دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی پروژه کارورزی گزارش کارآموزی ساخت ساختمان مسکونی گزارش کارآموزی ساختمان مسکونی گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسکونی گزارش کارآموزی نازک کاری ساختمان مسکونی دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسکونی گزارش کارآموزی اسکلت فلزی گزارش کارآموزی اسکلت فلزی ساختمان دانلود گزارش کارآموزی اسکلت فلزی

Internship report on performance of residential building with steel structure

موضوع : گزارش کارآموزی ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی

ساختمان مسكوني با مشخصات: 4 طبقه روي پيلوت- اسكلت فلزي ميباشد.
مصالح ساختماني پاي كار طبق مقررات شهرداري نبايست از 3/1 گذر تجاوز نمايد. شخص و يا شركت پيمانكار با توجه به سايت پلان مكانهايي را به عنوان دفتركارگاه،محل استراحت كارگران،انبار مصالح و تجهيزات و…احداث مي نمايد.
دستگاهها و تجهيزاتي كه در كارگاه وجود دارند شامل جراثقال (در صورت نياز) ، باسكولها و جرثقيل تيفور ، موتورهاي ديزل برق ، ركتيفايرهاي متعدد براي جوشكاري ، دستگاه برش هوا ، ميكسر و پمپ دستي براي بتن‌ريزي ، دستگاههاي مخصوص آزمايشات بتن و جوش كه برخي در كارگاه موجود و بعضي ديگر بر حسب نياز توسط اپراتورها به كارگاه منتقل مي‌شوند .قسمتي از كارگاه براي ساخت و آماده سازي قطعات براي نصب در نظر گرفته شده كه به اين منظور باسكولهايي جهت مونتاژ ستونها توسط پيمانكار ساخته شده‌اند . اين باسكولها بعد از اتمام كار به راحتي قابل جمع‌آوري مي‌باشند .
انباردار مسؤول تحويل و محافظت از مصالح وارده به كارگاه مي‌باشد . به اين ترتيب كه هرگونه مصالح به محض ورود به كارگاه با فاكتور ارائه شده كنترل و جهت انبار فاكتور مي‌شود . يعني ورود و خروج كلية مصالح دقيقاً كنترل مي‌شود . انباردار موظف است به طور شبانه روزي از انبار محافظت كند

3- شرح وظايف اجمالي نظارت مقيم :
1- نظارت مقيم نمايندة مهندسين مشاور در كارگاه بوده و رعايت كلية شئونات اخلاقي و انضباطي از طرف وي مورد انتظار مي‌باشد . حضور مستمر نظارت مقيم در كارگاه و در حين اجراي عمليات الزامي بوده و استفاده از مرخصي استحقاقي نيز براساس ضوابط و با هماهنگي قبلي با سرناظر پروژه محقق خواهد بود .
2- نظارت مقيم مسؤول مطالعة نقشه‌ها ، جزئيات اجرائي ، مشخصات فني عمومي و خصوصي ، فهرست مقادير منضم به پيمان بوده و نسبت به اجراي عمليات بر اساس مشخصات فني نظارت خواهد نمود .
ناظر مقيم با توجه به برنامة زمان‌بندي تصويبي بايد حداقل يك ماه قبل از اجراي عمليات ، نقشه‌هاي مربوطه را بررسي نموده و در صورتيكه به ناهماهنگي بين نقشه ها و يا كمبود اطلاعات برخورد نمايد ، مراتب را از طريق سرناظر پروژه پيگيري نموده تا در هنگام اجراي عمليات تأخيري از اين بابت متوجه پروژه نگردد .
3- نظارت مقيم با توجه به برنامة زمان‌بندي مصوب و برنامة تأمين مصالح و مدت اجراي هريك از عمليات ، با توجه به حجم كار موردنظر بر تعداد عوامل فني و اجرائي و ماشين‌آلات فعال و تأمين مصالح توسط پيمانكار كنترل كامل داشته و در موارد مقتضي در جهت افزايش پرسنل اجرايي متخصص و فني و جلوگيري از اشتغال نيروي انساني فاقد شرايط لازم و استفاده از ماشين‌آلات متناسب با نوع كار اجرايي و تأمين به موقع مصالح و ساير نيازهاي تداركاتي كارگاه تذكرات لازم را با هماهنگي سرناظر پروژه به پيمانكار ابلاغ خواهد نمود.
4- نظارت مقيم بر ورود مصالح مورد نياز در حد اتمام كار و نحوة انبار نمودن و نگهداري آن آگاهي كامل داشته و در صورت تأييد كيفيت مصالح و انطباق آن با مشخصات فني پروژه ، مصالح وارده به كارگاه را در گزارشهاي ماهيانه و همچنين صورتمجالس ماهيانه ورود مصالح به كارگاه منعكس و از همين مقادير در صورت وضعيتها استفاده خواهد نمود . اخذ تصوير بارنامه مصالحي كه مشمول پرداخت كراية حمل مي باشند و ضميمه نمودن آنها به صورتجلسات ورود به كارگاه كه در پايان هر ماه تنظيم خواهد شد و همچنين نظارت بر عدم خروج مصالح تأييدشده از كارگاه ضروري مي باشد . ضمناً ناظر مقيم بر نحوة نگهداري صحيح مصالح و تجهيزات تحويلي كارفرما به پيمانكار ، نظارت كامل خواهد داشت .
در مواردي كه مشخصات فني خاصي از مصالح مصرفي مورد نظر بوده و يا اينكه در كيفيت مطلوب مصالح مصرفي ترديد وجود داشته باشد ، انجام آزمايشهاي لازم بر روي نمونه مصالح در مقاطع مختلف (قبل از سفارش ، هنگام ورود مصالح به كارگاه و پايكار) ضروري مي‌‌باشد . همچنين يك نمونه از مصالحي كه بايد به تأييد دفتر مركزي مهندسين مشاور برسد ، پس از ارائة نمونه‌هاي مختلف توسط پيمانكار و تأييدية نهايي دفتر مركزي ، جهت كنترل مصالح مصرفي به دفتر نظارت مقيم در كارگاه ارسال خواهد شد .
5- نظارت مقيم در خصوص تهية صورت كاركردها در پايان هر ماه به سرپرست كارگاه تأكيد نموده و پس از ارائة صورت وضعيت توسط پيمانكار ، براساس نظارت به عمل آمده و گزارشهاي تنظيمي نسبت به بررسي مقادير عمليات اجرايي و مصالح پايكار اقدام نموده و پس از اصلاح و تأييد كلية نسخه‌ها ، صورت وضعيت را جهت انجام اقدامات بعدي تحويل سرناظر پروژه خواهد نمود .
لازم به ذكر است كه اين مدت نبايد از چهار روز تجاوز كند . رسيدگي به صورت وضعيتها بايد با هماهنگي سرناظر پروژه معمول و اصلاحات موارد اعمال شده توسط سرناظر پروژه برروي صورت وضعيتها نيز در رسيدگيهاي بعدي مدنظر قرار گيرد . صورت وضعيتها بايد حاوي ريز برآورد و صورتجلسات ابلاغي و ساير اسناد و مدارك مورد نياز بوده و پرداخت به صورت علي‌الحساب قابل قبول نخواهد بود

گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی
کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی
دانلود گزارش کارآموزی ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی

فهرست مطالب

1- مقدمه

2 – مشخصات كارگاه و دفتر

3- شرح وظايف اجمالي نظارت مقيم

4-مشروحي از عمليات انجام شده در كارگاه

5- اجراي اجزائ يك ساختمان فلزي

6- اجرائ سقف تيرچه بلوك

7- ديوار چيني

8- وظايف كاراموزدر كارگاه

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات