دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی دانلود گزارش کارآموزی تاسیسات الکتریکی کارورزی گزارش کارآموزی تاسیسات الکتریکی ساختمان گزارش کارآموزی تاسیسات الکتریکی برق پروژه تاسیسات الکتریکی با محاسبات پروژه تاسیسات الکتریکی ساختمان پروژه تاسیسات الکتریکی نور و صدا پروژه تاسیسات الکتریکی بیمارستان پروژه تاسیسات الکتریکی معماری پروژه تاسیسات الکتریکی در معماری

Internship Report familiar with electrical installations

 

 موضوع : گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی

فهرست مطالب

بخش اول : آشنایی با تاسيسات الكتريكي

آشنايي با جريان سه فاز

انواع اتصال در سيستم سه فاز

روشهاي اندازه گيري توان

الف- روش چهار سيم (3 واتمتري)

ب- روش سه سيم (2 واتمتري)

مزاياي سيستم سه فاز

عايق كابلها

علايم اختصاري كابلها

فيوز

انواع فیوز

الف- فيوز حرارتي ذوب شونده

ب- فيوز حرارتي (بي متال)

پ- فيوز مغناطيسي

ت- فيوز توان بالا NH

ث- فيوز فشار قوي HH

انتخاب نوع فيوز

تعيين افت ولتاژ مجاز و انتخاب سطح مقطع هادي

بخش دوم : وسايل كنترل ساده

كليدها

مي توان كليدها را كلاً به دو دسته تقسيم نمود :

الف- كليدهاي ساده :

ب- كليدهاي مركب :

راه اندازي موتورها با استفاده از كليد ستاره – مثلث :

بخش سوم : كليدهاي مركب

كليدهاي مركب

تعريف رله :

تعريف كنتاكتور :

ساختمان داخلي كنتاكتور

مشخصات الكتريكي و حرارتي و مكانيكي هر كنتاكتور

عمر مكانيكي :

آشنايي با قطع كننده هاي ولتاژ (سكسيونرها) و كليدهاي قدرت (ديژنكتورها).

1-سكسيونر ساده :

موارد استعمال سكسيونرها :

سكسيونرهاي قابل قطع زيربار :

كليد قدرت يا ديژنكتور :

انواع ديژنكتورها :

كليدهاي با قطع و وصل خودكار :

تايمر(كليد زماني) :

تايمرها بطور كلي به دو نوع تقسيم بندي مي شوند :

الف- تايمر با تاخير در وصل (ON – DELAY)

ب- تايمر با تاخير در قطع (OFF – DELAY)

گزارش کار کارآموزی

آشنایی با تاسیسات الکتریکی

کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی

مختصری از گزارش کارآموزی :

آشنايي با جريان سه فاز
جريان سه فاز در مداري كه سيم بندي القاء شونده آن (آرميچر) از سه دسته سيم پيچ جدا كه هر كدام نسبت به هم 120 درجه الكتريكي اختلاف فاز دارند تهيه مي شود.
انواع اتصال در سيستم سه فاز
در سيستم سه فاز معمولاً‌ از سه نوع اتصال استفاده مي شود :
الف- اتصال ستاره
ب- اتصال مثلث
ج- اتصال مختلط
-محاسبه جريان و ولتاژ در اتصال ستاره
همانطور كه مي دانيم در اتصال ستاره اختلاف سطح هر فاز با سيم نول ولتاژ فازي (UP) و اختلاف سطح هر فاز با فازي ديگر ولتاژ (Ul) را تشكيل مي دهند. مقدار ولتاژ خط از مجموع دو ولتاژ فازي بدست مي آيد. به همين جهت براي بدست آوردن مقدار Ul بايد برآيند دو ولتاژ فازي را رسم و مقدار آن را محاسبه نماييم. بدين ترتيب كه يكي از بردارها را در امتداد و به اندازه خودش رسم كرده و سپس بردار را با بردار پهلويش رسم مي كنيم. رابطه روبرو برقرار است :
اما جرياني كه از هر كلاف عبور مي كند همان جريان خط مي باشد. يعني در اتصال ستاره جريان خط مساوي جريان فاز است . IL=IP
-محاسبه جريان و ولتاژ در اتصال مثلث
در اين روش كلافهاي مصرف كننده يا مولد به شكل مثلث قرار مي گيرند. همانطور كه مي دانيم ولتاژ خط UL در اتصال مثلث همان ولتاژي است كه در دو سر كلاف قرار دارد يعني در اتصال مثلث ولتاژ خط برابر با ولتاژ فاز است : UL = UP
اما جرياني كه از هر خط مي گذرد مجموع برداري جريان دو كلاف بعدي است. پس جريان هر خط 73/1 برابر جريان هر فاز است :
-اتصال مختلط تركيبي از اتصالهاي ستاره و مثلث مي باشد.
توان در مدارهاي سه فاز
در يك اتصال سه فاز توان كل از مجموع توانهاي هر فاز بدست مي آيد : P = P1+P2+P3
اگر بار متعادل باشد داريم : P1 = P2 = P3 = Pph
پس توان كل مي تواند سه برابر توان هر فاز باشد : P = 3Pph
P = Up.lp.COS ()
در اتصال ستاره توان بصورت زير بدست مي آيد :

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]