دانلود پروژه اندازه گیری و کنترل کیفیت
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود پروژه اندازه گيري و كنترل كيفيت

دانلود پروژه اندازه گيري و كنترل كيفيت مقاله اندازه گیری و کنترل کیفیت تحقیق آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت گزارش کار آزمایشگاه اندازه گیری و کنترل کیفیت ابزار اندازه گیری کنترل کیفیت جزوه آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت گزارش کار آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت گزارش کار آز اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت مقاله اندازه گیری الکتریکی

Measurement and quality control

اندازه گيري و كنترل كيفيت

فصل اول
اندازه گيري
1-تاريخچه اندازه گيري در جهان
سابقه اندازه گيري به عهد باستان باز مي گردد و مي توان آن را به عنوان يكي از قديمي ترين علوم به حساب آورد .
در اوايل قرن 18 جيمز وات (JAMES WATT) مخترع اسكاتلندي پيشنهاد نمود تا دانشمندان جهان دور هم جمع شده يك سيستم جهاني واحد براي اندازه گيريها به وجود آورند . به دنبال اين پيشنهاد گروهي از دانشمندان فرانسوي براي به وجود آوردن سيستم متريك (METRIC SYS) وارد عمل شدند .
سيستم پايه اي را كه داراي دو استاندارد يكي «متر» براي واحد طول و ديگري «كيلوگرم» براي وزن بوده ، به وجود آوردند . در اين زمان ثانيه (SECOND) را به عنوان استاندارد زمان (TIME) و ترموسانتيگراد را به عنوان استاندارد درجه حرارت مورد استفاده قرار مي دادند .
در سال 1875 ميلادي دانشمندان و متخصصات جهان در پاريس براي امضاء قراردادي به نام پيمان جهاني متريك (INTERNATIONAL METRIC COMVENTION) دور هم گرد آمدند . اين قرارداد زمينه را براي ايجاد يك دفتر بين المللي اوزان و مقياسها در سورز (SEVRES) فرانسه‌ آماده كرد. اين مؤسسه هنوز به عنوان يك منبع و مرجع جهاني استاندارد پابرجاست .
امروزه سازندگان دستگاههاي مدرن آمريكايي ، دقت عمل استانداردهاي اصلي خود را كه براي كاليبراسيون دستگاه هاي اندازه گيري خود به كار مي برند ، به استناد دفتر استانداردهاي ملي (N.B.S)تعيين مي نمايند .
لازم به يادآوري است دستگاه هاي اندازه گيري و آزمون به دلايل گوناگون از جمله فرسايش ، لقي و ميزان استفاده ، انحرافاتي را نسبت به وضعيت تنظيم شده قبلي نشان مي دهند .
هدف كاليبراسيون اندازه گيري مقدار انحراف مذكور در مقايسه با استانداردهاي سطوح بالاتر و همچنين دستگاه در محدوده «تلرانس» اصلي خود مي باشد .

تعريف اندازه گيري :
اندازه گيري يعني تعيين يك كميت مجهول با استفاده از يك كميت معلوم و يا مجموعه‌اي از عمليات ، با هدف تعيين نمودن تعداد يك كميت .

صحت :
نزديكي نتيجه انداره گيري يك كميت را با ميزان واقعي آن كميت گويند ، اين مقدار به صورت درصدي از ظرفيت كلي دستگاه مي باشد .

رواداري :
حداكثر انحراف يك قطعه ساخته شده از اندازه خاص خودش را گويند .

دقت :
نزديكي ميزان تفاوت نتايج حاصل از چند اندازه گيري متوالي را مشخص مي نمايد . دقت دستگاه دلالت بر صحت دستگاه ندارد .

تكرارپذيري :
نزديكي مقدار خروجيهاي يك دستگاه در شرايطي كه مقدار ورودي به دستگاه ، روش اندازه گيري شخص اندازه گيرنده ، دستگاه اندازه گيري ، محل انجام كار ، شرايط محيطي يكسان باشد .

دامنه و ميزان تغييرات :
حداقل و حداكثر ظرفيت اندازه گيري يك دستگاه را محدوده آن دستگاه گويند .

خطاي ثابت :
خطايي كه به طور ثابت كه در تمام مراحل دامنه اندازه گيري با دستگاه همراه مي باشد كه اين خطا با كاليبره كردن دستگاه برطرف خواهد شد.

خطاي مطلق :
نتيجه اندازه گيري يك دستگاه منهاي مقدار واقعي اندازه برداشت شده را گويند .
تصحيح :
مقدار عددي كه به نتيجه تصحيح نشده يك اندازه گيري افزوده مي شود تا يك خطاي سيستماتيك فرضي را جبران نمايد .

منابع خطاي اندازه گيري :
تمام پارامترهاي مراحل توليد و مشخصات نهايي توليد بايستي به منظور رعايت صحت استاندارد به وسيله Q.C ارزيابي شوند . طراح سيستم اندازه گيري بايستي روشي را اتخاذ نمايد تا ميزان خطا در خروجي دستگاهها كاهش يابد و حداكثر خطاي باقي مانده شناسايي شوند .

خطاهاي ناشي از دستگاه اندازه گيري :
عيوب باطني دستگاه
استفاده غيرصحيح از دستگاه
اثرات بارگذاري دستگاه

خطاهاي ناشي از مشاهده در اندازه گيري :
اين نوع خطا شامل وضعيت هاي مختلف در هنگام خواندن دستگاه نشان دهنده با زواياي مختلف مي باشد .

فهرست مطالب
* فصل اول اندازه گيري
* 1-تاريخچه اندازه گيري در جهان
* تعريف اندازه گيري :
* صحت :
* رواداري :
* دقت :
* تكرارپذيري :
* دامنه و ميزان تغييرات :
* خطاي ثابت :
* خطاي مطلق :
* تصحيح :
* منابع خطاي اندازه گيري :
* خطاهاي ناشي از دستگاه اندازه گيري :
* خطاهاي ناشي از مشاهده در اندازه گيري :
* وسايل اندازه گيري :
* كاربرد برچسبهاي كاليبراسيون
* نيازمنديهاي آزمايشگاه دستگاه هاي اندازه گيري دقيق
* روشنايي :
* دما :
* فشار
* گرد و غبار
* رطوبت :
* لرزش :
* صدا :
* كنترل امواج مغناطيسي :
* ساير امكانات :
* فصل دوم
* آزمايش سيستمهاي اندازه گيري
* مباحث
* فصل /1 كاليبراسيونCalibration
* فصل 2
* اندازه گيري براي فرآيند مهندسي معكوس
* يا اندازه گيري و ايجاد Control goge
* هدف :‌
* روش انجام كار Mettodology
* فصل 3 بدست آوردن لقي Bearing
* 1لقي محوري
* 2لقي شعاعي
* مشكلات :
* فصل 4
* كنترل Roundnessگردي
* Straight ness مستقيمي
* شفتShaft
* 1كنترل Straightness مستقيمي
* 2 اندازه گيري Roundness گردي
* فصل 5
* اندازه گيري زواياي يك چرخنده مخروطي
* فصل سوم
* هفت ابزار كنترل كيفيت
* استفاده از هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند
* گامهاي سيستماتيك جهت طرحريزي كنترل فرآيند
* 2-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول (ادامه)
* 3-سطح تعيين كيفيت قابل قبول براي عمليات هاي توليدي
* 4-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي مواد و قطعات ورودي
* 5-رم نمودار علت و معلول
* 6-تهيه برگهاي كنترل
* 7-تكميل برگه هاي كنترل براي يك دوره خاص
* 10-تعيين مشخصات كنترلي در ايستگاه
* 11-تعيين ايستگاههاي كنترل
* 11-تعيين ايستگاههاي كنترل (ادامه)
* 12-تعيين نوع ابزار كنترل براي كنترل مشخصه هاي هر ايستگاه
* 13-طراحي نمودارهاي كنترل و طرحهاي نمونه گيري
* 14-تهيه طرح كنترل (كيفيت) محصول
* 14-تهيه طرح كنترل (كيفيت) محصول (ادامه)
* طرحريزي واحد كنترل كيفيت
* تكنولوژي – Technology
* ابعاد تكنولوژي
* تكنولوژي كنترل كيفيت
* لايه بندي و تقسيم بندي فعاليتهاي طرح ريزي واحد كنتل كيفيت
* طرحريزي واحد كنترل كيفيت
* فاز اول – شناخت وضع موجود
* طرحريزي واحد كنترل كيفيت
* فاز اول – شناخت وضع موجود
* 1-1 شناخت از ديدگاه محصولي
* طرحريزي واحد كنترل كيفيت
* فاز اول -شناخت وضع موجود
* 2-1-شناخت از ديدگاه سيستمي
* طرحريزي واحد كنترل كيفيت
* فاز اول – شناخت وضع موجود
* 3-1-شناخت از ديدگاه عملياتي
* طرحريزي واحد كنترل كيفيت
* فاز دوم – فاز طراحي
* نكاتي چند در رابطه با طراحي
* طرحريزي واحد كنترل كيفيت
* فاز دوم – فاز طراحي
* طرحريزي واحد كنترل كيفيت
* فاز دوم – فاز طراحي
* طرحريزي واحد كنترل كيفيت
* فاز دوم – فاز طراحي
* 3-2-طراحي از ديدگاه عملياتي
* 1-3-2-تعيين فضايهاي مورد نياز براي انبار و طراحي چيدمان انبارهاي كنترل كيفيت
* 2-3-2-تعيين امكانات ، تجهيزات و ابزارآلات لازم براي بازرسي و آزمون
* 3-3-2-تعيين فضاهاي مورد نياز براي آزمايشگاه و‌طراحي‌چيدمان‌آزمايشگاههاي‌كنترل‌كيفيت
* 4-3-2-تعيين تعداد نيروي انساني مورد نياز
* طرحريزي واحد كنترل كيفيت
* فاز سوم – فاز اجراء
* فصل چهارم
* آزمايشگاه خواص مکانيکي – تست استحكام كششي
* هدف از انجام آزمايش:
* وسايل و تجهيزات مورد نياز:
* مراحل انجام آزمايش:
* 1- نمونه فولادي:
* 2- نمونه آلومينيمي:
* بررسي نتايج:
* فصل پنجم
* ماشينهاي اندازه گيري CMM
* دستگاه اندازه گيري سه بعدي
* دستگاههاي اندازه گيري مختصاتي
* علل استفاده از دستگاه CMM
* 2- قواي محركه (موتور الكتريكي) :
* 3- روكش بالشتكها:
* 4- خط‌كشها:
* 5 و6- ستون محور Y دستگاه:
* 7- محور Z دستگاه:
* 8- تجهيزات تعادل محور Z :
* 9- كابين برق:
* 10- كا مپيوتر:
* 11- سيستم حساس (پراپ) Probe system
* ب- حساسه ليزري:
* 12- سنسورهاي توقف اضطراري:
* 13- كره مبنا:
* 14- سنگ گرانيتي
*  مجموعه ريدرمك digtalreidrout
* معرفي يك نرم افزار CMM
* 1- اكسل AXEL
* يك ويژگي مهم
* اندازه گيري تلرانسهاي فرم و وضعيت
* انواع CMM
* تنظيم:
* محورها:
* نظافت:
* فندانسيون:

دانلود پروژه اندازه گيري و كنترل كيفيت

قیمت : 7000 تومان


[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات