دانلود پروژه بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » روانشناسی و اجتماعی  »  دانلود پروژه بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان

دانلود پروژه بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان اضطراب نوجوانان مقاله تحقیق درمان اضطراب نوجوانان اضطراب در دوره نوجوانی اضطراب اجتماعی در نوجوانان اضطراب کودکان و نوجوانان اضطراب دوران نوجوانی مقاله اضطراب نوجوانی مقاله در مورد اضطراب اجتماعی مقاله درباره اضطراب اجتماعی تحقیق در مورد اضطراب اجتماعی بررسی رابطه اضطراب اجتماعی

Study of gender differences in adolescent social anxiety

 

بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان
همراه با پرسشنامه در پیوست
فهرست مطالب
مقدمه 5
بيان مسئله 7
هدف از تحقيق و اهميت مساله 14
فرضيه تحقيق 16
متغيرهاي پژوهش 16
فصل دوم : ادبيات پيشينه در تحقيق
اضطراب و فشار رواني 20
اجزاي اضطراب 21
انواع اضطراب 24
اندازه‌گيري اضطراب 27
اضطراب امتحان 25
رويكردهاي درماني اضطراب (رفتار درماني ، درمان شناختي – رفتاري) 29
بحران اضطراب در نوجواني 34
ديدگاههاي نظري دربارة روانشناختي اضطراب 35
نظريه‌هاي اضطراب 48
كنار آمدن با اضطراب 52
مكانيسم‌هاي دفاعي 54
اضطراب طبيعي و اضطراب بيمارگونه 56
اضطراب و يادگيري 60
علتهاي رايج اضطراب 62
آشوب و اضطراب نوجواني (Adolescent Turmoil) 64
نظريه‌هاي روانكاوي ، رفتار ، وجودي و زيست شناختي درباره اضطراب اجتماعي  62
عنوان            صفحه
فصل سوم : طرح تحقيق
جامعه مورد تحقيق 68
روش نمونه‌گيري 71
ابزار تحقيق 71
روش نمره‌گذاري 72
فصل چهارم :
ارائه داده ها 71
محاسبات آماري 73
فصل پنجم :
خلاصه ونتيجه‌گيري 82
محدوديتها و پيشنهادات تحقيقي 77
فهرست منابع 84
پيوست 86
مقدمه
اضطراب اجتماعي اضطرابي است كه خصوصاً هنگام برخوردهاي اجتماعي متقابل افراد با يكديگر بوجود مي‌آيد افرادي كه از اضطراب اجتماعي رنج مي‌برند با افزايش مسائل رواني، ناتواني در تمركز حواس و حالتهاي عصبي روبرو هستند . اشخاص دچار اضطراب اجتماعي به منبع ناراحتي خود كه برخوردهاي اجتماعي است كه اكنون يا بزودي با آن مواجه خواهند شد آگاه هستند.
اگر چه هر كسي گاهي حداقل كمي از مصاحبه‌اي كه قرار است در آن شركت كند دچار حالت عصبي مي‌شود. در واقع يعني هر يك از ما در اضطراب اجتماعي قرار مي‌گيريم ، اضطراب اجتماعي مانند خيلي از مسائلي است كه روانشناسان و محققين ارتباطات در آن به تحقيق مشغول هستند.
اسامي كه به اين نظريه‌ها داده مي‌شود عبارتند از :
خجالتي بودن، اضطراب زماني ، اضطراب ارتباطي، كم‌گويي، وحشت در اثر ظهور در مقابل ديگران.
اگر چه برخي از روانشناسان بين اضطراب اجتماعي و نظريه‌هاي فوق تفاوتي قايل هستند. اما بيشتر محققين امروزه اصطلاح اضطراب اجتماعي را با خجالت‌زدگي هم معني بكار مي‌برند. نظريه‌هاي اضطراب زماني، وحشت در اثر ظهور در مقابل ديگران اغلب به عنوان نمونه هاي خاص براي نظريه اضطراب اجتماعي عنوان مي‌شود. علاوه بر اين بررسيهاي آماري نشان مي‌دهد بين اضطراب اجتماعي و خجالت‌زدگي و ديگر نظريه‌ها ارتباط همبستگي وجود دارد. بنابراين ما اصطلاح اضطراب اجتماعي و خجالت‌زدگي را مي‌توانيم در اين مقاله بجاي همديگربكار ببريم.
به هر حال بايد توجه داشت كه اضطراب اجتماعي را نبايد با درونگرايي همانند دانست. در حاليكه درونگراها اغلب بجاي حضور در اجتماع با خودشان تنها هستند. بيشتر اشخاصي كه دچار اضطراب اجتماعي هستند از خجالت‌زدگي متنفر‌اند.
تقريباً دو سوم اين اشخاص در يك تحقيق ، خجالتي بودن خود را يك مشكل واقعي بيان نمودند و يك چهارم اين افراد تمايل خود را براي يافتن راه‌حل اين مشكل بيان نمودند.
(PIKONIS, 1992 A)
بيان مسئله(موضوع تحقيق)
» ويژگيهاي اشخاص مبتلا به اضطرابهاي اجتماعي«
اشخاصي كه از اضطرابهاي اجتماعي رنج مي‌برند در موقعيتهاي اجتماعي كه قرار مي‌گيرند دچار مشكل مي‌شوند. اين اشخاص مي‌گويند هنگاميكه مجبور به گفتگو با ديگران هستند دچار حالت عصبي و احساس نامطلوبي مي‌شوند.(CHEEK , BUSS1981)
آنان به نظر ديگران نسبت به خودشان توجه دارند. آنان وقتي كه با افراد جديد آشنا مي‌شوند و يا مجبور هستند در مقابل حضار صحبت كنند خيلي خجالتي مي‌شوند. اغلب اين افراد فكر مي‌كنند ممكن است كارشان اشتباه باشد و يا احمقانه بنظر آيد. اشخاص خجالتي اغلب دچار لكنت زبان مي‌شوند ، درگفتار دچار اشتباه مي‌شوند ، علائم عصبي در ظاهرشان ديده مي‌شود ، مانند عرق ريختن و لرزش بدن. اين احساسات فقط در ذهن اشخاص اضطراب اجتماعي نيست.

دانلود پروژه بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات