دانلود پروژه جايگزين زندان در جهان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » حقوقی و قضائی  »  دانلود پروژه جايگزين زندان در جهان

دانلود پروژه جايگزين زندان در جهان مقاله تحقیق مجازاتهای جایگزین زندان جایگزین های زندان مجازات هاي جايگزين زندان لايحه مجازاتهاي جايگزين زندان مجازات جایگزین زندان کتاب جایگزین زندان لایحه مجازاتهای جایگزین زندان مقاله در مورد زندان مقاله درباره زندان مقاله آسیب شناسی زندان مقاله زندانبانی مقاله زندان زنان مقاله حقوق زندانیان مقاله در مورد زندان زنان مقاله مددکاری زندان

Replacement project in the prison

 

جايگزين زندان در جهان
فهرست مطالب
پيشينه. 1
جايگزينی، همزاد با آغاز حبس گرايي.. 1
اثباتيون و تأثير بر حبس گرايي.. 2
مارك آنسل و زندان زدايي.. 2
پست مدرنيزم و زندان زدايي.. 3
حبس زدائي به مثابه يك سياست كيفري… 3
آغاز حبس زدايي.. 4
الزامات لازم براي جايگزين هاي مجازات… 6
روش هاي سنتي جايگزيني زندان در جهان.. 11
آزادي مشروط.. 11
دو كشور موفق در آزادي مشروط.. 13
ايالات متحده. 13
انگلستان.. 14
تعليق مراقبتي.. 15
كاهش هزينه ها 16
نتايج عملي.. 16
جزاي نقدي… 17
جانشين هاي حبس يا زندان در فرانسه. 18
مراقبت الكترونيكي چيست؟. 19
مراقبت الكترونيكي (EM)، جايگزين زندان.. 20
مشكلات سيستم EM…. 21
آيا EM جانشين زندان است؟. 25
EM در آغاز مجازات… 26
مجازات هاي نوين جايگزين حبس….. 28
تعويق تعقيب…. 28
ميانجي گري… 28
تعليق مراقبتي فشرده. 28
خدمات اجتماعي.. 29
حبس در منزل.. 30
نظارت الكترونيكي.. 30
منابع: 32
جايگزين زندان در جهان (نمونه موردي در فرانسه)
پيشينه
در خصوص سابقة جانشين هاي حبس اظهار نظرهاي متفاوتي وجود دارد. اين اختلاف نظرها ناشي از آن است كه برخي آغازگر جايگزین هاي حبس را كساني مي دانند كه مشخصا” اين واژه را به كار برده و آن را صورتي تئوريك و علمي داده اند و بعضي ديگر اولين بارقه هاي شك و ترديد در حبس را آغاز تاريخ جايگزيني حبس مي دانند. ما با گروه دوم همداستان مي شويم و اين پيشينه رابه قديم تر خواهيم برد.
جايگزينی، همزاد با آغاز حبس گرايي
در يك نگاه ژرف مي توان تاريخ اصلاح در زندان زدائي را به سالهائي كه اين مجازات به عنوان كيفر اصلي در اروپا و سپس سراسر جهان بسط يافت مربوط ساخت. حقوقدانان و فيلسوفان از اين كه پس از انقلاب فرانسه زندان به گفتمان سياست كيفري مبدل شد متعجب شدند. زيرا حبس مجازاتی نبود كه در سلسله مراتب مجازات ها بلافاصله پس از تعذيب قرار گيرد تا به بهانة حفظ حقوق انسانها جايگزين آن شود.
هم چنين زندان، كيفري معمولي و متداول نبود كه بتواند جاي خالي تعذيب را پركند. اما قانون جزاي 1810 ناپلئون به رغم تصور برخي حقوقدانان كه منتظر بودند زندان هم به همراه ساير شكنجه ها از ليست كيفرها پاك شود سلسله مراتبي مملو از زندان را ارائه كرد. برخي نيزتحت تأثير سياهچاله هاي قديم و از بيم رواج دوبارة شكنجه هاي بدني، زندان را ترويج نمودند. منتسكيو و ولتر از آن جمله بودند
اثباتيون و تأثير بر حبس گرايي
وقتي حاميان مكتب اثباتي آزادي ارادة مجرم را در ارتكاب جرم مورد ترديد قرار دادند ، اين انديشه كه مجازات بايد بر مبناي حالت خطرناك مجرم و مسئوليت اجتماعي اوتعيين شود به زندان زدايي در ساحت تئوري كمك كرد. آنها با پيشنهاد “اقدام تأميني” به جاي مجازات ،حبس به عنوان كيفر را به باد انتقاد گرفتند. اما در عمل توفيق زيادي حاصل نشد . اما اين گروهها به نوبة خود تأثير زيادي بر ايجاد نهادهايي چون تعليق مراقبتي و آزادي مشروط در فرانسه و بلژيك داشتند. اين نهادها در اواخر قرن 19 از مهم ترين دستاورهاي تحول علم حقوق محسوب مي شدند

دانلود پروژه جايگزين زندان در جهان

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات