گزارش کارآموزی عمران برپایی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی عمران برپایی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت

دانلود گزارش کارآموزی کارورزی عمران برپایی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان بتنی دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان فلزی دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان همراه با عکس دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران ساختمان بتنی دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته عمران ساختمان بتنی گزارش کارآموزی عمران ساختمان

Civil internship report establishing headquarters Cultural knowledge

 

 موضوع : گزارش کارآموزی عمران برپایی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت

قبل از شروع هر نوع عمليات ساختماني بايد زمين محل ساختمان بازديد شده و وضعيت و فاصله ی آن نسبت به خيابان ها و جاده هاي اطراف و همچنين چگونگی دسترسي به خيابان های اصلی مورد بازرسي قرار گيرد. بعد از بررسی های کافی و در صورت نبود مشکل اقدام به آغاز پروژه می نماييم. در اين بررسی ها بايد دقت شود تا ما مشکلی از لحاظ ورود و يا خروج ماشين آلات نداشته باشيم و ضمنا جای کافی برای مصالح پای کار فراهم کنيم. سپس نسبت به ريشه كني( كندن ريشه هاي نباتي كه ممكن است در زمين روييده باشند ) اقدام می شود و خاك هاي اضافي به بيرون حمل گردد و بالاخره بايد شكل هندسي زمين و زواياي آن كاملا معلوم شده وبا نقشه ساختماني كاملا مطابقت داشته باشد

دانلود گزارش کارآموزی عمران برپایی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت
برپايی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت
کارآموزی عمران برپايی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت
گزارش کارآموزی بر پایی ساختمان مرکزي فرهنگسراي معرفت

فهرست مطالب

مشخصات پروژه

1. بازديد از زمين و ريشه کنی

2. پياده سازی نقشه

3. گود برداری

استفاده از ديوارهاي مانع :

4. پياده کردن محل پی ها و شناژها و آرماتور گذاری

5. قالب بندی

6. بتن سازی و بتن ريزی

7. اجرای ستونها

8. اجرای تيرها و سقف ها

گزارش کارآموزی عمران برپایی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات