دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر تامین اجتماعی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر تامین اجتماعی

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر تامین اجتماعی کارورزی دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در بیمه تامین اجتماعی گزارش کارآموزی کامپیوتر تامین اجتماعی گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر تامین اجتماعی گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی رشته کامپیوتر دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر تامین اجتماعی کارآموزی تامین اجتماعی گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی گزارش کارآموزی کامپیوتر تامین اجتماعی

Computer Training Report of Social Security

موضوع : گزارش کارآموزی تامین اجتماعی

فهرست مطالب

مقدمه و تشكر
آشنايي با مكان كارآموزي
تاريخچه تامين اجتماعي و ساختار آن:
نمودار سازماني وتشكيلات:
فصل اول
آشنايي كلي با مكان كارآموزي
امور بيمه شدگان:
بايگاني فني:
كاركرد و ريز دستمزد بيمه شدگان:
بيمه شدگان خاص:
كمك هاي كوتاه مدت:
كمكهاي بلند مدت:
نام نويسي و حسابهاي انفرادي:
نامنويسي و دفترچه:
حسابهاي انفرادي:
وصول حق بيمه ومطالبات:
باجه دريافت:
بانك در آمد:
مطالبات:
بازرسي:
محاسبه پرونده:
محاسبه پيمان:
پيگيري مطالبات:
هيت هاي تشخيص:
اجرائيات:
سيستم هاي پشتيباني:
حسابداري:
انبار:
اموال:
حقوق و دستمزد:
دبيرخانه:
قوانين و مقررات:
بودجه:
حضورو غياب:
پرسنلي:

فصل دوم
ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز
: Osi مد ل
(Instiute of electricaland electronic engineers)IEEE
انواع سيستم عامل هاي شبكه:
شبكه تعريف شده:
روشهاي اتصال و هم بندي شبكه:
هم بندي:
LOBASETمشخصات مشهور اترنت
فرمت هاي فريم اترنت
هم بندي سيم كشي ساخت يافته:
هاب ها:
هاب هاي سوئيچينگ:
كارت هاي رابط شبكه:
هاي نت ورVolume
SYS
اتصال به سرويس دهنده نت ور
Lanنرم افزار راه اندازي
NIM
مشاهده كاربران فعال:
قطع ارتباطها
NCopyفرمان
ADMINآشنايي با كاربري به نام
مطالبي در مورد بانك اطلاعاتي
مزاياي استفاده از بانك اطلاعاتي
معايب استفاده از بانك اطلاعاتي

فصل سوم
آزمون آموخته ها،نتايج و پيشنهادات
چرا فاكس پرو انتخاب شده است؟
استفاده آسان
رواج فاكس پرو
Dos با استفاده از فاكس پرو و سيستم عامل
وظايف ناظر شبكه:
فايل Config.Sys
سخن پاياني
گزارش کارآموزی تامین اجتماعی کامپیوتر
کار آموزی کامپیوتر شعبه تامين اجتماعي ميانه
دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر تامین اجتماعی

مختصری از گزارش کارآموزی :
شبكه هاي محلي و كابل بندي:
شبكه يك سيستم ارتباطي و قابل تغيير است و مي توان آن را طوري ساخت كه نيازهاي سايتهاي مختلف را برآورده سازد.
پيمانه اي بودن آن اضافه كردن اجزاي جديد يا اتصال اجزاي موجود را اسان مي نمايد.قابل تغيير بودن شبكه ايجاد تغييرات و افزودن امكانات جديد را ساده مي كند.
: Osi مد ل
استانداردي براي پروتكلهاي ارتباطات است.اين مدل توليد كنندگان را در ايجاد سيستم Osiهاي شبكه اي كه قادر به همكاري و كار با يكديگر باشندياري مي كند.مدل
يك معماري لايه اي براي تمايز فراينده هاي ارتباطاتي لازم براي انتقال داده ها در بين شبكه هاي متصل به هم و برنامه هاي كاربردي تعريف كرده است.
لايه پايني اين پشته ،اجزاي فيزيكي واقعي را از جمله رابطها،كابلها و سيگنالهاي الكتريكي لازم براي انتقال بيتهاي داده ها مشخص مي كند.
لايه پيوند داده ها كه بالاي اين لايه است،نحوه بسته بندي داده ها براي انتقال در شبكه فيزيكي را مشخص مي كند.
(براي ايجاد شبكه به كار مي رود)در بالاي لايه فيزيكي قرار دارد.Date-link چون لايه
پروتكلهايي براي تماس مستقيم با اجزاي فيزيكي شبكه تعريف مي كند.اين لايه جريان اطلاعات در اتصال را كنترل كرده و روتينهاي بررسي خطاي خود را به بسته هايي كه از طريق اتصالها فرستاده مي شوند اضافه مي كند.
(Instiute of electricaland electronic engineers)IEEE
تعريف كرده كه عبارتنداز:Data-link دو زير لايه مهم در لايه
:دراين لايه همبندي هاي مختلف شبكه(Media access control)MAC زير لايه
تعريف مي شود.تمامي مشخصات نحوه دسترسي كارت Tokenfing از جمله اترنت و
رابط شبكه به كابل در اين لايه كنترل ميشود.
Nie موارد يك كامپيوتر يا سرويس دهنده چند (Logikal link control)LLCزير لايه
دارد و ممكن است اينها براي هم بندي هاي مختلف باشند.براي مثال ممكن است در يك نصب شده باشد.Tokenfing سرويس دهنده دو كارت اترنتو يك كارت
برخورد نمودهLLCوقتي يك بسته ارسال وبه طرف پايين پشته پروتكلها مي رود.به زير لايه
و به كارت رابط صحيح شبكه فرستاده مي شود.
network driver Interfaceناول
(Open Data-link Interface)ODI استاندارد
هستند.Data-link ميكرو سافت دو استاندارد جالب در لايه

:اين استاندارد ناول روشي براي اجراي دو يا چند پروتكل ارتباطاتي در يك كامپيوترODI
بر روي يك يا چند آداپتور شبكه فراهم مي كند.
ازطريق يك كارت شبكه امكان پذيراست Ipx.Tu/Ip براي مثال،انتقال هردو پروتكل
اين استاندارد ميكروسافت مانند: (Networkdriver Interface standard)NDIS
ناول چند پروتكل را پشتيباني مي كند.ODI
_چرا يك شبكه كامپيوتري ايجاد مي شود؟
بسياري از دلايل مي تواند در درك مفهوم شبكه و اينكه چه كاري براي سازمان انجام دهد مفيد باشد.
سيستم عملهاي شبكه نتور ناول براي قابليت هاي زير طراحي شده اند:
اشتراك فايل و برنامه:چاپگرها،رسام و دستگاههاي ذخيره سازي منابع راتشكيل مي دهند.وقتي اشخاص بيشماري از طريق شبكه به چاپگرهاي پيشرفته دسترسي پيدا مي كنند
توجيه اقتصادي خريد اين گونه تجهيزات آسانتر مي شود.
ايده آلي براي برنامه هاي (plat from) اشتراك بانكهاي اطلاعاتي:شبكه محيطهاي
كاربردي بانكهاي اطلاعاتي و اشتراك اطلاعات هستند.وقتي ويژگيهاي قفل كردن ركوردها پياده سازي مي شودچندين كاربر مي توانند همزمان به فايلهاي بانك اطلاعاتي دسترسي پيدا كنند.
قفل كردن ركوردها تضمين مي كند كه هيچ دو كاربرد همزمان يك ركورد را تغيير نمي دهند و يا تغييرات انجام شده يك شخص ديگر را بازنويسي نمي كنند.
گسترش اقتصادي كامپيوترهاي شخصي:كامپيوترهاي ارزان يا ايستگاههاي كاري بدون ديسكت را مي توانيد براي كاربراني نصب كنيد كه به سرويس دهنده هاي قدرتمند دسترسي داشته و ساير دستگاههاي جانبي را به اشتراك مي گذارند.
براي كار (grouoware) قابليتهاي گروه كاري:نرم افزار شبكه خاص به نام نرم افزار
در شبكه ها طراحي شده است.با وجود اين نرم افزار به آساني مي توانيد اشخاص را كه در نواحي مختلف جغرافيايي قرار دارند ، مثلا اشخاصي كه در گروههاي فروشي قسمتهاي مختلف كشور قرار داشته و از فايلها به طور مشترك استفاده مي كنند در يك گروه قرار دهيد.ارسال پيامها و نامه هاي الكترونيكي به گروهي از كاربران نيز آسانتر است.
مديريت متمركز:شبكه ها مي توانند سازماني را در تقويت مديريت شبكه ياري كنند.سرويس دهنده هايي كه قبلا در چندين دپارتمان توزيع مي شدند را اينك مي توان دريك محل مجتمع نمودانجام اين كار مديريت روند ارتقاي سختافزار،پشتيبان گيري
از نر م افزارها و محافظت سيستم را بسيار آسانتر مي كند.
اين ويژگي به مديران امكان مي دهد كه سياستهاي دستيابي اشخاص تحت مديريت خود را ، و يا اشخاص خارجي(بيرون از دپارتمانها)كه مي خواهند وجود دستيابي به سرويس دهنده را دريافت كنند مديريت كنند.
به زمان ياaccount امنيت:فقط افراد مجاز مي توانند به سيستم عامل ها دست يابند و
سيستم هاي خاص محدود شود.نت ور تكنيكهاي رمز گزاري را طوري پياده سازي مي كند تا امكان كشف كلمه رمز هنگام ورود غير مجاز از بين برود.
در سرويس Ipx.Tu/Ip ارتباطات داخلي: نت ور از پروتكل هاي بين شبكه اي استاندارد
دهنده پشتيباني نموده و چون اين پروتكلها در سرويس دهنده هاي نت ور قابل استفاده هستند از اين رو نت ور مي تواند شما را در ايجاد شبكه هاي مستقيم دپارتمانها ياري كند.
به اين معناست كه نت ور مي تواند تقريبا با هرسيستمIpx.Tu/Ipپشتيباني از پروتكل
عامل سرويس دهنده و سرويس گيرنده ديگر از جمله سيستمهاي يونيكس ،سرويس سرويس گيرنده هاي ويندوز 98 كار كند.NT دهنده و سرويس گيرنده هاي ويندوز

انواع سيستم عامل هاي شبكه:
پس از مرتبط كردن تمامي اجزا لازم است سيستم عامل مناسبي نيز نصب كنيد اين سيستم عامل بايد امكان استفاده مشترك از فايل ها و منابع را فراهم سازد.دو نوع سيستم عامل وجود دارد:
اين سيستم عامل شبكه در كامپيوتر هر يك از كاربران اجرا مي شود.: Peer-to-peer
كاربران شبكه مي توانند آزادانه منابع را در كامپيوترهاي خويش به اشتراك بگذارند و يا بر منابع به اشتراك گذاشته شده در كامپيوترهاي ديگر دست يابند.در اين آرايش كاربران منابع موجود در شبكه را كنترل مي كنند گرچه يك سرپرست نيز ممكن است براي مسائل و ويندوز 95 مايكروسافتwork groupsمديريتي و امنيتي درنظر گرفته شودويندوز
از اين سيستم ها هستند.
اين آرايش سيستم عامل در يك كامپيوتر اختصاصي اجرا شده و تنها براي كارهايي چون اشتراك فايل،اطلاعات درسرويس دهنده متمركز شده و به وسيله سرپرستي كه سياستهاي مختلف دستيابي،امنيت،حفاظت داده ها و ساير نياز ها را تعيين مي كند مديريت مي شوند.
شبكه تعريف شده:
ساده ترين نوع شبكه ها ، يك جعبه سوئيچ و يك كابل است امكان استفاده افراد مختلف از يك چاپگر را مي دهد.كه در اين آرايش در هر لحظه تنها يك فرد مي تواند كارهايش را براي چاپ برساند.
اتصال دهنده هاي درگاه سريال يا موازي ارزان قيمت روش ديگري براي ساختن يك شبكه فراهم مي كنند.اما قابليتهاي آنها در انتقال فايل ها و ايجاد ارتباط محدود است.
براي ساختن يك شبكه چند كاربره سودمند،به كارتهاي رابط شبكه و سيستم هاي كابل بندي نياز خواهيم داشت.
يك شبكه كاري بايد كارهاي ارتباطي چند كاربر را با سرعت معتولي مديريت كند.شبكه و غيره قادرند بخشي از پهناي باند شبكه را به كاربران اختصاصToken ring هاي اينترنت
دهند تا دستيابي به فايل ها و فعاليت هاي شبكه نسبتا فوري باشد حتي وقتي افراد ديگر به شبكه دسترسي دارند البته زمان پاسخگويي يك شبكه به سرعت انتقال آن و تعداد افرادي كه به شبكه دسترسي دارند بستگي دارد.

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر تامین اجتماعی

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]