تحقیق احتراق در موتورهای اشتعال جرقه ای
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  تحقیق احتراق در موتورهای اشتعال جرقه ای

دانلود مقاله تحقیق احتراق در موتورهای اشتعال جرقه ای پروژه احتراق در موتورهای اشتعال جرقه ای با مخلوط پیش امیخته مقاله اشتعال جرقه ای آتش سوزی در موتورهای استعال جرقه ای موتور اشتعال جرقه ای موتورهای جرقه ای موتور احتراق جرقه ای

SIEngines

 

موضوع : احتراق در موتورهای اشتعال جرقه ای

موتورهاي اشتعال ( احتراق ) جرقه اي يا اتو    1
اصول كاركرد    1
اصول كاركرد موتورهاي چهار زمانه اي    3
حالت تراكم و جرقه    4
سيستم هاي آرايش مخلوط سوخت – هوا    7
سيستم هاي انژكتوري چند نقطه اي    8
سيستمهاي انژكتوري مكانيكي    8
سيستمهاي انژكتوري مكانيكي – الكترونيكي    8
سيستمهاي انژكتوري الكترونيكي    8
سيستم هاي انژكتوري تك نقطه اي    9
مزاياي سيستم هاي انژكتوري سوخت رساني    9
كاهش مصرف سوخت    9
افزايش بازده موتور    9
قابليت شتابگيري سريع    10
قابليت استارت بهتر در هواي سرد    10
آلودگي خروجي كمتر    11
تاريخچه سيستمهاي سوخت رساني انژكتوري    11
اصول كاركرد    13
نيازمنديهاي سيستم    14
اشتعال در مخلوط    14
توليد جرقه    15
توليد ولتاژ بالا و ذخيره انرژي    16
محل و زمان اشتعال    16
تايمينگ جرقه و آلودگي خروجي    19
سيستم مديريت خودرو    22
سيستم سوخت رساني    23
تامين سوخت    23
سيستم تامين سوخت    23
پمپ بنزين الكتريكي    24
طراحي سيستم    25
تغيير در طراحي سيستم    25
پمپ هاي جابجايي مثبت    26
پمپ هاي هيدروليك    27
فيلتر سوخت    28
ريل سوخت    29
رگلاتور فشار    29
كاهنده فشار سوخت    31
سيستم پاشش سوخت    32
انژكتور الكترومغناطيسي    33
كويل    34
طراحي و اصول كاركرد    34
تقسيم ولتاژ    35
تقسيم ثابت ولتاژ    36
سنسور جريان هوا    38
جرم سنج هوا با سيستم سيم داغ    39
جريان سنج هوا توسط سيستم فيلم داغ    40
سنسور فشار مانيفولد ورودي    42
سنسور دريچه گاز    43
شرايط كاركرد سيستم    44
مرحله بعد از استارت    44
مرحله گرم شدن    45
تصحيح ضرائب مرحله انتقال    46
قطع سوخت در هنگام شتاب بيشتر از حد / تجديد جريان سوخت    47
كنترل حلقه بسته در دور آرام موتور    48
عيب يابي سيستم    49
بازديد اوليه سيستم    50

تحقیق احتراق در موتورهای اشتعال جرقه ای

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات