دانلود گزارش کارآموزی اجرا شالوده و ستون رشته عمران
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی اجرا شالوده و ستون رشته عمران

دانلود گزارش کارآموزی اجرا شالوده و ستون رشته عمران کارورزی گزارش کارآموزی برای رشته عمران گزارش کارآموزی شهرداری رشته عمران دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته عمران نمونه گزارش کارآموزی رشته عمران گزارش کار کارآموزی رشته عمران گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران گزارش کارآموزی رشته عمران word گزارش کارآموزی رشته عمران در شهرداری

Internships run the foundation and pillar of Civil Engineering

 

موضوع : گزارش کارآموزی عمران اجرا شالوده و ستون

فهرست مطالب
1-اجراء شالوده
1-1)شالوده گسترده
1-2)شالوده منفردونواری
1-3)نحوه اجرای شالوده
1-4)مشخص کردن مکان ستون
1-5)بتن ریزی شالوده
2-اجراء ستون ها
2-1)نحوه تهیه آرماتور ستون
2-2) تهیه قالب مناسب ستون
2-3)بتن ریزی ستون ها
2-4)آب باشی ستون ها
دانلود گزارش کارآموزی اجرا شالوده و ستون رشته عمران

کارآموزی عمران اجراء شالوده و ستون
گزارش کارآموزی عمران اجرا شالوده و ستون

مختصری از گزارش کارآموزی :
درشالودهمنفرد براي هر ستون، يك شالوده طراحي مي‌گردد. سپس تمامي شالوده‌ها را بوسيلة شناژ بتني (كه آن هم داراي آرماتور است) به هم متصل مي‌كنند كه اين كار جهت يكپارچه‌سازيشالودهدر مقابل نيرو‌هاي جانبي انجام مي‌گيرد. عرض شناژ عمدتاً از عرض شالوده كوچكتر است.
در شالوده‌هاي نواري، شالوده براي مجموعة چند ستون كه در يك راستا هستند طرح مي‌گردد. در اين حالت عرض شالوده در تمام نقاط يك نوار تقريباً يكسان است.
اگر شالوده پائين‌تر از سطح زمين اجرا شـود با كندن زمين در اندازه‌هاي داده شده و آرماتوربندي آن، به ساختشالودهمي‌پردازند ولي اگرشالودهبالاتر از سطح زمين باشد با چيدن بلوك محدودة بتن‌ريزي را مشخص مي‌كنند.
نحوة اجرايشالودهدر سازة
ابتدا با ريختن گچ روي زمين (ريختن رنگه) يا ريسمان كار نقشة پي و محدودة بتن‌ريزي را مشخص مي‌كنند.

دانلود گزارش کارآموزی اجرا شالوده و ستون رشته عمران

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات