بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » روانشناسی و اجتماعی  »  بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو مقاله پایان نامه تحقیق رابطه بین رشته تحصیلی و شخصیت افراد بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین رضایت شغلی معلمان دوره ابتدایی رضایت شغلی معلمان استثنایی رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

The relationship between degree of job satisfaction Mmlyn

 

چكيده طرح پژوهشي:
به اعتقاد بسياري از صاحب نظران از ميان همه مفاهيمي كه متخصصان رفتار سازماني، مديريت و روانشناسان سازمان و صنعتي در موقعيت هاي مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، رضايت شغلي از مهمترين زمينه هاي پژوهشي بوده است. اهميت رضايت شغلي از يك سو به دليل نقشي است كه در بهبود و پيشرفت سازمان و نيز بهداشت و سلامت نيروي كار دارد و از دگرسو، به علت آن است كه مفهوم رضايت شغلي علاوه بر تعاريف و مفهوم پردازيهاي متعدد و گاه پيچيده، محل تلاقي و نيز سازه مشترك بسياري از حوزه هاي علمي مانند روانشناسي، مديريت، جامعه شناسي و حتي اقتصاد و سياست بوده است. به همين دليل ديدگاه ها و مفهوم سازيهاي (conceptualization) متعدد و گاه متناقضي درباره آن شكل گرفته و توسعه يافته است. يكي از جديدترين نظريه ها در اين باره متعلق به ترز (2000) است. ترز (Terez) در نظريه خود تحت عنوان «جستجوي معنا در محيط كار» تلاش كرده است از ديدگاه روانشناختي عواملي را كه مي تواند به محيط هاي كاري و سازماني معنا بخشيده و آنها را مطلوب سازد شناخته و راه هاي عملي ساختن آنها را تبيين كند. مقاله حاضر سعي دارد هر يك از اين عوامل را همراه با ديدگاه ساير صاحب نظران و نظريه پردازان به اختصار توصيف كند.

 

فهرست مطالب
فصل اول – کلیات تحقیق   …………. 1-5
فصل دوم – ادبیات تحقیق ………….. 6-9
فصل سوم – روش تحقیق………………. 10
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل آماری … 11-16
فصل پنجم – نتیجه گیری ……………. 17
منابع ………………………….. 18
ضمائم …………………………..
فهرست جداول و نمودارها :
جدول شماره 1 ……………………. 11
نمودار شماره 1…………………… 12
جدول شماره 2 ……………………. 13
نمودار شماره 2…………………… 14
نمودار شماره 3 ………………….  15
نمودار شماره 4…………………… 16

بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات