محیط های صحرایی و بیابانی دریایی و دریاچه‌ای دلتایی و مصب ها

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات