گزارش کارآموزی آزمایشات شیمیایی لبنیات
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی آزمایشات شیمیایی لبنیات

دانلود گزارش کارآموزی آزمایشات شیمیایی لبنیات گزارش کارآموزی کارخانه لبنیات گزارش کارآموزی کارخانه لبنیات پاک گزارش کارآموزی شرکت لبنیات گزارش کار کارآموزی کارخانه لبنیات دانلود رایگان گزارش کارآموزی کارخانه لبنیات گزارش کارآموزی شرکت لبنی گزارش کارآموزی لبنیات دانلود رایگان گزارش کارآموزی کارخانه لبنیات

Dairy training for chemical tests

 

موضوع : گزارش کارآموزی شیمی کاربردی آزمایشات شیمیایی لبنیات

تركيبات شير:
شير غذايي بسيار كامل و با ارزشي است و مخصوص چون غذاي منحصر به فرد نوزاد در ماه هاي اول تولد تامين مي نمايد داراي اهميت زيادي است. تركيب عمده شير از سه قسمت مختلف تشكيل شده است آب، چربي و مواد جامد غير چرب كه شامل پروتئين هاي شير (كازئين، آلبومين، گلوبولين) لاكتوز، اسيدلاكتيك، اسيدسيتريك و مواد معدني مي باشد. جدول زير تركيب شيرهاي مختلف را به طور متوسط نشان مي دهد.
عوامل موثر در تركيبات شير:
تركيب شير دام هاي مختلف ثابت نبوده و عوامل متعددي سبب تغيير تركيبات شير مي شوند. اين عوامل ممكن است مربوط به حالت بيماري و يا مرضي در دام باشند و يا مربوط به نژاد، نوع تغذيه، فصل، دوره شيردهي، سن و ساير عوامل باشند ذيلاً اين عوامل را به طور مختصر در گاو مورد بررسي قرار مي دهيم.
نژاد:
تركيب شير يك نوع دام در نژادهاي مختلف متغير مي باشد و اين تغيير بيشتر از نظر مقدار چربي داراي اهميت است جدول زير اين تغيير را در برخي از نژادها نشان مي دهد. علاوه بر اين در افراد مختلف يك نژاد هم تغيير تركيب شير مشاهده مي شود.

استاندارد شير
بر حسب استانداردهاي بين المللي شير خام بايستي داراي مشخصات زير باشد چربي شير خام نبايد از 3 درصد كمتر باشد ماده خشك بدون (SNF) نبايد از 5/8 درصد كمتر باشد.
شير حرارت نديده:
در برخي از كشورها دامداريهايي كه داراي گواهينامه مخصوص بهداشتي هستند اجازه دارند كه شير را بدون اعمال روشهاي حرارتي به فروش برسانند چنين شيري بايستي داراي نتيجه رضايت بخش در برابر آزمايش متيلن بلو باشد.
شير پاستوريزه
پاستوريزاسيون به عملي اطلاق مي شود كه شير مدت نيم ساعت در حرارت حداقل 63 درجه سانتي گراد ( 150-145) و يا مدت 15 ثانيه در حرارت 71 تا 72 درجه سانتي گراد ( 6/161-8/159) نگهداري شده و سپس بلافاصله سرد شود. چنين شيري بايستي داراي نتيجه رضايتبخش در برابر آزمايش متيلن بلو و فسفاتاز باشد.
شير استرليزه:
شير استرليزه شيري است كه پس از صاف و يكنواخت شدن در حرارت حداقل 105 ( 212) به مدتي نگهداري شود تا نتيجه آزمايش كدورت آن رضايتبخش باشد.
شير استرليزه UHT:
چنين شيري بايستي حداقل به مدت يك ثانيه در حرارت بالاتر از 122 ( 270) نگهداري شود و سپس به طور استريل بسته بندي شود. به طور كلي دو روش براي اين منظور متداول است. يكي روش مستقيم كه بخار گرم به داخل شير نفوذ داده مي شود و سپس مقدار آب اضافه از شير خارج مي گردد و ديگر روش غيرمستقيم كه عمل لازم با عمل تبادل حرارتي به شير مي رسد.
شير پاستوريزه:
تعيين مقدار چربي: چربي شير را با استفاده از بوتيرومتر 40 اندازه مي گيريم.
ابتدا با استفاده از پيپت 10، به مقدار 10 اسيدسولفوريك (1 + 9 ) را برداشته و در بوتيرومتر مي ريزيم سپس با استفاده از پيپت حبابدار 11 به مقدار 11 شير برداشته و آرام آرام از كنار ديواره بوتيرومتر آن را به اسيد اضافه مي كنيم بايد توجه داشته باشيم كه سطح مابين اسيد و شير سياه نشود چون سياه شدن به معني سوخته شدن چربي شير است. در آخر با استفاده از پيپت 1 به مقدار 1 الكل اتيليك را برداشته و به محتويات بوتيرومتر مي افزائيم. دهانه بوتيرومتر را با پنبه خشك مي كنيم و در آن را مي بنديم. سپس چند بار بوتيرومتر را به آرامي سردتر مي كنيم تا محتويات داخل آن به خوبي با هم مخلوط شوند. بعد از اينكه يك مايع قهوه اي يك دست پديدار شد بوتيرومتر را به مدت 5 دقيقه در حرارت 60 سانتي گراد با دور 1200 سانتريفوژ مي كنيم. با توجه به اينكه روي بوتيرومتر مدرج است مقدار چربي جدا شده از شير را مي توان با استفاده از درجه بندي ها معين نمود.
تعيين اسيديته شير:
براي تعيين اسيديته شير از تيتراسيون اين ماده با سود 1/0 نرمال استفاده مي شود بدين ترتيب كه در يك ارلن كوچك (مثلاً 100) با استفاده از پيپت 10 به مقدار 10 شير و 10 آب مقطر جوشيده سرد مي ريزيم چند قطره فنل فتالئين جهت شناسايي نقطه ختم عمل مي ريزيم و با سود 1/0 نرمال آن را تيتر مي كنيم. لازم به ذكر است براي تهيه آب مقطر جوشيده، مقداري آب مقطر را مي جوشانيم به محض اينكه جوشيد آن را خاموش مي كنيم و بالافاصله روي ظرف را (با پنبه يا فويل) مي پوشانيم بعد از سرد شدن كامل سرپوش ظرف را بر مي داريم و در آن را مي بنديم تا گاز هوا در آن حل نشود.
اگر آب را بجوشانيم يا پس از جوشيدن در آن نبنديم حل شده در آن باعث مي شود كه اسيديته زياد نشود و در نتيجه سود بيشتري براي خنثي كردن آن لازم است.

پروژه کارآموزی شیمی کاربردی آزمایشات شیمیایی لبنیات
آزمایشات شیمیایی لبنیات
رشتۀ شیمی کاربردی
دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی آزمایشات شیمیایی لبنیات

فهرست مطالب

شير 10

تركيبات شير 10

عوامل موثر در تركيبات شير 10

نژاد 11

فصل 11

سن 11

نسبت ويت 11

حالت قليايي و اسيدي 12

شير معمولي و غير مرضي12

استاندارد شير 13

شير حرارت نديده 13

شير پاستوريزه13

شير استرليزه 13

شير استرليزه UHT13

روش آزمون 14

تعيين مقدار چربي شير 14

تعيين اسيديته شير14

تعيين درصد ماده خشك 15

تعيين دانسيته شير 15

جستجوي تقلبات در شير 16

پنیر17

تعيين مقدار چربي پنير 19

تعيين اسيديته پنير 19

تعيين مقدار Ph پنير 20

تعيين درصد ماده خشك 20

تعيين نمك پنير 21

تعيين پروتئين پنير 22

خامه 23

استاندارد خامه پاستوريزه در ايران 24

تعيين مقدار اسيديته خامه 24

تعيين مقدار چربي خامه 24

كره25

استاندارد كره پاستوريزه 26

ويژگي هاي عمومي 26

ويژگي هاي شيميايي 26

تعيين اسيديته كره 27

تعيين رطوبت کره27

تعيين مواد باقیمانده شیر28

تعیین درصد نمک کره29

تععین چربی کره29

دوغ29

تعيين مقدار چربي دوغ 29

تعيين مقدار اسيديته دوغ 30

تعيين ماده خشك دوغ 30

تعین میزان نکم دوغ31

ماست31

تعیین اسیدتیه31

تعیین PH ماست31

تعیین درصد چربی32

تعیین ماده خشک32

گزارش کارآموزی آزمایشات شیمیایی لبنیات

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات