تحقیق اصطلاحات مرتبط با مشاوره از کتاب مثنوی معنوی مولانا
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تاریخ و ادبیات  »  تحقیق اصطلاحات مرتبط با مشاوره از کتاب مثنوی معنوی مولانا

تحقیق اصطلاحات مرتبط با مشاوره از کتاب مثنوی معنوی مولانا دانلود کتاب مثنوی معنوی مولانا مقاله دانلود رایگان کتاب مثنوی معنوی مولانا دانلود کتاب مثنوی معنوی مولانا pdf خرید کتاب مثنوی معنوی مولانا دانلود کتاب مثنوی معنوی مولانا برای موبایل کتاب مثنوی معنوی مولانا برای اندروید مقاله در مورد مولانا مقاله درباره زندگی مولانا

Book of Rumi's Masnavi

 

موضوع : اصطلاحات مرتبط با مشاوره از کتاب مثنوی معنوی مولانا

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول 1
1- مقدمه 2
2- نياز احساس شده در مورد مسئله 3
3- هدف كلي و اهداف جزئي 3
4- روش انجام تحقيق 4
5- تعريف واژه‎ها 5
فصل دوم 8
1- پيشينة نظري تحقيق 9
2- پيشينة عملي تحقيق 16
فصل سوم 21
1- مولوي و مفهوم مشاوره 22
2- اهميت مشاوره در مثنوي معنوي
23

عنوان صفحه
3- ويژگيهاي مشاور از ديدگاه مولانا 26
4- رازداري 30
5- مولانا و مصاحبة مشاوره‎اي 34
6- همدلي در مثنوي مولانا 40
7- مولانا و ارتباط غيركلامي 44
8- مولانا و ناخودآگاهي 50
9- پيشنهاد براي تحقيقات آينده 54
10- محدوديتهاي تحقيق 55
11- منابع 56

مقدمه:
در اين نوشتار سعي بر آن است كه برخي از مفاهيم مشاوره و اصطلاحات رايج روزمرة مشاوره و هم‎چنين برخي از رويكردهاي اصلي مشاوره با زبان شعر و از ديدگاه جلال‎الدين محمد بلخي ملقب به مولانا بيان مي‎شود. بسياري از آنچه كه امروز مشاوران و روانشناسان بيان مي‎كنند هر كدام به نوعي در آثار مولانا تجلي پيدا كرده‎اند.
مثنوي مولوي دريايي است ژرف و بسياري از نظريه‎ها و تكنيكها و مهارتهاي مشاوره با زبان زيباي شعر در آن آورده شده است و ريشة بسياري از نظريه‎هاي مشاوره و روان درماني را مخصوصاً رويكردهاي شناختي را مي‎توان در مثنوي مولانا يافت. در اين تحقيق پس از تعريف و ارائة مفاهيم و اصطلاحات رايج در مشاوره سعي شده است كه مصداقهاي اين مفاهيم در مثنوي معنوي يافته و با اين اصطلاحات تطبيق داده شوند. در ارتباط با اهميت مشاوره و فوائد آن در آثار مولانا و هم‎چنين خصوصيات يك مشاور اشعار و ابيات بسياري آمده است كه در اين تحقيق سعي شده به طور نسبتاً كاملي به تمامي آنها اشاره شود. باشد كه مورد قبول دوستداران رشتة مشاوره قرار گيرد.
نياز احساس شده در مورد مسئله:
با توجه به اينكه بسياري از علوم و معارف جديد چه در مشرق زمين و چه در مغرب زمين به نحوي در آثار مولانا تجلي پيدا كرده‎اند و در اين زمينه تحقيقات و پژوهشهاي نسبتاً وسيعي صورت گرفته است و كتابهاي زيادي نيز به رشته تحرير درآمده‎اند ولي متأسفانه در مورد مسائل و مفاهيم مرتبط با روانشناسي و يا مشاوره در آثار مولانا تحقيقات و پژوهشهاي كمتري صورت گرفته است و با توجه به اين نكته كه در مثنوي مولوي نكات قابل توجه و قابل تأملي در مورد اهميت و فوائد مشاوره، ضرورت مشاوره، خصوصيات مشاوره و همچنين برخي ديگر از مفاهيم رايج در مشاوره آورده شده است در اين تحقيق سعي شده است تا اين مطالب استخراج شده و به صورت نسبتاً منسجمي جمع‎آوري گردند. به اميد اينكه در اين زمينه تحقيقات گسترده‎تر و پردامنه‎تري صورت گيرد.

تحقیق اصطلاحات مرتبط با مشاوره از کتاب مثنوی معنوی مولانا

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات