دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات

دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات دانلود کارآموزی کشاورزی پروژه کارورزی زراعت و کشاورزی مجله زراعت و اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات ایران زراعت و اصلاح نباتات تهران زراعت و اصلاح نباتات لرستان زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران گزارش کارآموزی اصلاح نباتات دانلود گزارش کارآموزی رشته کشاورزی

Internship Report on Crop

 

موضوع : گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات

فهرست مطالب

عناوين                                                                                          صفحه

ترويج و آموزش كشاورزي                                                                                    4
رابطه ترويج با تحقيق                                                                                             6
رابطه تحقيق با آموزش                                                                                          7
كمك مروج از طريق ارتباط با محقق                                                                   8
روشها و وسايل كمك آموزشي                                                                               9
نكات ايمني هنگام سمپاشي                                                                                    10
عوامل مؤثر در كاهش بازدهي كود و زراعت و باغباني                                      11
هورمون Pix و كاربرد در پنبه                                                                               11
ارزش مبادله يك كيلو پنبه محلوج با ساير محصولات                                           12
كرم قوزه پنبه                                                                                                        12
كنه پنبه                                                                                                                 13
رقم ساحل                                                                                                            14
بيماري بلاست برنج                                                                                          15
سوختگي غلاف برنج                                                                                        16
خسارت موشها به برنج                                                                                      17
خسارت پرندگان به برنج                                                                                 17
سياهك دروغي برنج                                                                                       18
پوسيدگي غلاف برنج                                                                                      18
پوسيدگي ساقه برنج                                                                                        19
پروانه كرم ساقه خوار برنج                                                                             19
اختلاف بين برنج و سوروف                                                                           20
پوسيدگي طوقه برنج                                                                                     20
منابع و مأخذ                                                                                                  22
رشته زراعت و اصلاح نباتات
دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات
کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات

مختصری از گزارش کارآموزی :
بطوركلي فعاليتهاي ترويجي را كه در غالب كشورهاي جهان پذيرفته شده مي توان به چنداصل استوار دانست:اصول اقتصادي ، اصول آموزشي و اصول اداري.
كه در اينجا بطور اجمالي به اصول آموزشي ، اشاره خواهد شد:
براي اينكه سطح ميزان بيشتر خواهي در بين جامعه روستائي بالا رود، و براي اينكه انديشه هاي نو و شيوه هاي نوين كشاورزي در روستا رواج پيدا كند و براي اينكه حس همياري و خودياري در روستا ها فزوني يابد و سرانجام براي اينكه بتوان به هدفهاي نهائي ترويج كه همانا افزايش سطح درآمد روستائيان و رسيدن به كمال مطلوب در مظاهر مختلف زندگاني آنها دست يافت بايد از لاقيدي ها و توكل داشتن روستائيان به طبيعت كاسته ، شك و ترديد ها و اتكاء به غير از ميان آنها برطرف نموده و بالاخره حس همكاري و مأنوس شدن بكار هاي دسته جمعي را در آنها بطور شايسته اي بالا برد.يگانه عاملي كه ما را در اين مسير به مقصود مي رساند ، آموزش و تعليم همگاني روستائيان مي باشد و نمي توان از آن در هيچ مرحله اي از مكان و هيچ نوع فعاليتي صرفنظر كرد.
با آگاهي به اين مسئله و در كل با توجه به اينكه روستائيان بدون آموزش قادر نخواهند بود فعاليتهاي فني ، اجتماعي و اقتصادي را به طرز پسنديده اي به انجام برسانند . ترويج اساس و ركن اصلي خود را بر پايه آموزش استوار كرده است.
ترويج يك آموزش غير رسمي است چون آموزش در ترويج وابسته به تدريس و تعليم       مدرسه اي و با برنامه رسمي نمي باشد. ترويج آموزش است چون هدفش ياد دادن ، فهماندن و مدرن كردن مردم به روشهاي بهتر مي باشد . و به هيچ وجه هدفش مجبور كردن و مطيع كردن آنها نمي باشد. مروجين با روشهاي ترويجي به روستائيان مي آموزند كه چگونه با افزايش عملكرد ، پول بيشتري بدست آورند و در عين حال چگونه از درآمد بيشتر، استفاده مطلوب بعمل آورند.
اگر به مردم روستائي ، راه ها و روش هاي حل مشكلات آنها آموخته شود آنها هم مي توانند تصميم بگيرند و عاقلانه اقدام كنند ترويج به مردم ياد مي دهد كه چگونه از منايع طبيعي خود استفاده كنند تا در نتيجه روشهاي غير فني زراعي آنرا نابود نكنند ، بلكه در بهبود شرايط و استعدادهاي اين منابع نيز اقدام شود . رفتار ، عقايد و مختصات خانواده ، جامعه و محيط زندگي ، در زندگي فردي بسيار مؤثر است و عامل مهمي در عوض شدن رفتار ، عقايد و فعاليتهاي فردي محسوب مي شوند . بنابراين در آموزش ترويجي ، فرد نيز بايستي مورد نظر قرار گيرد.
مراكز تحقيقاتي بايد خود را سريعا به مروجين انتقال دهند و مروجين با آموزش به روستائيان  مي توانند نقش ارزنده اي در بالا بردن معلومات كشاورزي روستائيان بازي كنند ، فلوئيت زير بيان كننده اين مطلب مي باشد.

دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات